Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over kustbewaking

Datum nieuwsfeit: 15-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over kustbewaking

Gemaakt: 19-9-2000 tijd: 13:51


1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 15 september 2000

Onder verwijzing naar de bovengenoemde brief bied ik u hierbij aan de antwoorden op de ingediende vragen van de Tweede-Kamerleden Harrewijn en Van der Steenhoven.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

H.A.L. van Hoof

Bijlage bij de brief van de Staatssecretaris van Defensie

d.d. 15 september 2000, nr. D2000003021

Antwoorden op de vragen van de leden Harrewijn en Van der Steenhoven (G.L.) inzake tinhoudende verf op marineschepen (nr. 2990014310)----


1. Ja.2,3 en 6. Defensie wenst over te gaan op de toepassing van tinvrije aangroeiwerende («anti-fouling») verf voor alle marineschepen. Hiervoor zijn in beginsel drie mogelijkheden beschikbaar: koperhoudende anti-fouling, een gifvrije variant bekend als «non-stick» anti-fouling en een biologische anti-fouling. De laatste variant, bekend onder de naam Camelia, is echter nog experimenteel. De Belgische, Deense en Amerikaanse marine maken voor hun schepen gebruik van koperhoudende anti-fouling. De werking van dit type anti-fouling berust echter, evenals tinhoudende anti-fouling, op toxiciteit. Daarom gaat de voorkeur van Defensie uit naar de «non-stick» anti-fouling. Naast het onderzoeken van koperhoudende verfsystemen, zal in 2001 een nieuwbouwfregat een proef met «non-stick» anti-fouling ondergaan. In de loop van 2002 zullen de resultaten van deze proeven bekend zijn, waarna de keuze gemaakt kan worden. Na 2002 zal de Koninklijke marine in ieder geval geen tinhoudende anti-fouling meer aanbrengen en overgaan op het gekozen alternatief.


1


4 en 5. Uit bilaterale contacten van de Koninklijke marine met de Deense en Belgische marine blijkt dat de tot nu toe opgedane ervaringen met koperhoudende anti-fouling neutraal tot positief zijn. Deze ervaringen zijn echter niet geheel maatgevend voor de Nederlandse schepen. In tegenstelling tot de Belgische en Deense marine opereert de Nederlandse marine zeer regelmatig in warme wateren, waar de aangroei van algen e.d. het sterkst is. Ervaringen met koperhoudende anti-fouling in tropische wateren duiden op een hogere dokfrequentie voor onderhoud aan het verfsysteem en de noodzaak tot extra schoonmaakbeurten. Daarom wordt, in afwachting van de uitslag van het onderzoek naar tinvrije alternatieven, niet tussentijds overgegaan op koperhoudende anti-fouling.

7. De ontwerptekst van het in voorbereiding zijnde internationale verdrag betreffende tinhoudende anti-fouling bevat een uitzonderingsclausule voor marineschepen. Het is nog niet bekend hoe afzonderlijke landen hiermee om zullen gaan. Zoals uit het antwoord op de vragen 2, 3 en 6 blijkt, zal Nederland geen gebruik maken van de uitzonderings-clausule.

8. Het in de beantwoording van de vragen 2, 3 en 6 geschetste plan van aanpak om te komen tot tinvrije anti-fouling is volledig in overeenstemming met het defensiebeleid milieugevaarlijke stoffen zoals dat beschreven staat in hoofdstuk 4.4 van de Defensie Milieubeleidsnota 2000. Reeds vanaf het einde van de jaren 90 heeft de Koninklijke marine het eerder geschetste onderzoek naar tinvrije alternatieven ter hand genomen.

9. Defensie verwerkt zelf geen afval. Afvalstoffen worden conform de geldende regelgeving afgevoerd en verwerkt door daartoe bevoegde firma´s.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie