Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers Heineken

Datum nieuwsfeit: 15-09-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nettowinst Heineken stijgt 19%

De nettowinst van Heineken N.V. is in het eerste halfjaar van 2000 gestegen met 19%. Dit betekent een toename met EUR 39 miljoen tot EUR 249 miljoen.


· Hogere bierverkopen, verbetering van de verkoopmix, gestegen verkoopprijzen, de resultaten van de nieuwe consolidaties en een hogere Amerikaanse dollarkoers droegen bij aan de groei van de nettowinst.

· Het bedrijfsresultaat, als percentage van de netto-omzet, bedroeg 10,6% tegen 10,4% in het eerste halfjaar van 1999.

· De nettowinst per aandeel nam in het eerste halfjaar van 2000 toe van EUR 0,67 tot EUR 0,79.

· De netto-omzet groeide met 15% van EUR 3.390 miljoen tot EUR 3.893 miljoen; een toename van EUR 503 miljoen.

· Het groepsvolume bier steeg, inclusief nieuwe consolidaties, in het eerste halfjaar van 2000 met 15% ten opzichte van de overeenkomstige periode in 1999 tot 36,2 miljoen hectoliter.

· De afzet van Heineken bier steeg wereldwijd met 7% tot 10,5 miljoen hectoliter. De verkopen van Amstel namen eveneens met 7% toe tot 5,2 miljoen hectoliter.

· In veel landen in Europa, Azië Pacific en Afrika werden hogere verkoopvolumes en resultaten gerealiseerd. In de Verenigde Staten groeide de afzet zelfs met 12%. Alleen in Polen deed zich een daling voor in de afzet mede als gevolg van de integratieactiviteiten.
Op 26 september a.s. wordt een interimdividend van EUR 0,16 per aandeel van nominaal EUR 2,27 (NLG 5,00) betaalbaar gesteld. De ex-dividend datum van het aandeel Heineken is 18 september.

Verwachting voor geheel 2000

Door hogere autonome bierverkopen, verbetering van de verkoopmix, de positieve resultaten van de nieuw geconsolideerde ondernemingen en een hogere Amerikaanse dollarkoers, verwachten wij dat, ondanks het minder mooie zomerweer, de winststijging over geheel 2000 boven de 15% zal uitkomen.

Amsterdam, 15 september 2000

Toelichting

Netto-omzet en afzet

De netto-omzet nam in de eerste zes maanden van 2000 met EUR 503 miljoen toe tot EUR 3.893 miljoen (+15%). Deze groei was voor 8% te danken aan het in consolidatie nemen van een aantal ondernemingen, waarvan de belangrijkste Grupo Cruzcampo in Spanje was. Deze werd per 1 februari volledig geconsolideerd. Na de fusie met El Aguila hebben wij in de nieuwe onderneming, Heineken España, een meerderheidsbelang van 79%. Exclusief nieuwe consolidaties leidde een hogere bierafzet tot een stijging van de omzet met 4%. Daarnaast hadden een verbetering in de samenstelling van de afzet en hogere verkoopprijzen een positieve invloed op de omzet van 2%, terwijl veranderingen in wisselkoersen, voornamelijk de hogere Amerikaanse dollarkoers, een positief effect hadden van 1%.

Het Groepsvolume*) steeg in het eerste halfjaar van 2000 met 15% ten opzichte van de overeenkomstige periode in 1999 tot 36,2 miljoen hectoliter. Ongeveer 65% van deze stijging was te danken aan het voor de eerste maal in consolidatie nemen van Grupo Cruzcampo in Spanje, Gemer en Martiner in Slowakije, Pivara Skopje in Macedonië en Shanghai Mila Brewery in China. Daarnaast nam het autonome verkoopvolume van onze werkmaatschappijen in Nederland, Frankrijk en Spanje toe. Het volume in Polen was daarentegen lager dan in de eerste helft van 1999 ten gevolge van de integratie-activiteiten en de toegenomen concurrentie. In vrijwel alle landen van Europa kon het marktaandeel worden gehandhaafd of zelfs verbeterd. In de Verenigde Staten steeg de afzet met 12%.
Ook in de regio's Afrika en Azië Pacific nam de afzet toe. De wereldwijde afzet van Heineken bier steeg met 7% tot 10,5 miljoen hectoliter. Deze groei deed zich met name voor in de Verenigde Staten, Frankrijk, Spanje, Nederland en Italië. De verkopen van Amstel namen eveneens met 7% toe tot 5,2 miljoen hectoliter, voornamelijk in Spanje, Nederland, Griekenland, Thailand en Afrika.

Bedrijfsresultaat en nettowinst

Het bedrijfsresultaat steeg met 16% van EUR 353 miljoen tot EUR 411 miljoen. Een belangrijke positieve invloed hadden het hogere volume, de nieuwe consolidaties , hogere prijzen en een verbetering van de verkoopmix en de wisselkoersen. De lagere kosten van grondstoffen werden tenietgedaan door hogere kosten voor verpakkingsmaterialen en energie. Exclusief nieuwe consolidaties hadden toegenomen marketing- en verkoopkosten en personeelskosten, een drukkend effect op het bedrijfsresultaat. De marketing- en verkoopkosten stegen als percentage van de netto-omzet van 15,0% naar 15,3%. Het bedrijfsresultaat, als percentage van de netto-omzet, bedroeg 10,6% tegen 10,4% in het eerste halfjaar van 1999.


*) Dit begrip werd in de jaarrekening 1999 geïntroduceerd en omvat de verkochte hectoliters bier van de geconsolideerde ondernemingen en de bieren van Heineken die door derden in licentie worden gebrouwen en verkocht.
De resultaten van niet-geconsolideerde deelnemingen bedroegen EUR 22 miljoen en waren EUR 8 miljoen beter dan in dezelfde periode van vorig jaar. Dit was het gevolg van toegenomen activiteiten in Nigeria en verbeterde resultaten van een aantal participaties in het Verre Oosten.

De rentelasten namen met EUR 13 miljoen toe tot EUR 33 miljoen. Deze stijging was het gevolg van de financiering van de acquisitie van Cruzcampo waarvoor een lening van EUR 278 is opgenomen. Daarnaast leidden opgenomen leningen en gestegen rentetarieven in Polen tot hogere rentelasten.

De gemiddelde belastingdruk over de eerste helft van 2000 is gedaald tot 37,8%, tegenover 39,6% in 1999. Deze daling is met name het gevolg van het gebruik van fiscaal compensabele verliezen in Europa.

De nettowinst over het eerste halfjaar van 2000 is in vergelijking met dezelfde periode van 1999 gestegen met 19%. Dit betekent een stijging met EUR 39 miljoen van EUR 210 miljoen tot EUR 249 miljoen. De nettowinst per aandeel bedroeg EUR 0,79 tegenover EUR 0,67 in 1999.

Balans

In de eerste zes maanden van 2000 werd netto EUR 196 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa en EUR 944 miljoen in financiële vaste activa en geconsolideerde deelnemingen. Het eigen vermogen nam met EUR 502 miljoen af tot EUR 2.116 miljoen. De nettowinst na aftrek van het interimdividend had een positieve bijdrage van EUR 200 miljoen. Hiertegenover stond een afboeking aan goodwill van EUR 710 miljoen. Herwaardering en valutakoerswijzigingen hadden per saldo een positief effect van EUR 8 miljoen. Als gevolg van de acquisitie van Grupo Cruzcampo in Spanje is het niveau van de voorzieningen gestegen en namen de langlopende schulden toe. De kaspositie nam af ten opzichte van 31 december 1999 eveneens tengevolge van acquisities.

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg in het eerste halfjaar EUR 282 miljoen tegenover EUR 237 miljoen vorig jaar. De stijging is voornamelijk het gevolg van een hoger bedrijfsresultaat gedeeltelijk tenietgedaan door een stijging van het werkkapitaal.

Verwachting voor geheel 2000

Door hogere autonome bierverkopen, verbetering van de verkoopmix, de positieve resultaten van de nieuw geconsolideerde ondernemingen en een hogere Amerikaanse dollarkoers, verwachten wij dat, ondanks het minder mooie zomerweer, de winststijging over geheel 2000 boven de 15% zal uitkomen.

Dividend

Op 26 september a.s. zal een interimdividend van EUR 0,16 per aandeel van EUR 2,27 (NLG 5,00) betaalbaar worden gesteld.
De ex-dividend datum van het aandeel Heineken is 18 september.

Amsterdam, 15 september 2000
De Raad van Bestuur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie