Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Pensionering benutten voor vernieuwing universiteiten

Datum nieuwsfeit: 14-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)

Persbericht van de AWT

14 september 2000

PENSIONERING BENUTTEN VOOR VERNIEUWING UNIVERSITEITEN

Onlangs heeft een door minister Hermans ingestelde commissie (commissie Van Vucht Tijssen) extra middelen gevraagd voor de universiteiten om de gevolgen van de pensioneringsgolf op te vangen. Pensionering wordt daarbij vooral als probleem gezien; hoe komen we aan voldoende geschikte kandidaten om de vacatures op te vullen? Pensionering schept echter ook kansen; op de golven van het natuurlijk verloop ontstaat ruimte voor nieuwe gebieden en voor concentratie binnen gebieden die nu te veel zijn versnipperd.

De commissie stelt voor om het extra budget te gebruiken voor een tijdelijke verhoging van de basisfinanciering van de universiteiten. De AWT meent dat deze oplossing onvoldoende garanties biedt dat de middelen worden ingezet voor die vernieuwing en die concentratie die vanuit nationale optiek wenselijk en mogelijk zijn. De AWT stelt voor dat NWO de middelen vanuit genoemde nationale doelstellingen verdeelt.

Dit stelt de AWT (Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid) in een brief aan minister Hermans.TOELICHTING

Aanleiding

Met de brief reageert de AWT op het rapport van een tijdelijke commissie onder voorzitterschap van mevrouw dr. B.E. van Vucht Tijssen. Deze commissie was door minister Hermans ingesteld naar aanleiding van signalen dat er te weinig animo bestaat voor een wetenschappelijke loopbaan aan de universiteiten. De Tweede Kamer had de Minister bij motie van Van der Hoeven c.s. aandacht gevraagd voor de personeelsproblemen bij de universiteiten.

Rapport van de commissie Van Vucht Tijssen

De komende jaren dreigt voor de universiteiten een ernstig tekort aan wetenschappelijk personeel. Over een jaar of vijf gaat een relatief groot deel van de zittende staf met pensioen. Als we nu geen maatregelen nemen, zal de instroom van nieuw talent te klein zijn om de uitstroom op te vangen. Om de toekomstige tekorten het hoofd te bieden, zouden we nu meer onderzoekers en docenten moeten aannemen en vasthouden. Dit kan gebeuren via betere arbeidsvoorwaarden en door geschikte kandidaten nu reeds te benoemen op vacatures die over enkele jaren ontstaan. De kosten die met deze vooruitlopende opvolging gemoeid zijn, zou de overheid via een tijdelijk extra financiering moeten bekostigen. In totaal zou dit decennium jaarlijks gemiddeld 140 miljoen gulden extra aan de universiteiten toegewezen moeten worden.

Dit is de kern van het rapport van de commissie Van Vucht Tijssen (Talent voor de Toekomst. Toekomst voor Talent). Dit rapport wordt momenteel betrokken bij de politieke besluitvorming.

Opvatting van de AWT

De AWT onderschrijft de analyse van de commissie en onderkent de geschetste problemen. De AWT heeft echter bezwaar tegen het uitgangspunt om vrijkomende vacatures voortijdig te vervullen. Hij vreest dat dit uitgangspunt in de praktijk vooral consolidatie bevordert: er komt in feite een premie op het in stand houden van het bestaande leerstoelenbestand. De AWT vindt dat niet de juiste weg. Hij meent dat de verwachte pensioneringsgolf eerst en vooral moet worden benut om te komen tot vernieuwing en concentratie.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de AWT, dhr. dr. A. van Heeringen tel. 070 - 363 9922


laatst gewijzigd donderdag 14 september 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie