Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie 2000 Vlaanderen

Datum nieuwsfeit: 15-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING
VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2000

Actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie 2000

Op voorstel van de Vlaamse ministers Marleen VANDERPOOR- TEN en Dirk VAN MECHELEN heeft de Vlaamse regering het Actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie 2000 goed- gekeurd. Sinds 1995 al wordt het beleid inzake weten- schapsinformatie jaarlijks geconcretiseerd in een actie- plan, dat alle acties beschrijft die zowel in het jaar zelf als voor een deel in het daaropvolgend jaar zullen worden ondernomen. De concrete uitvoering van de acties beschreven in het Actieplan gebeurt ten dele door de Vlaamse overheid zelf en ten dele door en aantal structu- rele partners, zoals bijvoorbeeld Stichting F.T.I.

De strategische doelstelling van de acties Wetenschaps- informatie is het in stand houden en versterken van een maatschappelijk draagvlak voor Wetenschap en Technologie. Onderliggende doelstellingen zijn het verstrekken van informatie en het wekken van interesse, sensibiliseren (voor het belang van wetenschap en technologie in onze maatschappij) en verantwoording afleggen over de aanwen- ding van de middelen voor wetenschappelijk en technolo- gisch onderzoek. Belangrijke nieuwe doelstellingen zijn enerzijds het verhogen van de in-, uit- en doorstroom in de exacte en toegepaste wetenschappen en dit in het bij- zonder met betrekking tot meisjes, en anderzijds het aan- moedigen van het ondernemersschap.

De initiatieven die worden genomen om deze doelstellingen te bereiken, worden jaarlijks geconcretiseerd in het Actieplan. Bij het opstellen van dit actieplan wordt ervan uitgegaan dat alle doelgroepen op een geëigende manier worden benaderd op recurrente basis, zodat een blijvend effect wordt bereikt. Tevens wordt gekozen voor een trapsgewijze benadering van de doelgroepen. Dit gebeurt inderdaad zowel in de breedte door het opzetten van brede awareness acties, als in de diepte via gerichte acties. Deze gerichte acties worden dan specifiek opge- zet in functie van de hoger vermelde nieuwe doelstellin- gen en worden gericht op specifieke doelgroepen (vnl. jongeren). Deze doelgroepen worden bepaald op basis van het feit of betrokkenen zich al dan niet in een cruciale fase van hun opleiding (momenten van studiekeuze) bevin- den, of binnen een bepaalde cruciale leeftijdsgroep, of nog gekoppeld aan de genderproblematiek.

Het Actieplan 2000 is een overgangsactieplan en wordt vertaald in vier luiken :


- Onderzoek als fundament : binnen dit luik wordt een startonderzoek voorzien dat tot doel heeft om met betrek- king tot wetenschapsinformatie en innovatie de situatie in Vlaanderen op dit moment in kaart te brengen en te analyseren; het moet als basis dienen voor de opmaak van de toekomstige actieplannen. Dit onderzoek zal worden verder gezet in de komende jaren.


- Algemene sensibiliseringacties : belangrijkste initia- tieven zijn hier de Vlaamse Wetenschapsweek, de oproep projectvoorstellen Wetenschapsinformatie (gelanceerd op 26/8) en de mediaproducties overLeven en Curieuzeneuze. Van deze laatste zal een nieuwe reeks worden geproduceerd en uitgezonden door de VRT. Tevens werden een educatief pakket rond energie ontwikkeld in samenwerking met Vireg en een projectwerk rond wiskunde.


- Gerichte acties : belangrijk hier zijn te vermelden de wetenschappelijke wedstrijden (wetenschapsolympiades), de volkssterrenwachten, een nieuwe reeks Doe-pakketten, het netwerkTOBO, Experion, Wetenschapsheater en de interac- tieve doe-kasten.


- Internationale dimensie van Wetenschapsinformatie : belangrijkste actie is daar de ondersteuning van de internationale Biologie-olympiade in 2001. Verder zal ook werk worden gemaakt van de afvaardiging van een Vlaamse delegatie voor EUCYS (European Union Competition for young scientists).

Info : Sabine Borrey, administratie Wetenschap en Innovatie - tel. 02 - 553 59 91
of Michèle Oleo, kabinet minister Van Mechelen tel. 02 - 553 64 11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie