Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op kamervragen over kustbewaking

Datum nieuwsfeit: 15-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden


Kustbewaking

15-09-2000

Antwoorden op de vragen van de tweede-Kamerleden Van den Doel en Remak (VVD) over Kustbewaking.

1.
Kent u het artikel " Kustbewaking zo lek als een mandje"?

2.
Is het niet wenselijk dat regelmatig oefeningen ter handhaving van de Nederlandse rechtsorde in kustwachtverband worden gehouden? Worden dergelijke oefeningen de facto regelmatig gehouden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wanneer en met welke resultaten zijn dergelijke oefeningen gehouden?

Door de kustwacht worden de handhavingstaken regelmatig geoefend op initiatief van en in samenwerking met de verantwoordelijke diensten. Daarnaast zijn de diensten zelf verantwoordeijk voor het oefenen van de eigen procedures en taken.

De laatste grote oefeningen, op basis van een oefenscenario en gericht op het onderscheppen van een illegale aanlanding op de kust, vonden plaats in 1998. In 1999 en 2000 zijn in kustwachtverband verschillende zorgvuldig voorbereide operaties uitgevoerd. Daarbij stelt de taakverantwoordelijke dienst (al naar gelang de aard van de operatie is dit de douane, de Koninklijke marechaussee of politie en justitie) een draaiboek op, waarin de doelstellingen van de operatie worden geformuleerd. In overleg met de Directeur Kustwacht stemt deze dienst de operationele inzet van eenheden op en/of boven de zee af. Daarmee wordt de geoefendheid van de diensten op peil gehouden en waar mogelijk vergroot.

De ervaring van deze oefeningen en operaties is dat de inzet van mensen en middelen in goede samenwerking en met goede resultaten plaatsvindt, volgens de afspraken van de Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee (PKHN) en in kustwachtverband.

3.
Waarom heeft de douane, zoals het genoemde artikel aangeeft, een dergelijke oefening zelfstandig gehouden?

De oefening van de surveillance van de douanepost Rotterdam op de Maasvlakte, buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de kustwacht, was bedoeld om de interne douaneprocedures en communicatie te testen. Het ging daarbij om de communicatie tussen de meldkamer van de douane, de douaneboot voor het binnenwatergebied van de haven en de landploeg van de douanesurveillance. Bij de oefening is duidelijk geworden dat onder meer het bewustzijn van de mogelijkheden om een beroep te doen op andere diensten moet worden verhoogd.

4.
Houdt u eenzelfde resultaat als van de gehouden oefening van de douane voor mogelijk als een dergelijk scenario in kustwachtverband was geoefend? Zo neen, waarom niet?

Gelet op de verschillende doelstellingen van de oefeningen en op het gestructureerd multidis-ciplinair karakter van het optreden in kustwachtverband, ligt een vergelijking tussen oefeningen binnen één dienst en een oefening in kustwachtverband niet voor de hand.

5.
Is het optreden van de douane, zoals weergegeven in het artikel, een voorbeeld waaruit blijkt dat de "ontschotting" tussen de departementen die deelnemen aan de taakuitvoering van de kustwacht nog niet geheel is geslaagd?

De uitvoering van handhavingstaken op de Noordzee (territoriale wateren en het Nederlandse deel van het Continentaal plat) is, met behoud van de eigen verantwoordelijkheid van de diensten, opgedragen aan een gebundeld kustwacht. Het Kustwachtcentrum, waarvan de operationele leiding is opgedragen aan de Koninklijke marine, coördineert in zijn verantwoordelijkheidsgebied de inzet van middelen die door de diensten ter beschikking worden gesteld. De bereidheid tot gezamenlijke aanpak en samenwerking staat bij geen enkele dienst ter discussie en neemt steeds meer toe. Dat blijkt ook gedurende het Operationeel Kustwacht Overleg Uitvoering Handhavingszaken, dat periodiek, onder leiding van het Hoofd Afdeling Operaties van het Kustwachtcentrum, plaatsvindt.

6.
Hoe is de bewaking van de Nederlandse kustwateren na "kantoortijd" geregeld?

De surveillance van de wateren wordt, gecoördineerd door de Kustwacht, op continue basis, zowel overdag als 's nachts uitgevoerd. Primair wordt het toezicht verzorgd door de taak-verantwoordelijke diensten in en nabij zeehavens, door het verrichten van kustpatrouilles over land en - in kustwachtverband - op en boven zee. Op zee geconstateerde onregelmatigheden worden volgens standaardprocedures gemeld aan het Kustwachtcentrum. Van daaruit wordt afhankelijk van de aard en inhoud van de melding, de taakverantwoordelijke dienst geïnformeerd en een eventuele vervolgactie besproken, waarbij de inzet van operationele eenheden in kustwachtverband tot de mogelijkheden behoort. Zo nodig wordt (24 uur per dag) overleg gevoerd met een Noordzee Officier van Justitie.

7.
Welke maatregelen treft u om tot een meer efficiënte en coherente inzet van de kustwacht te komen?

De oefening van de douane geeft geen aanleiding tot aanscherping van de procedures omdat deze plaatsvond buiten het
verantwoordelijkheidsgebied van de kustwacht. De bestendiging van de samenwerking tussen de diensten op de Noordzee is voortdurend onderwerp van overleg, onder meer binnen de Permanente Kontaktgroep Handhavingstaken Noordzee.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie