Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe investeringen in onderwijs lossen knelpunten niet op

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT ONDERWIJSBOND CNV

(embargo tot 19 september, 14.00 uur)

NIEUWE INVESTERINGEN IN HET ONDERWIJS LOSSEN KNELPUNTEN NIET OP

De Onderwijsbond CNV (59.000 leden) constateert dat de nieuwe onderwijsbegroting geen einde maakt aan de verwaarlozing en verloedering van het onderwijs. De 1,4 miljard gulden extra voor het onderwijs bestaat voor 1 miljard gulden deels uit de weliswaar welkome bijstelling vanwege het stijgend aantal studenten in hbo en bve en deels uit oud geld zoals afgesproken extra investeringen in personeel en scholen die bij de CAO-Onderwijs werden afgesproken. Forse injecties zoals o.a. in Klinkende Munt * werden geformuleerd blijven uit en zullen nauwelijks leiden tot betere werkomstandigheden van het onderwijspersoneel.

De Onderwijsbond CNV constateert dat het kabinet onvoldoende oplossingen biedt voor de dringende problemen in het huidige onderwijs. Zij herinnert o.a. aan de oproep van werkgevers en werknemers eerder dit jaar om de werkdruk in het voortgezet onderwijs te verlagen door het aantal lestaken te verminderen; de 750 miljoen gulden die hiervoor nodig zijn ontbreken. Verder blijft de groepsgrootte- verkleining beperkt tot de onderbouw terwijl de roep om ook de klassen in de bovenbouw te verkleinen algemeen is in het onderwijs. Ook de kwalijke reputatie die het onderwijs heeft op het gebied van de verwaarlozing van gebouwen, zal geen halt worden toegeroepen met de 100 miljoen die daarvoor is uitgetrokken. De extra aandacht voor zorg en kansen in het onderwijs wordt door de Onderwijsbond CNV toegejuicht. In het algemeen kan worden opgemerkt dat het volume van de uitgaven voor leerlingen/studenten weliswaar stijgt (ondermeer door de verbeterde bekostiging van leerlingen/studenten in het bve en het hoger onderwijs), maar dat per leerling niet méér wordt geïnvesteerd. Die verbeterde bekostiging wordt weliswaar door de Onderwijsbond CNV verwelkomd, maar kan moeilijk worden beschouwd als een bijdrage aan de belangrijkste knelpunten in het onderwijs. Bij investeringen in personeel en scholen is bijvoorbeeld 250 miljoen extra structureel beschikbaar (MOA-gelden), maar het gaat hier om eerder gemaakte CAO-afspraken: de gelden komen wel eerder ter beschikking van de school.

De Onderwijsbond CNV is daarom teleurgesteld over de nieuwe plannen van het kabinet met betrekking tot onderwijs. Ondanks alle meevallers wordt de ontstane investeringsschuld in het onderwijs niet opgelost . Uit de eigen kerncijfers van het ministerie (pagina 123) blijkt trouwens dat de onderwijsuitgaven in 1999 en 2000 nog licht stegen van 4,7% tot 4,8% van het Bruto Binnenlands Product, maar in 2001 dalen tot 4,5%. Voor 2005 wordt zelfs een daling geraamd tot 4,2% van het BBP. Afgezet tegen de rijksuitgaven is ook sprake van een dalend uitgavenpatroon bij onderwijs, namelijk in 2001 20%; in 2005 is het gedaald tot 19,6%. 'Er is geen enkele reden voor dit kabinet om zich op de borst te kloppen over de voorgestelde onderwijsplannen', aldus de Onderwijsbond CNV.

Voor nadere informatie: Kees van Kortenhof, tel (079) 320 20 40 of gsm 06 53 20 47 36


* De Onderwijsbond CNV presenteerde vorige week het nationaal plan Klinkende Munt waarin werd berekend dat in een periode van 5 jaar 12 miljard aan structurele investeringen in het onderwijs nodig zijn om de belangrijkste knelpunten op te lossen (tekst: www.ocnv.nl).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie