Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zesde zitting associatieraad Europese Unie en TsjechiË

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europese Unie

EU - CZECH REPUBLIC : Association Council / 6. Meeting Press Release: Brussels (19-09-2000) - Press: 327 - Nr: 1714/00

EU-TSJECHIË


- De associatieraad -

Brussel, 19 september 2000

UE-CZ 1714/00 (Presse 327)

(OR. en)

ZESDE ZITTING VAN DE ASSOCIATIERAAD

VAN DE EUROPESE UNIE EN TSJECHIË

(Brussel, 19 september 2000)

GEZAMENLIJKE MEDEDELING


1. De Associatieraad EU-Tsjechië heeft op donderdag 19 september 2000 zijn zesde zitting gehouden, onder voorzitterschap van de heer Jan KAVAN, minister van Buitenlandse Zaken van Tsjechië. De heer Hubert VEDRINE, minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en thans voorzitter van de Raad van de Europese Unie, leidde de delegatie van de Europese Unie. De heer Hans DAHLGREN, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van Zweden, de heer Javier SOLANA, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor het GBVB en de heer Günter VERHEUGEN, Commissielid verantwoordelijk voor uitbreiding, maakten eveneens deel uit van de delegatie van de Europese Unie (Trojka).

2. De Associatieraad besprak de stand van Tsjechiës voorbereiding op de toetreding in het licht van het tweede periodieke verslag, dat in oktober 1999 door de Europese Commissie is uitgebracht, alsook van het partnerschap voor toetreding, dat in december 1999 is geactualiseerd, en van het nationaal programma van Tsjechië voor de voorbereiding op het lidmaatschap van de Europese Unie. De Associatieraad tekende aan dat Tsjechië blijft voldoen aan de politieke criteria van Kopenhagen, maar wees evenwel op de noodzaak om vorderingen te maken met de hervorming van het gerechtelijk en het bestuurlijk apparaat. De Raad nam nota van de voortgang met betrekking tot de verbetering van de situatie van de Roma-minderheid en wees erop dat verdere inspanningen op dit gebied noodzakelijk zijn. In dat verband toonde hij zich ingenomen met de recente goedkeuring van het regeringsbeleid ter bevordering van de integratie van de leden van de Roma-gemeenschap, alsook met het feit dat er speciaal middelen zijn uitgetrokken voor de financiering van Roma-hulppersoneel in de lagere scholen en voor andere onderwijsprogramma's.
De Associatieraad toonde zich ingenomen met de in 1999 en 2000 geregistreerde macro-economische verbetering in Tsjechië en wees op de noodzaak om de structurele hervormingen met het oog op duurzame groei te voltooien. De doeltreffendheid van de wetshandhavingsdiensten moet eveneens worden verbeterd, vooral waar het de bestrijding van de economische criminaliteit betreft. Inzake het communautair acquis verwelkomde de Associatieraad het ambitieuze wetgevingsprogramma van de Tsjechische regering, dat grotendeels door het Tsjechische Parlement is goedgekeurd. De Associatieraad wees tevens op de noodzaak de dynamiek van het afgelopen jaar te handhaven en spoorde Tsjechië aan zich te blijven inspannen voor een effectieve toepassing van de wetgeving. De Associatieraad bracht in herinnering dat de doeltreffendheid waarmee de toetreding wordt voorbereid zal afhangen van de kwaliteit van de omzetting, toepassing en handhaving van het acquis. Aangezien de aandacht moet worden verschoven van het louter omzetten van wetgeving naar de toepassing en effectieve handhaving daarvan, wees hij erop dat het ambtelijk apparaat zodanig moet worden hervormd dat het de beginselen van betrouwbaarheid, onpartijdigheid, professionalisme en stabiliteit uitstraalt.
De Associatieraad herinnerde aan het belang van hoge normen op het gebied van nucleaire veiligheid in Midden- en Oost-Europa, als bevestigd in de conclusies van de Europese Raad van Helsinki. De Associatieraad verwelkomde tevens de stappen die de Unie met het oog op de voorbereiding van de toetreding heeft gedaan, in het bijzonder de opening van een nieuwe intergouvernementele conferentie die de instellingen van de EU moet klaarstomen voor de uitbreiding.

3. De Associatieraad constateerde dat de uitvoering van de Europa-overeenkomst vlot verloopt en dat onopgeloste vraagstukken uitvoerig aan bod zijn gekomen in het Associatiecomité, alsook in het kader van de gewone samenwerking tussen de ministeriële zittingen in, teneinde een politieke evaluatie van de situatie door de Associatieraad mogelijk te maken. Er werden standpuntnota's uitgewisseld waarin de huidige stand van de vorderingen wordt bezien en de prioriteiten voor de toekomst worden aangegeven.
De Associatieraad toonde zich ingenomen met het beginselakkoord inzake de overgang naar de tweede etappe van de associatie en constateerde dat er aan procedures voor aanneming van het desbetreffende besluit van de Associatieraad wordt gewerkt. De Associatieraad nam nota van de positieve ontwikkeling van de bilaterale handelsstromen tussen de Europese Unie en Tsjechië. Hij verheugde zich erover dat de bilaterale handelsstromen tussen de EU en Tsjechië sinds 1993 verdrievoudigd zijn. De Associatieraad nam nota van de voltooiing, op technisch niveau, van de onderhandelingen die de partijen over de vaststelling van wederzijdse concessies voor bepaalde landbouwproducten hebben gevoerd met als doel in de pretoetredingsperiode de bilaterale handel verder te liberaliseren en de markttoegang te verbeteren. Er wordt gewerkt aan procedures om de overeenkomst om te zetten in autonome en voor een overgangsperiode geldende maatregelen die vanaf 1 juli 2000 van toepassing zouden zijn. De Associatieraad toonde zich ingenomen met de intrekking van de wijziging van de arbeidswet, die in Tsjechië tewerkgestelde vreemdelingen verplichten tot een werkonderbreking van twaalf maanden zodra zij drie jaar tewerkgesteld waren. De Associatieraad constateerde met voldoening dat op 1 mei 2000 de nieuwe Tsjechische wet op de overheidssteun in werking is getreden. Hij herinnerde aan de kortetermijnprioriteit van het partnerschap voor de toetreding in verband met de noodzaak om een herstructureringsplan voor de staalindustrie uit te voeren. De Associatieraad stelde met voldoening vast dat het protocol betreffende een Europese overeenkomst inzake overeenstemmingsbeoordeling (PECA) op 10 juli 2000 is geparafeerd en hoopt dat dit zo spoedig mogelijk in werking zal treden. De Associatieraad constateerde dat Tsjechië aan diverse communautaire programma's deelneemt: Socrates II, Leonardo da Vinci II, MKB, SAVE II, Bevordering van de Volksgezondheid, Kankerbestrijding, Aidspreventie, Drugsverslaving en Gelijke Kansen, alsook het 5e OTO-Kaderprogramma en het 5e Euratom-Kaderprogramma. De deelname van Tsjechië aan deze programma's vormt een belangrijk aspect van de pretoetredingsstrategie, dat de Tsjechische overheidsdiensten de gelegenheid biedt het praktische werk in de Unie-instanties te leren kennen.
De Associatieraad toonde zich verheugd over de bijdrage van het PHARE-programma en van de Europese Investeringsbank aan de ontwikkeling van de Tsjechische economie, met name ter versterking van de cruciale sectoren van de nationale economie. Hij constateerde dat de pretoetredingssteun aan Tsjechië en aan de overige kandidaat-lidstaten vanaf 2000 aanzienlijk is toegenomen, alsook dat er twee aanvullende instrumenten in het leven zijn geroepen, respectievelijk voor steun aan de landbouw en de plattelandsontwikkeling (SAPARD) en voor steun aan het structuurbeleid (ISPA).

4. De Associatieraad wisselde van gedachten over een aantal internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang. Hij onderstreepte het belang van regionale samenwerking als middel ter bevordering van stabiliteit en goed nabuurschap en nam met tevredenheid kennis van de bijdrage van Tsjechië aan initiatieven voor regionale samenwerking, met name in de groep van Visegrad-landen, alsook in het kader van het Midden-Europese Initiatief en van het Stabiliteitspact.

5. Tot slot sprak de Associatieraad zijn vertrouwen uit in de ontwikkeling van de betrekkingen in het kader van de Europa-overeenkomst en benadrukte hij de cruciale rol van deze overeenkomst totdat Tsjechië tot de Unie is toegetreden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...