Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

UvA houdt vast aan bibliotheek Binnengasthuisterrein

Datum nieuwsfeit: 14-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Universiteit van Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit van AmsterdamUvA houdt vast aan één centrale bibliotheek op BinnengasthuisterreinHet College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam vindt de voorstudie van de 'Initiatiefgroep studie Maagdenhuis' geen basis voor een nadere overweging van de plannen voor een nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) op het Binnengasthuisterrein. De initiatiefgroep, die is ingesteld door de bewonerscommissie Binnengasthuisterrein, overhandigde de voorstudie op donderdag 14 september aan het bestuur.

De voorstudie wil de huidige locatie van de bibliotheek aan het Singel handhaven en uitbreiden met het Maagdenhuis, in samenhang met de Oude Turfmarkt, waar de UvA de bijzondere collecties wil huisvesten. De universiteit kiest zowel uit efficiency-overwegingen als om inhoudelijke redenen voor één centrale bibliotheek. Spreiding over meerdere locaties kent de UvA nu ook, en dat plaatst de universiteit voor een aantal onoverkomelijke problemen. Uitgangspunt van het huisvestingsbeleid van de UvA is dat universitaire functies moeten worden geclusterd op een beperkt aantal locaties.

Voor de bibliotheek betekent dit: alle deelbibliotheken van Geesteswetenschappen samenbrengen met de Universiteitsbibliotheek, inclusief studieplekken, voorzien van de modernste informatietechnologie. Alleen zo wordt recht gedaan aan de ontwikkelingen in het universitair onderwijs (een grotere mate van interdisciplinariteit en brede studieprogramma's) en blijft de exploitatie van de bibliotheek binnen de grenzen van wat voor de UvA financieel haalbaar is.

Bovendien heeft de universiteit andere plannen met het Maagdenhuis. Het krijgt in de toekomst een beeld- en identiteitbepalende functie als Academiegebouw. Dit betekent onder andere dat de oorspronkelijke structuur van het gebouw hersteld wordt. In samenhang met de Aula krijgt dit voor de universiteit symbolische gebouw een publieksfunctie voor de universiteit en de stad. Te denken valt aan congressen, representatieve bijeenkomsten en een museale functie (zoals voor de geschiedenis van universiteit en stad, die immers nauw met elkaar verweven zijn).

Wat betreft de bijzondere collecties: het eerste doel van het verhuizen van de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek naar de Oude Turfmarkt is deze toegankelijker te maken voor onderzoekers en om ze in adequate omstandigheden te beheren. Tweede doel is dit cultureel erfgoed (o.a. atlassen van Blaeu en kostbare handschriften) zichtbaar en toegankelijk te maken voor het publiek. De universiteit wil op de toplocatie aan de Oude Turfmarkt zeker geen gesloten magazijnen inrichten, zoals de initiatiefgroep voorstelt.

Samenvattend constateert de UvA dat de voorgestelde huisvesting van de bibliotheek op drie locaties onmogelijk is. Verder houdt de voorstudie geen rekening met de beperkte bruikbaarheid van de gebouwen aan het Singel en het feit dat het Maagdenhuis niet beschikbaar is voor een bibliotheekfunctie. Overigens is er wel waardering voor de betrokkenheid die de initiatiefgroep toont bij de oude binnenstad, waarmee de Universiteit van Amsterdam onlosmakelijk is verbonden.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie