Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Staatssecretaris draagt warm hart voor het GIW

Datum nieuwsfeit: 18-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


Staatssecretaris Remkes:

Warm hart voor het GIW

Staatssecretaris Remkes van VROM kreeg tijdens de jubileumviering in het Nai het eerste exemplaar van het GIW-jubileumboek'GIW 25 jaar kwaliteit en zekerheid'. In zijn dankwoord sprak hij onder meer over de rol van het GIW in de toekomst. Hij deed dat in relatie tot de VROM-nota over het wonen in de 21ste eeuw. die binnenkort zal verschijnen.

In de Nota Wonen wordt het beleid voor de komende tien jaar geschetst. Centraal daarin staat de burger, meer specifiek: de keuzevrijheid die de burger bij het wonen zou moeten hebben. Bij de keuzes die burgers maken, speelt de door hen gewenste kwaliteit een grote rol, aldus de staatssecretaris. Naast de inspanningen van de overheid die vooral kaderstellend zijn, zullen de komende jaren marktwerking en zelfregulering cruciale thema's zijn. Zelfregulering is een belangrijk hulpmiddel om tot een consumentgerichte kwaliteit te komen. Het GIW past, volgens de heer Remkes, prima in deze visie. Het GIW zorgt er als private organisatie voor dat burgers de door hen gewenste kwaliteit gerealiseerd zien. Binnen het GIW versterken marktpartijen samen de positie van de burger, aldus de staatssecretaris.

Dat er na 25 jaar nog altijd een functie bestaat voor het GIW staal buiten kijf, zo zei hij. De hoeveelheid gebreken aan pas opgeleverde woningen blijft nog altijd hoog, evenals het aantal daarover gevoerde procedures, aldus de staatssecretaris. Hij pleitte in dit verband voor 'zo veel mogelijk' bemiddeling tussen koper en bouwer en één loket waar men terecht kan met zijn klachten.

Het GIW speelt bij de versterking van de positie van de burger in het bouwproces een belangrijke rol. De burger heeft duidelijk behoefte aan de garantie dat de woning een bepaalde kwaliteit bezit. En invloed van de burger op die kwaliteit is d' beleidsdoelstelling uit de Nota Wonen. Daarom kan ik u verzekeren dat ik het GIW een warm hart zal blijven toedragen, zo besloot de staatssecretaris.

Gemeenten, producenten en consumenten over het GIW

Bouwondernemer Bokx

Wij hebben -misschien wat arrogant, maar door feiten gestaafd- de vasteovertuiging, dat ons certificaat in vergelijking metandere landen in de wereld, de toets der kritiek ruimschoots kan doorstaan, ook ten aanzien van de prijsstelling. Bij de oprichting van het GIW bedroeg de prijs van het certificaat ca. 9 promille van de koop-aanneemsom, vandaag bedragen de kosten maximaal 3,75 promille. Zonder enige twijfel kunnen we stellen dat het GIW-certificaat heeft bijgedragen aan de verhoging van de kwaliteit van koopwoningen. Ab we het GIW-certificaat weten te houden zoals het nu is, dan zal het over 25 Jaar nog functioneren en borg staan voor een hoog niveau van de bouwkwaliteit van de woningen in Nederland.

Directeur 'vereniging eigen huis'

1974 was een gedenkwaardig jaar. Er kwamen twee gloednieuwe organisaties op de markthuis'.Beide met gloedvolle aspiratiesen doelstellingen. Beide is het gelukt. De : het GIW en de 'vereniging eigen consumentenorganisaties hebben het GIW in al die jaren voluit gesteund, overtuigd als zij] waren van de juistheid van de doelstelling van het GIWhadden een echt keurmerk, een keurmerk avant la lettre. De overheid kon . Bouwers met GIW-garantie wijzen op een succesvolle publieksamenwerking. Ook al avant la lettre. En ook de financiers, hypotheekverstrekkers de -private plukken de vruchten van het GIW-garantiecertificaat Eigenlijk zou je door die zekerheid van een GIW-huis korting op de hypotheekrente moeten krijgen!

VNG-hoofddirecteur

Bij de oprichting van het GIW was de VNG al nauw betrokken. Zij zag toen al het grote belang van het GIW. Veel gemeenten hebben het bouwen onder GIW-garantie verplicht gesteld. Dat was met name van belang toen de rol van de rijksoverheid in het midden van de 90er Jaren steeds kleiner werd. Niet alleen het aantal waarborgcertificaten neemt toe, maar recentelijk ook het aantal klachten. Dat laat zien hoe noodzakelijk het werk van het GIW is. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft daar dus terecht in ge
GIW-directeur Scholten

Arbitrage kan worden voorkomen door goed overleg in eerder stadium procedure!

De cijfers over 1999 tonen aan dat het kan: het aantal verzoeken om arbitrage kan teruggebracht worden. In 1999 was het aantal verzoeken ruim 10% minder dan in 1998. Dat betekent niet alleen minder ergernis en rompslomp, maar ook een aanzienlijke besparing van kosten. Vooral ook voor de ondernemer. GIW-directeur Scholten is stellig: méér arbitragezaken kunnen worden voorkomen door méér aandacht voor problemen in een vroeger stadium.

Door een eigen vooroplevering kun je al problemen voorkomen. Het gaat dan om het herstellen van foutjes, in de afwerking bijvoorbeeld. Daar kun je direct wat aan doen en daarmee voorkom je problemen bij de oplevering. Mochten er bij de oplevering toch nog tekortkomingen geconstateerd worden, dan moet je direct afspreken wanneer die worden opgelost en je moet die afspraken dan ook op tijd nakomen. Het zijn vaak simpele zaken, maar ze zijn wel belangrijk, meent Scholten.

In veel gevallen is het, denk ik, een kwestie van mentaliteit, zegt Scholten. Van onvoldoende aandacht voor de belangen van de koper. Dat is natuurlijk nooit goed te praten. Ook in de bouw is klantvriendelijkheid een belangrijke zaak. Tenslotte snijdt het mes aan twee kanten: een tevreden koper is blij met zijn huis en de ondernemer bespaart onnodige kosten. En die kunnen soms aardig oplopen. Zonde van het geld, vindt de GIW-directeur.

Het GIW let scherp op de kosten en het is dus niet voor niks dat wij bij het GIW de weg van de bemiddeling krachtig stimuleren, aldus Scholten. Begin dit jaar hebben we de procedure van het in behandeling nemen zo aangepast, dat we altijd eerst nagaan of de aangesloten organisatie al in de gelegenheid is geweest te helpen bij het zoeken naar een oplossing. Is dat niet het geval, dan wordt de koper gevraagd of hij bereid is het geschil via tussenkomst van de aangesloten organisatie op te lossen. Op die manier kan een arbitrageprocedure worden voorkomen. Overigens moeten beide partijen instemmen met een dergelijke actie van de aangesloten organisatie. Door een efficiënte werkwijze weet het GIW de arbitragekosten laag te houden, maar het blijft toch altijd nog een behoorlijk bedrag: in 1999 waren de kosten van een uitspraak gemiddeld fl. 3.150,-

Het is dus duidelijk, dat pas in het uiterste geval de weg van arbitrage wordt bewandeld. In die fase komen de GIW-inspecteurs in actie. Die proberen met ondernemer en koper ter plekke tot een oplossing te komen. Dat is wat ik 'hardop denken' noem. Samen aan tafel met de wil om eruit te komen. Heel vaak lukt dat ook wel. De onafhankelijke positie van de GIW-inspecteur werkt heel positief en deze weg leidt dan ook tot veel intrekkingen.

GIW-inspecteur in aktie --->

Dat het GIW er alles aan doet om arbitrage-uitspraken zoveel mogelijk te voorkomen illustreert Scholten met een aantal cijfers uit 1999. Na binnenkomst van een verzoek om arbitrage vindt er eerst een gedegen vooronderzoek plaats. Betreft het bijvoorbeeld wel een garantiegeschil, zijn de garantietermijnen al niet verlopen? Kan de aangesloten organisatie nog actie ondernemen? Dat vooronderzoek leidde in 1999 ertoe, dat er 359 verzoeken in die fase werden ingetrokken. Tijdens de definitieve arbitrageprocedure zijn er alsnog 301 verzoeken ingetrokken, grotendeel door het optreden van de GIW-inspecteurs. In 331 zaken kwam het tot een uitspraak.

In dit verband wijst Scholten nog op een ontwikkeling bij de woonconsument die zeker ook niet veronachtzaamd mag worden. Demeeste kopers mogen dan wel leken zijn, maar zij laten zich steeds vaker bijstaan door rechtsbijstand-verzekeraars. Deskundigen, ook op het terrein van de bouw, die vaak veel dieper op de zaken ingaan dan de gewone koper. Het wordt er dus niet eenvoudiger op en het gaat ook nog al eens wat langer duren. Maar als dit alles uiteindelijk de kwaliteit van het afgeleverde product ten goede komt, dan acht ik dat geen ongunstige ontwikkeling, aldus de GIW-directeur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie