Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 19-09-2000

... B & W-nieuws september 2000 week 38

Welzijn, Onderwijs, Cultuur
Het college heeft kennis genomen van de concept-nota "Digitaal-tel-je-mee" over jeugdparticipatie en gaat akkoord met de verdere uitwerking van de mogelijkheden van jeugdparticipatie via de wijk- en dorpsverenigingen en jeugdraden; als onderdeel van Integraal Buurtbeheer; met behulp van Internet; door middel van het 2-jaarlijks organiseren van een jeugddebat en door 2-jaarlijks onderzoek 'jongeren-interviewen-jongeren". De nadere uitwerking kan starten indien ook de raadscommissie Cultuur en Maatschappelijk Welzijn positief adviseert over de voorstellen en zal plaatsvinden in overleg met de diverse participanten, zoals maatschappelijke- en onderwijsinstellingen , bedrijfsleven en de jeugd zelf.

Ruimte, Wonen en Economie
Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie Meertaxi 2000 en van het voorstel om de klankbordgroep Meertaxi op te splitsen in de klankbordgroepen 'Meertaxi Deur-Deur' en 'Openbaar Vervoer Haarlemmermeer'. In het onderzoek Meertaxi 2000 heeft een evaluatie plaats gevonden van het product Meertaxi en van de product-aanpassingen die naar aanleiding van de evaluatie in 1999 zijn doorgevoerd. Sinds de invoering van de productaanpassingen is het gebruik van het halte-halte vervoer verdubbeld. Als gevolg van de introductie van de groepskorting is de gemiddelde geboekte combinatiegraad voor het halte-halte vervoer gestegen en van het deur-deur vervoer gelijk gebleven. Ruim de helft van de gebruikers is ontevreden over de klachtenafhandeling. Het aantal klachten vertoont een stijgende lijn maar blijft, met onder de 1% van het aantal ritten, relatief laag.

Het college heeft kennisgenomen van het rapport 'Herstructurering bedrijventerrein Vicon/Spoorzicht/Pionier te Nieuw-Vennep en van het 'Masterplan bedrijventerrein De Pionier. Onderzoeksbureau Oranjewoud heeft in een onderzoek naar de stand van zaken op de drie bedrijventerreinen als belangrijkste conclusie aangegeven dat aan de toekomst mogelijkheden van Pionier op zeer korte termijn richting moet worden gegeven. De bedrijventerreinen Vincon en Spoortzicht behoeven op dit moment geen verdere actie van de gemeente. Naar aanleiding hiervan heeft het vervolgonderzoek voor een herinrichtingvisie plaats-gevonden en is, in samenwerking met Oranjewoud, het Masterplan uitgewerkt. Het college onderschrijft de constatering uit het Masterplan Pionier dat revitalisering mogelijk is met inachtneming van de zeven factoren die opgenomen zijn in de conclusies van het rapport, te weten:

* de verkeers- en milieubelasting voor de omgeving moeten, waar mogelijk, verminderd worden,

* de Pionier heeft dankzij haar centrale ligging potenties voor de vestiging van aanvullende kernverzorgende functies,
* de herontwikkeling moet gedragen worden door een combinatie van consument gerichte bedrijven, kleinschalige en middelgrote bedrijvigheid en voorzieningen in de welzijnssfeer, sport en recreatie,

* de openbare ruimte op het terrein dient aantrekkelijk gemaakt te worden,

* voor vestigingsaanvragen moet een procedure opgesteld worden waarin specifieke toelatingsvoorwaarden en selectiecriteria zijn opgenomen,

* voor 25 juli 2001 (aflopen voorbereidingsbesluit) moet er minimaal een nieuw ontwerp bestemmingsplan zijn zodat bouwaanvragen die niet passen binnen de nieuwe wensen maar wel geldig zijn volgens het oude bestemmingsplan niet meer gedaan kunnen worden.

Het college stemt tenslotte in met het opstellen van een ontwikkelingsplan voor het bedrijventerrein de Pionier.

Het college heeft kennis genomen van het BRO-adviesrapport over het ABC-beleid voor auto-, boten en caravanbedrijven en gaat akkoord om voor de autobranche binnen de Haarlemmermeer de mogelijkheid tot clustering aan te bieden. Aanhakend bij de grootste bevolkingsconcentraties stelt het college voor op het nieuwe bedrijventerrein De President en het bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid autoboulevards te realiseren. De huidige cluster op Graan voor Visch-zuid wordt verbeterd. Nader onderzoek vindt plaat naar de mogelijkheden voor de vestiging van autobedrijven uit Haarlemmermeer-noord op het bedrijven-terrein Lijnden-oost en naar de mogelijkheden voor clustering van occassionbedrijven op daarvoor geschikte locatie, zoals bijv. bedrijventerrein De Liede en de Kruisweg in Cruquius. Voor de botenbranche wordt geen uitbreiding nagestreefd, maar voor de de huidige bedrijven aan de Ringvaart zijn uitbreidingsmogelijkheden ter plekke wel mogelijk. Voor de caravanbranche is vestiging in het landelijk gebied niet gewenst. Om toch wel enige ontwikkelings- en uitbreidingsperspectief te bieden zal vestiging op het bedrijventerrein Cruquius op beperkte schaal mogelijk zijn. Om het ABC-beleid uit te voeren zullen waar nodig bestemmingsplannen worden aangescherpt en zal een actief handhavingsbeleid worden toegepast. De nota wordt behandeld in de raadscommissie Economische Zaken en Grondbedrijf.

Het college heeft kennisgenomen van het plan van aanpak voor de 5e fase van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer(HOV) Hoofddorp-A2, het gedeelte van Hoofddorp tot aan de Zwarte Weg in Aalsmeer. In het project HOV Hoofddorp-A2 moet de systematiek van het MeerjarenProgramma Infrastructuur Transport (MIT) doorlopen worden. Het college heeft ingestemd met het indienen van het MIT-beslisdocument 1 door het ROA bij de minister van Verkeer & Waterstaat. In dit beslisdocument is het probleem inzichtelijk gemaakt zijn de oplossingsrichtingen verkend. Over de ligging van het tracé en de uitgangspunten ten aanzien van het tracé worden in het beslisdocument nog geen eisen gesteld. Wel is rekening gehouden met de projecten die spelen in de omgeving.

Het college gaat akkoord met de uitbreiding van een rozenkwekerij aan de Kaagweg 31-35. De uitbreiding voldoet aan de voorwaarden uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied, waarin is opgenomen dat B&W vrijstelling kunnen verlenen voor 'het bouwen bij duurzaam voor intensieve tuinbouw ingerichte bedrijven, mits de oppervlakte van de te bouwen kassen niet meer bedraagt dan 2 ha.'

Het college heeft de BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies)-subsidies en de bijbehorende voorwaarden vast gesteld voor de sociale huurwoningen in de deelplannen Floriande, Eiland 8,9,10 en 12.

Grondbedrijf
Het college heeft besloten om, in het kader van de onteigeningsprocedure voor de aanleg van de Spoorlaan-Zuid te starten met een gerechtelijke procedure bij de arrondissementsrechtbank te Haarlem. Hiertoe heeft het college het procesbesluit genomen om een grondeigenaar, met wie voor de aanleg van de Spoorlaan-Zuid nog geen minnelijke regeling tot aankoop overeen gekomen is, te dagvaarden voor de arrondissementsrechtbank te Haarlem.

Facilitaire Dienst
Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken met betrekking tot de gesignaleerde tegenvallers bij de afdeling Belastingen. De financiële gevolgen zullen worden meegewogen in de voorstellen voor de Najaarsnota.

Openbare Werken
Het college stelt de raad voor de nieuwe 'Afvalstoffen-verordening gemeente Haarlemmermeer' vast te stellen. De
Afvalstoffenverordening is aangepast aan de bepalingen van het Besluit verwijdering wit- en bruingoed. De overige wijzigingen zijn van tekstuele aard.

Het college heeft op grond van artikel 8 van de Verordening op parkeerbelastingen 2000 de plaatsen aangewezen waar en het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd. Dit besluit zal tezamen met de 'Zone-aanwijzing Parkeerverordening 2000' en de aanwijzing van het 'Spaans-terrein' als gebied waar één ontheffing per huishouden wordt verstrekt, gepubliceerd worden in het Witte Weekblad.

Bestuursdienst
Het college heeft besloten het bedrijfsvervoerplan geamendeerd met het op 13 juli 2000 in het Georganiseerd Overleg gesloten onderhandelaarsaccoord in te voeren per 1 oktober 2000.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...