Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VNO-NCW over miljoenennota: hardnekkige onvolkomenheden

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging VNO-NCW

Leden

Persbericht
Afdeling Public Relations VNO-NCW

Adres/Address
'Malietoren'
Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag
Telefoon/Phone
..-31 (0)70 349 01 67
Telefax/Fax
..-31(0)70 349 01 77
Postadres/Postal Address
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
E-mail
communicatie@vno-ncw.nl

VNO-NCW in reactie op Miljoenennota: Hardnekkige onvolkomenheden achter rooskleurig beeld

Den Haag, 19 september 2000 - Nederland gaat met een sterke economische rugwind en een stevig investerende overheid, die ook nog eens zijn schulden aflost, de eerste jaren van de 21e eeuw in. Het succesvolle budgettaire beleid van de minister van Financiën staat gelukkig nog steeds overeind. Het bereikte financieringsoverschot van 1 procent moet blijven en mag in deze goede jaren nog wel wat hoger. Dat zegt de ondernemingsorganisatie VNO-NCW in een reactie op de dinsdag verschenen Miljoenennota 2001.

Achter het rooskleurige beeld gaan nog steeds hardnekkige onvolkomenheden schuil. Er staan te veel mensen met een uitkering langs de kant. De overgang van uitkering naar werk is voor grote groepen niet of nauwelijks lonend. De bereikbaarheid is slecht. Dat moet worden aangepakt. Maar ook de afbrokkelende voorsprong van onze concurrentiepositie binnen het Eurogebied en de verslechterde winstontwikkeling van het in Nederland opererende bedrijfsleven zijn zorgenkinderen.

Lastenverlichting voor ondernemingen blijft dan ook noodzakelijk. Daarom vindt VNO-NCW dat een deel van de reserves in de sociale fondsen terug moet worden gesluisd naar werkgevers. Op die manier kan er tegendruk worden gegeven aan de verslechterde winstontwikkeling. De graadmeter voor de winstgevendheid (de AIQ) schommelt al langere tijd ruim boven het in de SER afgesproken niveau van 80. VNO-NCW wil graag met het kabinet praten over verlaging van de AIQ met één punt, via deze terugsluizing.

Een punt van zorg is de fiscale concurrentiepositie als vestigingsfactor van ons land. Verschillende landen brengen daar in hoog tempo verbeteringen in aan. Nederland moet dat ook doen. De vruchten van het budgettaire beleid zijn tot in 2002 zichtbaar in de Miljoenennota. De dat jaar beschikbare inkomstenmeevallers moeten volgens VNO-NCW dan ook deels worden gebruikt voor een noodzakelijke verlaging van de vennootschapsbelasting. Naast fiscale versterking van het midden en kleinbedrijf, onder meer door herziening van de successierechten.

VNO-NCW vindt het onbegrijpelijk dat de budgettair bescheiden kapitaalsbelasting niet in één klap wordt geschrapt. Hopelijk corrigeert de Kamer de Miljoenennota op dit punt.

VNO-NCW vindt het terecht dat de overheid extra geld steekt in zorg en onderwijs. Een grote tekortkoming is echter de ronduit ondermaatse behandeling van het beroepsonderwijs. Dat krijgt na een oproep hiertoe van sociale partners nauwelijks iets extra's. De hoeveelheid extra geld dat naar onderzoek en ontwikkeling gaat is eveneens te mager, net als de dringend noodzakelijke bedragen die worden uitgetrokken voor wegen en openbaar vervoer. Hier moet, via herschikking in de uitgaven, nog veel achterstallig onderhoud worden gedaan. Alvorens werkelijk kan worden begonnen met beleid gericht op het veiligstellen van toekomstige welvaart en werkgelegenheid.

VNO-NCW waarschuwt voor nog meer uitgaven, boven op de miljarden die thans al worden ingezet. Het zal een hele toer zijn om dit geld in korte tijd op een zorgvuldige en economisch verstandige manier 'weg te zetten'. Voorkomen moet worden dat geld beleid gaat zoeken. Politici die om nóg meer roepen, desnoods met opoffering van de Zalm-norm (scheiding tussen uitgaven en inkomsten), moeten beseffen dat de oplossing van problemen lang niet altijd in geld zit. Het gaat om meetbare resultaten. Het kabinet kiest terecht voor een specifieke aanpak van arbeidsmarktknelpunten in zorg en onderwijs. Dat voorkomt gevaarlijke olievlekwerking.

Het kabinetsplan om via een bonus voor wie aan het werk gaat de armoedeval te verkleinen, zal iets bijdragen aan een betere werking van de arbeidsmarkt. De echte oplossing ligt volgens VNO-NCW in het schrappen van inkomensafhankelijke subsidies in ruil voor belastingverlaging.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie