Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst gemeente Zaanstad

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zaanstad

.


De B&W-Besluitenlijst van 19 september 2000

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad heeft een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

Visie Openbaar Vervoer

Het college stemt in met de visie op het openbaar vervoer in Zaanstad, zoals die is verwoord in de conclusies van adviesbureau AGV. Het rapport gaat naar de commissie Verkeer. Het college wil met de commissie Verkeer van gedachten wisselen over de inhoud van het rapport en een nieuw lijnennet.

In de conclusies worden vier aandachtsvelden aangegeven die van belang zijn voor de discussie over het Zaanse openbaar vervoer. Het gaat om de vervoerskundige aspecten, het betrekken van bewoners en organisaties bij de discussie, het flankerend beleid en de wijze waarop het beleid vanuit de gemeente vorm wordt gegeven.

Milieujaarverslag 1999

Het college heeft het milieujaarverslag 1999 voor kennisgeving aangenomen en brengt het ter kennis van de commissie Milieu. Het rapport gaat ter kennisname naar de Regionale Inspectie Milieuhygiëne

In het jaarverslag staan de resultaten van de inspanningen van de gemeente Zaanstad op milieugebied in 1999. Het verslag biedt ook inzicht in trends op milieugebied binnen Zaanstad.

NB Het jaarverslag is op aanvraag voor u beschikbaar.

Bezwaarschriften m.b.t. DSM Food Specialities ongegrond verklaard

Het college heeft de bezwaarschriften tegen de melding op grond van de Wet Milieubeheer, ongegrond verklaard. DSM food Specialities, gevestigd aan de Gerrit Bolkade heeft een Milieubeheervergunning die geactualiseerd moest worden omdat er sprake was van een wijziging in het productieproces. Omdat het een verandering betrof die weinig tot geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu werd volstaan met een meldingsprocedure op grond van de Wet Milieubeheer. Deze melding is door de afdeling Milieu van de gemeente beoordeeld. Het betrof de plaatsing van een reactorvat met een gunstige werking op het milieu. Omwonenden vreesden uitbreiding van de overlast en zijn van mening dat het bedrijf gesloten dient te worden en dienden een bezwaar in, dat nu ongegrond is verklaard. Inmiddels is de procedure opgestart om te komen tot een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning. In die procedure kunnen belanghebbenden bedenkingen naar voren brengen.

Nota sanering verkeerslawaai

Het college stemt in met het uitvoeringsprogramma 2000 t/m 2002 voor de besteding van het geluidsaneringsbudget gevelisolatie van het samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland. Het uitvoeringsprogramma wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de betreffende gemeenten en ter kennisname aangeboden aan de commissie Milieu.

Zaanstad, 19 september 2000


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie