Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Eemnes

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


Besluitenlijst (perslijst) van de vergadering van burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 19 september 2000

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
Onderwerp Besluit

Huisvestingsprogramma onderwijs 2001.
Beoordeling aanvragen van de 3 schoolbesturen.
Voorstel:

1. Het huisvestingsprogramma opstellen conform de bijgevoegde toelichting.

2. De schoolbesturen hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
3. De schoolbesturen schriftelijk uitnodigen voor het overleg als bedoeld in artikel 10 van de Huisvestingsverordening 1999 op dinsdag 12 september 2000.

Conform.

Samenwerking binnensportaccommodaties BEL.
Vaststelling Sociaal Plan in verband met de overgang van personeel naar de Stichting BEL sport.
Voorstel:
Bijgevoegd Sociaal Plan voorlopig vaststellen (voorgenomen besluit) en voorleggen aan de commissie voor Georganiseerd Overleg.

Conform.


PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS
Onderwerp Besluit

Aanschrijvingen opslag in polder.
De heer M. en de heer H. hebben bezwaar gemaakt tegen aanschrijvingen tot verwijdering van opgeslagen grasbalen, materiaal en materieel in de polder.
Voorstel:

1. De heer M. meedelen dat de opslag van grasbalen op het westelijk deel van het eigen erf mogelijk is.

2. Instemmen met het verweerschrift aan de commissie bb ten aanzien van de heer H..

3. Instemmen met de beleidslijn om de opslag van grasbalen in de polder alleen toe te staan indien het gaat om een reëel agrarisch bedrijf, op eigen bouwperceel gen ruimte is, een kuilplaat niet mogelijk is en de balen niet hoger dan 3 lagen worden opgeslagen en afgedekt met een donkergroen net.

Conform.

Reactie van de heer De B. op weigering van het college medewerking te verlenen aan wijziging bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van een dienstwoning.
De heer De B. meent dat Stichting ABC ondeskundig en niet onafhankelijk is.
Voorstel:
De heer De B. berichten conform conceptbrief.

Strekking brief akkoord.
Tekstueel aanpassen.

PORTEFEUILLE WETHOUDER DRS A.A.E.M. GROTHAUZEN-ROBEERS

Onderwerp

Besluit

ISV.
De provincie heeft onze zienswijze met betrekking tot de ISV verordening van de provincie niet overgenomen.
Voorstel:

1. Besluit voor kennisgeving aannemen.

2. Besluit op ingekomen stukken van de raad plaatsen en voorstellen het besluit voor kennisgeving aan te nemen.

3. Raadsvoorstel en ISV ontwikkelingsnota aanpassen aan de zienswijze van de provincie na behandeling in commissie III.

Conform.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie