Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Memorie toelichting positionering rijksarchiefinspectie

Datum nieuwsfeit: 15-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

MvT inz wijz archiefwet mbt positionering rijksarchiefins pectie

27282 Wijziging van de Archiefwet 1995 in verband met een andere positionering van de rijksarchiefinspectie Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN
Het onderhavige voorstel van wet strekt ertoe de rijksarchiefdienst van zijn toezichtstaak te ontheffen teneinde de rijksarchiefinspectie die thans onderdeel uitmaakt van de rijksarchiefdienst, elders te kunnen onderbrengen bij het bestuursdepartement van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Wetswijziging is noodzakelijk, omdat de toezichthoudende taak van de rijksarchiefdienst wettelijk is verankerd in artikel 25, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995. Niet alleen de Archiefwet 1995, maar ook de Organisatie- en mandaatregeling OCenW van 8 juli 1997 (kenmerk: WJZ-97011056) zal in verband met het voorgaande moeten worden gewijzigd.

In 1997 werd het toezicht op het beheer van de - (nog) niet naar een rijksarchiefbewaarplaats overgebrachte - archieven van het Rijk en de Hoge Colleges van Staat in een apart organisatieonderdeel van de rijksarchiefdienst ondergebracht: de rijksarchiefinspectie. De aldus ontstane functiescheiding binnen de rijksarchiefdienst is bij nader inzien echter niet voldoende om de onafhankelijke positie van de inspectie te verzekeren. De rijksarchiefdienst onderhoudt met de zorgdragers waarop het toezicht betrekking heeft, namelijk nog vele andere relaties. Voor de zorgdrager kan het daardoor onduidelijk zijn in welke rol en met welk oogmerk deze dienst in een concrete situatie optreedt. De vorenbedoelde andere positionering van de rijksarchiefinspectie beoogt de onafhankelijkheid van dat organisatieonderdeel ten opzichte van de rijksarchiefdienst te verzekeren. In de notitie "(Toe)zicht op verbetering", die als bijlage is gevoegd bij de brief van 16 augustus 1999 aan de voorzitter van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 1998/99, 25 809, nr. 12) ben ik uitgebreid ingegaan op de gewenste positie en de versterking van de rijksarchiefinspectie in het algemeen. Het onderhavige wetsvoorstel vloeit rechtstreeks voort uit de maatregelen die in die brief zijn aangekondigd. In paragraaf 6.2.3 van de notitie "(Toe)zicht op verbetering" wordt aangesloten bij de opvatting van de Algemene Rekenkamer dat het in het algemeen noodzakelijk is om de toezichthoudende functie gescheiden te houden van beleid, regelgeving, uitvoering en advies en dat het toezicht als een afzonderlijke functie moet kunnen worden onderscheiden, met voldoende waarborgen voor een onafhankelijk functioneren (Kamerstukken II 1997/98, 25 956, nrs. 1-2, blz.11). In diezelfde paragraaf 6.2.3 wordt aangekondigd dat de toezichtfunctie, gezien de noodzaak om beleid, toezicht en uitvoering helder te scheiden, zal worden ontkoppeld van de rijksarchiefdienst en binnen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zal worden geplaatst, ambtelijk aangestuurd door de Bestuursraad van dit departement. Het onderhavige wetsvoorstel beoogt te voorzien in deze constructie. Door deze organisatorische wijziging is de rijksarchiefinspectie in staat tot een zelfstandiger en meer onafhankelijke positie naar het veld waarover het toezicht zich uitstrekt. Ik ben van oordeel dat de in het wetsvoorstel neergelegde constructie ten goede komt aan de verhouding tussen de rijksarchiefinspectie en de overheidsorganen waarover de inspectie haar toezicht uitoefent.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel I, onderdeel A
Artikel 25, tweede lid, onderdeel b, bepaalt dat het toezicht op de - (nog) niet naar een rijksarchiefbewaarplaats overgebrachte - archieven van de Staten-Generaal, de andere Hoge Colleges van Staat, het Kabinet van de Koningin, de departementen, de Commissarissen der Koningin en andere overheidsorganen voorzover het niet betreft de archieven van provincies, gemeenten en waterschappen, bij de rijksarchiefdienst berust. Zoals in het algemeen deel van deze toelichting is aangegeven, wordt de rijksarchiefdienst van deze taak ontheven. In verband hiermee vervalt artikel 25, tweede lid, onderdeel b, en moet het huidige onderdeel c worden veranderd in onderdeel b.

Artikel I, onderdeel B
Artikel 25a, eerste lid, wordt zo gewijzigd dat de toezichthoudende taak terzake van de - (nog) niet naar een rijksarchiefbewaarplaats overgebrachte - archieven, bedoeld in de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 41, eerste lid, wordt opgedragen aan de bij besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangewezen hoofdinspecteur en inspecteurs. De formulering hoofdinspecteur en inspecteurs sluit aan bij de bestaande praktijk. Ook thans kent de rijksarchiefinspectie een hoofdinspecteur en inspecteurs. Het hierbedoelde toezicht betreft de archiefbescheiden bij dezelfde overheidsorganen, die in het huidige artikel 25, tweede lid, onder b, worden aangeduid. Artikel I, onderdeel C
De wijzigingen in dit artikel vloeien voort uit de beoogde wijzigingen in de artikelen 25 en 25a. Het huidige tweede lid van artikel 25b kan vervallen. In dat lid wordt geregeld dat de algemene rijksarchivaris telkens indien hij daartoe aanleiding ziet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op de hoogte stelt van de bevindingen van het toezicht. Die bepaling wordt niet langer nodig geacht. Het toezicht op de naleving van de Archiefwet 1995 wordt immers uitgeoefend ten behoeve van de voor die wet verantwoordelijke minister, in casu de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het is dan ook de taak van de toezichthouders om alle bevindingen die voor de minister van belang zijn aan hem te melden. Aan de hiërarchisch aan hem ondergeschikte (hoofd)inspecteur kan de minister ook zonder uitdrukkelijke wetsbepaling opdrachten geven over de wijze waarop en de gevallen waarin bevindingen gemeld moeten worden. In aansluiting op het vervallen van het huidige tweede lid wordt het huidige derde lid vernummerd tot tweede lid. Het nieuwe tweede lid heeft dezelfde strekking als het huidige derde lid.

De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...