Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Max Havelaar keurmerk nu ook voor sinaasappelsap

Datum nieuwsfeit: 14-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht

Utrecht, 14 september

MAX HAVELAAR KEURMERK NU OOK VOOR SINAASAPPELSAP
Zelfrespect en betere leefomstandigheden voor sinaasappelplukkers

Stichting Max Havelaar introduceert vandaag haar keurmerk voor sinaasappelsap tijdens een persbijeenkomst in het Haagse Pulchri. Sinaasappelsap met het Max Havelaar keurmerk voldoet aan een aantal belangrijke eisen, waardoor gegarandeerd wordt dat sinaasappelboeren en hun werknemers op de plantages een eerlijk aandeel krijgen van de door consumenten betaalde prijs. Met deze extra inkomsten zijn de boeren en plukkers in staat om hun werk- en leefomstandigheden sterk te verbeteren.

De situatie van de kleine Braziliaanse sinaasappelboeren en hun plukkers is slecht. De samenwerking met Max Havelaar brengt hierin verandering. Een goede prijs zorgt o.a. voor hogere lonen en investeringen in een beter milieu. Daarnaast ontvangen de boeren een toeslag, die besteed wordt aan verbeteringen zoals: het opknappen van kindercrèches, plukkerswoningen voorzien van stromend water, lees- en schrijfcursussen voor volwassenen en verbeterde medische zorg. Bij de selectie van de grotere partners wordt sterk gelet op de naleving van internationaal erkende arbeidsrechten (o.a. vrijheid van vakbond, geen kinderarbeid). Hierdoor is bereikt dat voor het eerst een CAO is afgesloten; de plukkers zijn nu bijvoorbeeld verzekerd tegen ziekte en hebben recht op W W. Bij coöperaties van kleine boeren is vooral de democratische en transparante besluitvorming cruciaal. De boeren en plukkers worden serieus genomen en gerespecteerd.

Verreweg het meeste sinaasappelconcentraat (de basis voor alle sap) komt uit Brazilië. In dit land kampen kleine boeren en plukkers met de gevolgen van wat de 'citruscrisis' wordt genoemd. Door sterke concentratie van de persindustrie (de opkopers van de sinaasappelen) en veranderde wetgeving is de opbrengst momenteel nihil. In Sao Paolo, de deelstaat waar de meeste sinaasappels vandaan komen, wordt momenteel nog geen 25% betaald van wat twee jaar geleden voor een kist sinaasappels werd neergeteld, als er überhaupt al gekocht wordt. Vooral de kleinere boeren en de plukkers zijn hierdoor in de problemen geraakt. Bergen rottende sinaasappels en het faillissement van duizenden boeren zijn het gevolg. Ook voor de komende jaren zijn de vooruitzichten slecht en zullen meer kleine boeren het onderspit moeten delven. Op de grote plantages zijn vooral de plukkers er slecht aan toe. Zij werken onder zeer slechte omstandigheden: lage lonen, een zwakke rechtspositie en ongezond werk.

Stichting Max Havelaar heeft ter voorbereiding van de komst van het sinaasappelsap met hun keurmerk, nauw samengewerkt met de Novib. De Novib steunt (boeren)organisaties in ontwikkelingslanden, die zich inzetten voor het verbeteren van hun positie. De samenwerking tussen Novib en stichting Max Havelaar lag dan ook voor de hand en één van die boerenorganisaties levert nu sinaasappels, die in het nieuwe sinaasappelsap worden verwerkt. "Toen ik in Brazilië was", zegt Novib medewerker Harry de Vries, "sprak ik met plukkers die zich dankzij dit project 'meer mens' zijn gaan voelen. Hun leefomstandigheden zijn de laatste tijd zichtbaar verbeterd en hun zelfbewustzijn is enorm gegroeid. Daarnaast zijn boeren, industrie en plukkersvakbonden met elkaar in gesprek geraakt. Ze leren elkaars werelden en elkaars problemen kennen en ze weten dat ze allemaal nodig zijn voor een goed produkt. Bovendien voelen de betrokkenen het als erkenning van hun bestaan dat consumenten in Europa bewust voor hun sap kiezen."

Jaarlijks drinken Nederlanders meer dan 200 miljoen liter sinaasappelsap. Max Havelaar wil dat het sinaasappelsap met haar keurmerk een belangrijke plaats op deze markt gaat innemen. Het sinaasappelsap met het keurmerk zal in verschillende supermarkten verkrijgbaar zijn. Het sinaasappelsap van de Fair Trade Organisatie en het door Menken geproduceerde Solé mogen als eerste het Max Havelaar keurmerk dragen. Door bewust Max Havelaar sinaasappelsap te kopen dragen Nederlandse consumenten bij aan verbetering van de leef- en werkomstandigheden van zowel de kleine boeren als de plukkers. Eerder introduceerde Max Havelaar haar keurmerk ook al voor koffie, thee, honing, chocoladeproducten en bananen.

Meer informatie: - Hans Bolscher, directeur Stichting Max Havelaar, Telefoon: 030 -233 70 70

Brochures, foto's en videomateriaal op aanvraag beschikbaar

Factsheet Sinaasappelsap

a. De FLO basiscriteria voor Sinaasappelsap:

FLO (Fairtrade Labelling Organisations International) is de internationale koepel waarbinnen controle en standaardsetting mede voor Max Havelaar is georganiseerd.

Eisen aan de importeurs:

- Inkoop bij door Max Havelaar geselecteerde partners
- Het betalen van een goede prijs (marktprijs met een minimum van US$ 1200 per ton concentraat)
- Het betalen van een extra premie (US$ 100 per ton concentraat) voor sociale ontwikkeling en het versterken van de organisaties
- Het aangaan van een langdurige, betrouwbare handelsrelatie
Eisen aan de partnerorganisaties:

- Kleine boerenorganisaties moeten transparant en democratisch functioneren
- Producenten die structureel arbeiders inhuren zijn gebonden aan normen inzake o.a. vakbondsvrijheid, formele arbeidsrelatie, loon en kinderarbeid
b. De partners die zijn ingeschreven in het FLO orange juice register:

Brazilië:

1. Acipar - deelstaat Parana

Deze organisatie is op dit moment de grootste deelnemer in de Europese keurmerkmarkt. Acipar verenigt middelgrote sinaasappelboeren. Doel van de keurmerkhandel is de arbeids- en levensomstandigheden van de sinaasappelplukkers te verbeteren. In samenwerking tussen bonden, werkgevers en de verwerkingsfabriek Parana Citrus zijn als gevolg van fairtrade al een aantal zaken gerealiseerd:
· een formele arbeidsrelatie voor een groeiend percentage van de plukkers, wat hen toegang geeft tot sociale zekerheid
· de eerste CAO ooit, met onder andere een substantiële verhoging van het plukkersloon
· geen kinderarbeid

· minder bestrijdingsmiddelen

· sociale projecten voor de arbeiders, op het vlak van alfabetisering, gezondheidszorg en kinderopvang.
2. Cealnor - deelstaat Bahia


3. Apaco - deelstaat Santa Catharina

Beide organisaties bestaan uit kleine boeren, met slechts een paar hectare grond, die via gezamenlijke verkoop betere prijzen voor hun sinaasappels proberen te bedingen. De organisatie zorgt ook voor teeltadviezen, kredietverlening, inkoop van landbouwinputs en juridisch advies voor de leden.
4. Coagrosol - deelstaat Sao Paulo (nog niet formeel ingeschreven)
Deze organisatie van kleinere boeren is net van start gegaan. Coagrosol probeert in een alliantie met de lokale vakbond los te komen van de almachtige perserijen in Sao Paulo en heeft een eigen verwerkings- en verkoopkanaal opgezet.
Cuba:

5. en 6. CPA Jose Marti en CCS Jose Marti.

Twee organisaties van kleine sinaasappelboeren die betere levensomstandigheden van de leden als doel hebben. Het accent ligt op verbetering van productiemethoden, diversificatie en overschakeling naar ecologische productiemethoden.
Mexico:

7. Union de Ejidos Citricultores del Sur del Estado de Yucatan.
Organisatie van kleine boeren die zelf - met de nodige moeite - een verwerkingsfabriek draaiende houdt om een betere marktpositie te verwerven. De belangrijkste afzetmarkt ligt in de Verenigde Staten. Er zijn perspectieven voor omschakeling naar biologische productie.
c. De bedrijven die het keurmerk mogen gebruiken voor sinaasappelsap op de Nederlandse markt:


- Menken Drinks BV uit Bodegraven Merk: Solé

- Fair Trade Organisatie uit Culemborg Merk: Fair Trade
d. Overige Producten met het Keurmerk

Koffie
Cacao / chocolade
Honing
Thee
Bananen

Enkele cijfers:

Wereld:

De belangrijkste producenten van sinaasappelsapconcentraat (FCOJ) in de wereld zijn:
Brazilië: 54%
Verenigde Staten: 39%
Overigen: 7%
Waarbij Brazilië 84% van de wereldexport van FCOJ voor haar rekening neemt.

De belangrijkste importeurs van FCOJ zijn:
Europa: 80%
Verenigde Staten: 12%
Overigen: 8%

Europa:

De FCOJ voor de Europese markt komt vrijwel geheel (>90%) uit Brazilië. Binnen Europa is de consumptie van sappen sterk verschillend:

 
            Totaal:         Liter per Capita/ per jaar: 
(in mln liters)
Duitsland: 869 41,4
Verenigd Koninkrijk:780 19,5
Frankrijk: 753 18
Nederland 333 26,7
Opvallend daarbij is dat:

- Vrijwel alles via Belgische en Nederlandse havens wordt ingevoerd
- De vier grootste bedrijven in Europa in Duitse handen zijn
Nederland:

De markt in Nederland is ruwweg als volgt verdeeld:
Riedel (o.a. Appelsientje) 60%
Huismerken 25%
Overige merken: 15%

september 2000

Novib
Persvoorlichting
Isabelle van Randwijck
Postbus 30919
2500 GX Den Haag
Tel: (+31) 070 - 342 17 27
Fax: (+31) 070 - 361 44 61

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie