Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Emmen stelt Regie-unit Werk, Inkomen en Zorg in

Datum nieuwsfeit: 14-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Emmen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente EmmenPersbericht: Regie-unit Werk, Inkomen en Zorg, 13 september 2000

Schakel tussen beleid en uitvoering
Gemeente stelt Regie-unit Werk, Inkomen en Zorg in.

Binnen de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Emmen wordt een regie-unit Werk, Inkomen en Zorg ingesteld. De veranderende wereld van de sociale zekerheid en de daarbij behorende nieuwe rol voor de gemeente zijn hiervoor aanleiding geweest. De regie-unit moet de schakel vormen tussen beleid en uitvoering van activiteiten, die er op gericht zijn om mensen met een uitkering weer aan het werk te helpen. In de nabije toekomst gaan deze activiteiten ingekocht worden via aanbestedingsprocedures.

Ontwikkelingen
Er is een ontwikkeling in gang gezet naar een veranderende dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een ontwikkeling die drie hoofdlijnen kent; de samenwerking rond gesubsidieerde arbeid, het centrum voor Werk, Inkomen en Zorg (CWIZ) en de vormgeving van de gemeentelijke regie-rol. Doel is door middel van onder andere activeringstrajecten, intensieve persoonlijke trajectbegeleiding en gesubsidieerde arbeidsplaatsen mensen met een uitkering aan het werk te helepen. De regierol op dit proces komt in handen van de Regie-unit Werk, Inkomen en Zorg.

Kerntaken
Aan de regie-unit zijn door het college een viertal kerntaken toegekend. Deze zijn Inkoop, Monitoring, Beheer Fonds Werk en Inkomen en Fondswerving. Inkoop : De reïntegratietrajecten van uitkeringsgerechtigden koopt de gemeente bij aanbieders van reïntegratiediensten. Het kan gaan om professionele intensieve belegeiding, scholing, etc. De afspraken worden contractueeel vastgelegd. Monitoring : Het volgen van de gemaakte afspraken (prestaties) wordt een van de taken van de regie-unit. Monitoring van de afspraken moet tussentijdse bijsturing mogelijk maken, waardoor budgetten beter benut kunnen worden en open einde regelingen beter beheersbaar zijn. Hiervoor is continue aandacht voor kwantiteit en kwaliteit nodig. Beheer Fonds Werk en Inkomen.. Diverse geldstromen zoals budgetten van de gemeente, fondsen van de rijksoverheid en het Europees Sociaal Fonds en fondsen van uitkeringsinstanties (vanaf 2001 wordt de bijstand voor 25% gebudgetteerd) worden ondergebracht in het Fonds Werk en Inkomen. Vanuit dit fonds worden middelen gericht ingezet voor maatwerk en bemiddeling naar werk. Uit dit budget kan o.a. extra reintegratiedienstverlening worden ingekocht. Een zorgvuldig beheer is noodzakelijk. Fondsverwering: extra geld verwerven wat ingezet kan worden op projecten voor de gemeente Emmen (een van de voorbeelden uit het verleden Website-Nedwerk).

Organisatiewijzigingen SZWH
De veranderingen en nieuwe kerntaken maken een organisatiewijziging binnen de dienst SZWH noodzakelijk. De afdeling Werkgelegenheid verdwijnt. Het oude stafbureau werkgelegenheid gaat op in de nieuwe afdeling Regie-Unit. De onderdelen Netwerk en CBB zijn inmiddels samengevoegd en er loopt een onderzoek naar verdere samenwerking tussen EMCO, CBB en RAP.

De nieuwe afdeling Regie-unit richt zich op het primaire proces van Sociale Zaken, de uitstroombevordering. Met andere woorden meer mensen uit de uitkering en naar een reguliere baan. Met het instellen van deze afdeling denkt het college op de toekomst voorbereid te zijn.


Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2000 Gemeente Emmen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie