Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie CFO CNV-bond op Miljoenennota/begroting VWS

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CFO

Reactie CFO CNV-bond op Miljoenennota/begroting VWS

CFO: extra investeringen in zorg renderen
alleen met marktconforme CAO's

Het kabinet trekt in 2001 f 2,2 miljard extra uit voor de sector zorg en welzijn, bovenop de f 1,5 miljard uit het regeerakkoord (een toename van f 3,7 miljard ofwel 5% ten opzichte van 2000). De CFO is tevreden met deze investering in de kwaliteit van de samenleving. Het kabinet geeft prioriteit aan de twee w's: wachtlijsten (o.a. extra personeel) en het verlagen van de werkdruk. De CFO onderschrijft beide prioriteiten.

Het ziekteverzuim in de zorg bedroeg in 1999 11%. De instroom in de WAO komt voor 30% voor rekening van de zorg. Door het ziekteverzuim gericht aan te pakken, pak je ook de 'files in de zorg' aan. De CFO stelt echter dat het succes van dit beleid staat of valt met verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Zonder concurrerende arbeidsvoorwaarden geen extra personeel.

Minister Borst van VWS heeft aangekondigd dat naast deze investering in 2001 geld beschikbaar komt voor marktconforme CAO's. De CFO juicht het toe dat arbeidsvoorwaarden en beleid niet langer met elkaar hoeven te concurreren en dringt er bij de minister op aan de werkgevers snel duidelijkheid te geven over de beschikbare budgetten. Op voorhand waarschuwt de CFO dat naast geld voor een marktconforme loonstijging, extra middelen nodig zijn voor 'reparaties'. De beloningsstructuur moet worden verbeterd. De CFO bepleit meer loopbaanmogelijkheden met loopbaancheck, een jaarlijks scholingsbudget per werknemer (employability) en recht op kinderopvang. Alleen op die wijze kan de leegloop van personeel worden gestopt en de aantrekkelijkheid om in de sector te gaan werken beduidend toenemen. De CFO heeft dit voorjaar reeds een plan met concrete voorstellen bij de minister en de Tweede Kamer ingediend, waarvan de kosten op termijn f 5,5 miljard bedragen.

De instroom van leerlingen nam in 1999 weer toe, maar van HBO-verpleegkundigen liep het aantal terug. Steeds meer leerlingen haken vroegtijdig af (eenderde in 1999). De CFO wil dat de vergoedingen voor leerlingen omhoog gaan en sluitende afspraken met de instellingen worden gemaakt over stageplaatsen en begeleiding van de stagiaires. Er moet een geoormerkt budget voor stages komen. Minister Borst moet met de werkgevers afspreken dat op elke 25 werknemers 1 stageplaats beschikbaar komt.

De CFO betreurt dat voor specifieke groepen nog onnodige belemmeringen bestaan om in de zorg te kunnen werken. Goed opgeleide (erkende) vluchtelingen in Nederland moeten vaak opnieuw een jarenlange opleiding volgen, terwijl wel personeel in het buitenland wordt geworven om de lege plekken in de zorginstellingen te bezetten. De CFO wil dat zij een aangepaste korte opleiding kunnen volgen.

Informatie:
Dammis de Geus, bestuurder Publiciteit, tel. 070 - 4 167 140; 06 - 51 24 40 64.

19 sep 00 15:15

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie