Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NMa wordt zelfstandig bestuursorgaan

Datum nieuwsfeit: 18-09-2000
Bron: Ministerraad
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 155
Datum: 18-09-2000

NMA WORDT ZELFSTANDIG BESTUURSORGAAN

Op voordracht van minister Jorritsma van Economische Zaken heeft het kabinet ingestemd met een voorstel tot verdere verzelfstandiging van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa). Het voorstel strekt ertoe de directeur-generaal van de NMa de status van zelfstandig bestuursorgaan (zbo) te verlenen.
De NMa houdt toezicht op de naleving van de Mededingingswet. Juist omdat de beslissingen op basis van deze wet vaak een politiek gevoelig karakter hebben, is onafhankelijke oordeelsvorming door de directeur-generaal van de NMa essentieel. Ook de Organisatie voor economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft in een recent rapport beargumenteerd dat de NMa verder verzelfstandigd moet worden.
De wetswijziging voorziet erin de minister van Economische Zaken niet langer te laten beschikken over de bevoegdheid hem aanwijzingen te geven met betrekking tot beslissingen in individuele gevallen. De minister van Economische Zaken kan dan ook niet meer politiek verantwoordelijk worden gehouden voor beslissingen in individuele gevallen. Wel blijft de minister verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid in het algemeen. Het gaat daarbij om het ontwikkelen en het vaststellen van het mededingingsbeleid, de voorbereiding van regelgeving met betrekking tot dat beleid en het toezicht op de uitvoering van de mededingingswet door de NMa. Achtergrond van het kabinetsbesluit is dat de directeur-generaal van de NMa zich sinds het in werking treden van de nieuwe Mededingingswet op 1 januari 1998 als uitvoerder en handhaver van die wet sterk heeft ontwikkeld. Aanloopproblemen die als een mogelijk risico van de zbo-status werden voorzien, hebben zich niet voorgedaan. Door de uitspraken die de NMa heeft gedaan, heeft zij aanzien verworven als mededingingsautoriteit. De minister van Economische Zaken heeft de NMa geen instructies gegeven in individuele gevallen. De NMa functioneert goed en oefent in feite al onafhankelijk mededingingstoezicht uit alsof zij een zbo is. Het is gewenst die feitelijke situatie ook te formaliseren. Daardoor wordt voor eenieder duidelijk dat de minister van Economische Zaken met individuele beslissingen van de NMa geen bemoeienis heeft en dat verzoeken aan de minister om hier een rol in te spelen geen zin hebben.
Ten behoeve van de parlementaire controle op het mededingingsbeleid blijft het essentieel dat de minister van Economische Zaken het parlement inzicht geeft in de werkzaamheden van de NMa. Daartoe blijft de minister verplicht het jaarverslag van de NMa vergezeld van de eigen bevindingen daaromtrent ter kennis van het parlement te brengen.
De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wijst er nog eens op dat uitgangspunt blijft dat de mededingingswet niet strenger en niet soepeler is dan de EG-mededingingsregels. Het Europees recht maakt onder meer duidelijk dat het kartelverbod in de regel niet van toepassing is op afspraken in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's). Dit is recent uitgewerkt in uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
De Ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie