Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslagen GS provincie Friesland

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Verslagen

Gedeputeerde Staten van 19 september 2000


1. Gedeputeerde Staten hebben het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) verdeeld over de vijf programmagemeenten Dongeradeel, Franekeradeel, Heerenveen, Smallingerland en Sneek. De verdeling wijkt niet af van de indicatieve verdeling die Gedeputeerde Staten in december 1999 gemaakt hadden.
Vervolgprocedure: 11 oktober Statencommissie Ruimtelijke Ordening (t.k.)
Persbericht beschikbaar


2. Gedeputeerde Staten hebben een bijdrage van 243.903,- uit het Budget Medefinanciering Bodemsanering (BMF) toegezegd, voor de sanering van een drietal lokaties aan het Noord en het Zuid in Workum. Persbericht beschikbaar


3. Gedeputeerde Staten zullen in de vergadering van 8 november 2000 aan Provinciale Staten voorstellen om een krediet van 1.600.000,- beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de kruispunten N358-N910 en kruispunt N358-afslag Oudwoude/Kollum. Vervolgprocedure: 18 oktober 2000 Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer
8 november 2000 Provinciale Staten


4. Het kabinet heeft deze zomer de beleidsnota Natuur voor mensen, mensen voor natuur uitgebracht. In deze nota staat het (nieuwe) regeringsbeleid voor natuur, bos, landschap en biodiversiteit. Gedeputeerde Staten hebben vandaag de reactie op deze LNV-nota vastgesteld. Deze reactie zal nog in de Statencommissie Ruimtelijke Ordening besproken worden.
Vervolgprocedure: 11 oktober 2000 Statencommissie Ruimtelijke Ordening


5. Op 5 juli jongstleden hebben Provinciale Staten besloten de Provinsjale Kommisje Wenjen en Stêdlike Fernijing (PKWS) in te stellen. Het Reglement, samenstelling, taak en werkwijze van de Provinsjale Kommisje Wenjen en Stêdlike Fernijing hebben PS op dat moment ook vastgesteld. In het reglement staat onder andere dat Gedeputeerde Staten uit hun midden een gedeputeerde benoemen als lid van de commissie: K.S. Heldoorn (en een gedeputeerde als plaatsvervangend lid: S. Jansen).

De leden (en plaatsvervangende leden) van de commissie worden door Gedeputeerde Staten benoemd. Vandaag hebben GS besloten de volgende (plaatsvervangende) leden te benoemen:

leden

- de heer C.L.J. Bos (Ministerie VROM)

- de heer J. Blok (ministerie van EZ)

- de heer B. Bilker (gemeente Leeuwarden)

- de heer I.C. Pultrum (gemeente Smallingerland)
- de heer W. Pitlo (gemeente Gaasterlân-Sleat)
- de heer D. van der Zee (Corporatieholding Friesland)
- de heer J. Huisman (Woningbouwvereniging Zuidwest Friesland)
- de heer B.S. Bijma (NVOB gewest Friesland)
plaatsvervangende leden

- de heer G.C.A. Wamelink (Ministerie VROM)
- de heer R. Jacobi (Miniserie EZ)

- de heer P.J. den Oudsten (gemeente Leeuwarden)
- mevrouw J.G. de Groot - van Ginhoven (gemeente Franekeradeel)
- mevrouw G. van Delft - Jaasma (gemeente Menaldumadeel)
- de heer H. van Deinum (Stichting BWL)

- de heer J.A. Bits (NVOB gewest Friesland)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie