Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare raadsvergadering Sociaal Economische Raad

Datum nieuwsfeit: 15-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Sociaal-Economische Raad
Zoek soortgelijke berichten
Sociaal-Economische Raad

13 september 2000
13 september 2000 - OPENBARE RAADSVERGADERING 15 SEPTEMBER 2000

Aanstaande vrijdag 15 september om 10.15 uur komt de Sociaal-Economische Raad in openbare vergadering bijeen. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen. Op de agenda staan drie ontwerpadviezen: over de Meerjarennota emancipatiebeleid, Toekomstgericht woonbeleid en over Grondbeleid voor nieuwe bouwlocaties.

Meerjarennota emancipatiebeleid
In het ontwerpadvies over de Meerjarennota emancipatiebeleid stelt de SER dat het zowel uit een oogpunt van emancipatie als bezien vanuit de arbeidsmarkt wenselijk en nodig is dat er meer vrouwen in het arbeidsproces komen. Hierbij moet het uitgangspunt zijn dat vrouwen èn mannen ruimte hebben en krijgen om hun eigen voorkeuren voor de onderlinge verdeling van arbeid en zorgtaken te realiseren. Dit kan ertoe leiden dat individuele arbeidspatronen gedurende de levensloop variëren en onderbrekingen vertonen. Dergelijke aspecten van diversiteit en levensloop verdienen meer aandacht in het emancipatiebeleid voor het komende decennium. Het ontwerpadvies is opgesteld door de Commissie Arbeidsmarktvraagstukken, onder voorzitterschap van prof. dr. J.M.G. Leune. Het is een reactie op een adviesaanvraag van staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 april 2000.

Toekomstgericht woonbeleid
Het ontwerpadvies Toekomstgericht woonbeleid pleit voor differentiatie in de huren naar kwaliteit en lokale omstandigheden. Zon huurprijsbeleid is nodig om kwaliteitsverbetering van huurwoningen te bevorderen. Het kabinet moet terughoudend zijn met algemene streefcijfers voor eigenwoningbezit. Huursubsidie is en blijft kerninstrument voor lage inkomens. Het ontwerpadvies is opgesteld door een ad hoc subcommissie onder voorzitterschap van prof.dr. L.F. van Muiswinkel. Het is een reactie op een adviesaanvraag van staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 juni 2000. Het ontwerpadvies beperkt zich tot de inkomens(distributieve) aspecten van wonen en schenkt daarbij speciaal aandacht aan mensen in kwetsbare posities.

Grondbeleid voor nieuwe bouwlocaties
Het ontwerpbriefadvies over het grondbeleid voor nieuwe bouwlocaties doet de volgende aanbevelingen om de samenwerking of onderhandelingen tussen de gemeente en private partijen bij de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties te verbeteren:
een heldere omschrijving van de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten om kosten van openbare voorzieningen op grondeigenaren te verhalen;
de wettelijke invoering van een grondexploitatievergunning om zogenoemde free riders - die zich aan afspraken tussen de gemeente en private partijen willen onttrekken - aan te kunnen pakken; een goede afstemming tussen de publieke en privaatrechtelijke besluitvorming.
Het ontwerpbriefadvies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid onder voorzitterschap van prof.dr. L.F. van Muiswinkel.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie