Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport ontwikkelingshulp: Effectiviteit door ownership

Datum nieuwsfeit: 15-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Effectiviteit door ownership

MISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN Directie Voorlichting en Commmunicatie Persbericht
Datum: 15 september
Nummer:095/00
Ontwikkelingssamenwerking in 2001 Effectiviteit door ownership Duurzame armoedevermindering is de hoofddoelstelling van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Voor dat beleid is in 2001 8,2 miljard gulden beschikbaar. Dat is 600 miljoen meer dan dit jaar. Bovendien heeft de regering besloten om de 200 miljoen die in 2001 gereserveerd was voor reductie van de uitstoot van broeikasgassen onder het Clean Development Mechanism niet ten laste van ontwikkelingssamenwerking te laten komen. In 2002 komt hierdoor nog eens 300 miljoen vrij voor meer aan armoedebestrijding gekoppelde vormen van internationaal milieubeleid. "Hiermee komt Nederland op een lijn met andere donoren en is een weeffout in het Regeerakkoord hersteld", zegt Herfkens. Nederland wil een groter deel van de hulp besteden via multilaterale organisaties; dat aandeel ligt nu onder het internationaal gemiddelde. Die organisaties moeten echter wel beter met elkaar samenwerken op basis van een heldere taakverdeling. Herfkens: " Er gebeurt nu veel te veel dubbel werk, men kijkt onvoldoende kritisch naar het eigen functioneren." Nederland is in veel van de deze organisaties een van de grotere donoren en zal zich actief inzetten voor verhoging van de effectiviteit. Multilateralisering van de hulp past in het streven versnippering tegen te gaan. De regering zet zich er voor in dat donoren hun procedures harmoniseren en dat de gezamenlijke hulpinspanning wordt gecoordineerd onder leiding van het ontvangende land. " Te vaak hebben hulpontvangende landen geen idee wat er in hun land allemaal gebeurt", zegt Herfkens. "Donorcoordinatie en ownership zijn cruciaal voor het boeken van resultaat." Het aantal landen waarmee Nederland een structurele bilaterale OS-relatie onderhoudt is inmiddels beperkt. Binnen die landen is Nederland ook slechts in een beperkt aantal sectoren actief. In zestien van de 21 landen is het OS-programma in 2001 geconcentreerd op sociale ontwikkeling, met name onderwijs en gezondheid. Voor rechtstreekse Nederlandse steun aan het basisonderwijs is in 2001 NLG 245 miljoen gereserveerd, dat is NLG 75 miljoen gulden meer dan dit jaar. Daarnaast is in de hulp aan internationale instellingen en particuliere organisaties nog eens ongeveer 130 miljoen voor basisonderwijs bestemd.
In de sector gezondheid wordt de bestrijding van het HIV-virus steeds urgenter. Nederland steunt samen met andere donoren, particuliere instellingen en bedrijven het onderzoek voor de ontwikkeling van een AIDS-vaccin. "Ontwikkelingslanden hebben onvoldoende koopkracht om de ontwikkeling van medicijnen en vaccins waar zij met voorrang behoefte aan hebben voor bedrijven aantrekkelijk te maken. Daarom loven we een beloning uit voor het onderzoek dat wel aan de behoeften van de armen tegemoet komt."
Sociale ontwikkeling kan in veel armste landen niet zonder schuldverlichting. In 2001 trekt de regering daarvoor NLG 700 miljoen uit, 200 miljoen meer dan dit jaar. "We doen wat we beloven", zegt Herfkens. "Dat kunnen helaas niet alle rijke landen zeggen." De regering zal zich er in 2001 voor blijven inspannen dat de mooie beloften die op dit vlak bij veel verschillende gelegenheden door die rijke landen zijn gedaan ook daadwerkelijk zullen worden nagekomen. De armere ontwikkelingslanden moeten beter profiteren van de globalisering. De regering zal zich daar in 2001 extra voor inzetten door te helpen bevorderen dat er in het kader van de WTO een nieuwe wereldwijde handelsronde komt met een voor ontwikkelingslanden relevante agenda. De regering streeft ernaar dat de Minst Ontwikkelde Landen en de landen die voor extra schiuldvermindering in aanmerking komen naar betere toegang krijgen voor hun producten op de markten van de rijke landen. Daarbij is hulp nodig zodat ze kunnen voldoen aan de eisen die op die markten aan producten worden gesteld.
Herfkens is optimistisch over wat er in 2001 allemaal kan gebeuren. " Er is internationaal grote consensus over wat er nodig is. Er is volop geanalyseerd en geevalueerd. De plannen liggen klaar. Nu komt het er op aan ze uit te voeren."

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie