Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijeenkomst notitie Mantelzorg gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 14-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Bijeenkomst notitie Mantelzorg

Datum: 14 september 2000

Op 13 september vond in het gemeentehuis een discussiebijeenkomst plaats naar aanleiding van de concept-notitie "Mantelzorg gemeente Den Helder" en haar aanbevelingen. De aanwezigen, waaronder diverse belangenorganisaties, konden zich goed vinden in de inhoud van de nota.

Mantelzorg is de zorg die mensen onbetaald verlenen aan familie, vrienden en bekenden. Het gaat hierbij naar schatting om 1,3 miljoen Nederlanders (overwegend vrouwen) die mantelzorg verlenen. De notitie is een eerste stap om als gemeente een stimulerend beleid te ontwikkelen voor de ondersteuning van de mantelzorg. In de nota worden de toekomstige zorgbehoefte, een toelichting op het begrip mantelzorg, de knelpunten van mantelzorgers en vormen van ondersteuning besproken.

Over de vraag of de gemeente een taak heeft met betrekking tot de mantelzorg kan verschillend worden gedacht. De zorg is steeds meer een onderwerp van zorgverzekeraars en zorgaanbieders geworden, terwijl de rol van de gemeenten in de afgelopen decennia sterk is verminderd. Niettemin hebben veel gemeenten initiatieven genomen ter ondersteuning van mantelzorg. Met het schrijven van deze nota besteedt de gemeente Den Helder nu ook aandacht aan dit onderwerp.

Aanbevelingen uit de nota:


- het uitgangspunt te onderschrijven dat de ondersteuning van mantelzorg op regionaal niveau versterking behoeft: dit standpunt moet actief onder de aandacht worden gebracht en er moet worden aangedrongen op de nodige financiering.


- de ondersteuning en aandacht voor mantelzorg op te nemen in het lokale zorgbeleid en te betrekken bij stedelijke vernieuwing en wijkgericht werken.


- vanuit de dienst Welzijn mee te werken aan een goede informatievoorziening richting Steunpunt Mantelzorg, onder meer om problemen bij het aanvragen van hulpmiddelen te voorkomen.


- het in overleg met anderen aanscherpen van de knelpunten van mantelzorgers in de dagelijkse praktijk; het aanpakken van de knelpunten waar de gemeente mede-verantwoordelijk voor is.


- het leveren van een bijdrage aan de afstemming van lokale en regionale initiatieven.

De notitie is op te vragen bij de Dienst Welzijn van de gemeente. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met mevrouw Oskam, bereikbaar op telefoonnummer 671 314. Tot eind september bestaat de gelegenheid schriftelijk op de inhoud van de notitie te reageren. U kunt uw reactie sturen naar: dienst Welzijn, t.a.v. mw. H. Oskam, postbus 36, 1780 AA Den Helder.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie