Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ABN AMRO over miljoenennota: mogelijkheden onbenut

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: ABN AMRO
Zoek soortgelijke berichten
ABN AMRO

ABN AMRO Bank N.V.
Press Relations (HQ 1190)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
The Netherlands
Tel. +31 (0)20 628 89 00
Fax. +31 (0)20 629 54 86
19 september 2000

MILJOENENNOTA 2001: PAARS DEELT DE MILJARDEN UIT EN LAAT MOGELIJKHEDEN ONBENUT

Het kan niet op in Nederland. De gunstige economische ontwikkelingen hebben het kabinet in staat gesteld miljarden extra uit te geven en de burgers een hoge lastenverlichting toe te kennen. Tegelijkertijd weet het kabinet ook nog eens een behoorlijk overschot op de begroting te realiseren waardoor de EMU-schuld beneden de magische grens van 60% daalt. Niettemin laat Paars mogelijkheden onbenut.

Voor een deel worden de gunstige ontwikkelingen geflatteerd door de bijzonder sterke conjuncturele rugwind die het kabinet geniet. Hierin schuilt ook een gevaar. De extra uitgaven aan zorg en onderwijs die zijn gepland voor 2000 en 2001, hebben voor een belangrijk deel een structureel karakter terwijl de dekking (o.a. dankzij een reductie van het aantal werkloosheidsuitkeringen) beduidend minder structureel oogt.

Onderzocht moet worden of het kabinet in een volgende regeerperiode kan uit-gaan van een iets minder conservatief groeiscenario. Zo ja, dan kan in de begroting meer ruimte worden gecreëerd voor noodzakelijke uitgaven zoals die ten behoeve van zorg, infrastructuur en onderwijs. Tegelijkertijd kan zo onafhankelijk van de conjunc-turele situatie ruimte worden gemaakt voor hoge ambities ten aanzien van de schuldreductie. De mogelijkheden voor schuldreductie worden nu nog voor een te groot deel opgeslokt door lastenverlichting.

Dit is het gevolg van de door het kabinet zelf opgestelde regels voor de aanwending van inkomstenmeevallers. De ongekend hoge meevallers moeten nu deels worden aangewend voor lasten-verlichting in een tijd dat de economie al de dreiging van een oververhitting kent. Derhalve adviseert het Economisch Bureau van ABN AMRO het kabinet de mee- en tegenvallerformule voor de inkomsten overboord te gooien vanwege het sterk procyclische karakter. In plaats daarvan zouden alle inkomstenmeevallers moeten worden aangewend voor schuldreductie en niet deels voor lasten-verlichting.

Hiermee moet het mogelijk zijn een hoger begrotingssurplus te realiseren dan het in de Miljoenennota genoemde percentage van tussen de 0 en 1% van het bruto binnenlands product (BBP). Dit is des te wenselijker daar de economie op haar conjuncturele top zit en de stijging van de vergrijzingslasten roet in het eten dreigt te gooien. Het kabinet heeft berekend dat in de komende tien jaar overschotten van 1 à 2% BBP nodig zijn om de overheidsfinanciën gezond te houden.

Voorbij is de tijd dat het overheidsbeleid vrijwel volledig in het teken stond van werkgelegenheidscreatie en bezuinigingen. Vandaag de dag dienen zich nieuwe problemen aan. Paars wenst het tekort aan arbeidskrachten, met name in de zorg en het onderwijs, aan te pakken met meer geld. Verder wordt een waslijst aan maatregelen gepresenteerd om de arbeidsparticipatie op te krikken. Het is de vraag of hier hoge verwachtingen van mogen worden gekoesterd. Het kabinet kan echter ook nog een andere weg bewandelen om het draagvlak voor economische groei te vergroten: verhoging van de arbeidsproductiviteit. Daaraan is in deze Miljoenennota te weinig aandacht geschonken.


- - -

Perscontacten:
geen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie