Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Accent op vroegtijdig signaleren problemen jeugd

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Justitie


www.justitie.nl

MIN JUST: Accent op vroegtijdig signaleren problemen jeugd

Ivo Hommes
070 370 6126

3957
19.09.00

Justitiebegroting 2001
JUSTITIE LEGT ACCENT OP VROEGTIJDIG SIGNALEREN PROBLEMEN JEUGD

Voor de intensivering van de aanpak van jeugd en geweld is voor komend jaar 19,8 miljoen gulden uitgetrokken. Het vroegtijdig ingrijpen in risicosituaties bij kinderen kan bijdragen aan het voorkomen van meer structurele problemen op latere leeftijd. Om die reden zal Justitie in het preventiebeleid veel aandacht besteden aan het vroegtijdig signaleren en de daarop volgende actie.s van bijvoorbeeld de Raad van de Kinderbescherming, de politie en het openbaar ministerie. Via intensieve gezinsbegeleiding worden de problemen aangepakt. Een effectieve strafrechtelijke aanpak is het sluitstuk. Dat schrijft minister Korthals van Justitie in de toelichting op zijn begroting voor het volgend jaar.

Justitie legt een grote verantwoordelijkheid bij de ouders van jonge kinderen die de regels overtreden. Van alle justitiële instanties wordt verwacht dat zij ouders betrekken bij de afdoening van delictgedrag van hun kinderen. De contacten van politie en Justitie kunnen leiden tot het .met gezag. doorverwijzen van ouders naar de vrijwillige hulpverlening. Op basis van de resultaten van een evaluatie-onderzoek naar bestaande maatregelen wordt bezien hoe een lichtere maatregel tot ondersteuning bij de opvoeding moet worden uitgewerkt.

Sinds 1999 wordt op experimentele basis ervaring opgedaan met de Stop-reactie voor 12-minners. In de periode mei 1999 tot half januari 2000 hebben 751 jonge kinderen een dergelijk alternatief aangeboden gekregen vanuit twintig HALT-bureaus. Op basis van de resultaten van lopend onderzoek wordt de Stop-reactie volgend jaar verder uitgewerkt. In 2001 wordt onderzocht welke specifieke problemen zich voordoen bij allochtone 12-minners en hun ouders.

Jeugdige zedendelinquenten zullen vroegtijdig hulp aangeboden krijgen. Het instellen van een samenwerkingsprotocol stimuleert het daarvoor noodzakelijk netwerk van basisvoorzieningen. Om de preventie van zedelijk misbruik door jeugdigen te bevorderen wordt het selectie-instrument voor vroegtijdige signalering bij de Raad van de Kinderbescherming aangepast.

Jeugdcriminaliteit is één van de belangrijkste thema.s in het Beleidsplan Nederlandse Politie. In 2001 worden de uitkomsten bekend van een onderzoek naar de stand van zaken in de politiële jeugdzorg. Ook komt er volgend jaar een bijeenkomst van alle regiocoördinatoren jeugdcriminaliteit bij de politie. Tevens wordt er een landelijk overlegplatform jeugdcriminaliteit opgericht.

In het najaar van 2000 zal op basis van onderzoek naar het verschijnsel groepscriminaliteit een beleidsnotitie verschijnen. Een verkennende oriëntatie op de relatie tussen jonge gebruikers van stimulerende middelen en jeugdcriminaliteit wordt volgend jaar afgerond.

Specifiek voor allochtone jongeren zijn er enkele nieuwe initiatieven. Ten aanzien van criminele allochtone jongeren zal een methodiek ontwikkeld worden van individuele trajectbegeleiding. Deze is volgend jaar landelijk beschikbaar. Voor de aanpak van de problematiek met de Antilliaanse jongeren zal een commissie ingesteld worden die minister Korthals zal adviseren over het justitiële beleid.19 sep 00 15:37

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie