Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Te weinig investering arbeidsmarktknelpunten publieke sector

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
FNV

ABVAKABO FNV: kabinet investeert onvoldoende in arbeidsmarktknelpunten publieke sector (18 september 2000) Abvakabo - (MKraanen@abvakabo.nl)

Het gaat goed in Nederland. De economie groeit, de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie nemen toe en de werkloosheid daalt. Deze gunstige ontwikkelingen leiden tot toenemende spanningen op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft dit jaar dan ook terecht veel aandacht voor de arbeidsmarktknelpunten, vooral in de collectieve sector. Het gaat goed in Nederland. De economie groeit, de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie nemen toe en de werkloosheid daalt. Deze gunstige ontwikkelingen leiden tot toenemende spanningen op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft dit jaar dan ook terecht veel aandacht voor de arbeidsmarktknelpunten, vooral in de collectieve sector.

ABVAKABO FNV vindt dat er meer geld nodig is om voldoende mensen te interesseren voor een baan in de collectieve sector, om de kwaliteit van de publieke dienstverlening te waarborgen en andere negatieve aspecten, zoals werkdruk en arbeidsongeschiktheid, te voorkomen.

Het kabinet pleit ervoor het arbeidsmarktbeleid (geïntensiveerd) te continueren in de vorm van imagocampagnes, meer aandacht voor de combinatie van zorg en arbeid en een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Voor de collectieve sector wil het kabinet marktconforme loonsverhogingen, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met extra beloningscomponenten in de marktsector. ABVAKABO FNV wil, naast verbeteringen in de sfeer van secundaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld op het gebied van arbeid en zorg) in een aantal jaren toe naar een 13e maand voor de werknemers in de collectieve sector. Volgens de FNV-bond is dit noodzakelijk in de concurrentie met de marktsector en om het werken in de collectieve sector aantrekkelijker te maken en zo voldoende personeel te kunnen werven en behouden.

Begroting VWS
De begroting van VWS is een voortzetting van het huidige beleid: nieuwe initiatieven voor de zorg en de werknemers staan, ondanks de toenemende middelen, niet op stapel. Wel wordt terecht geconstateerd dat er een capaciteitsprobleem is in de zorg: wel extra middelen, maar geen personeel om de zorg uit te voeren. Vele jaren bezuinigen en reorganiseren hebben de zorg geen goed gedaan: personeelsproblemen, capaciteitsproblemen en een slecht imago. Daar plukken we nu de wrange vruchten van. ABVAKABO FNV vindt dat niet alleen moet worden opgelost door imagocampagnes, maar door te investeren in het kapitaal in de zorg: de mensen die er werken. De voorgestelde intensivering van het arbeidsmarktbeleid, het aantrekkelijker maken van de sector door nieuwe functies en verbetering van secundaire arbeidsvoorwaarden worden door ABVAKABO FNV onderschreven, maar zijn onvoldoende. ABVAKABO FNV vindt dat er een extra impuls voor de lonen moet komen, in de vorm van de opbouw van een 13e maand. De bond plaatst grote vraagtekens bij het overdragen van taken aan beroepsbeoefenaren met een korte(re) opleiding. De zorg moet van hoogwaardige kwaliteit zijn, waar mensen werken die voldoende professionaliteit kunnen leveren. Jaren van bezuinigen zijn ten koste gegaan van de kwaliteit.

Alfahulpen
VWS mist in de thuiszorg een grote kans door de huidige alfahulpconstructie in stand te houden. VWS stelt een duaal systeem voor waardoor alfahulpen voor de huidige constructie kunnen kiezen of om onder de CAO te gaan werken. Dat laatste wordt niet gestimuleerd: geen financiële prikkels en ook geen verplichtingen voor werkgevers om hen desgewenst in dienst te nemen. Alfahulpen hebben een slechte positie: zij zijn niet als werknemer in dienst van de thuiszorg, bouwen geen pensioen op en hebben geen recht op werknemersverzekeringen in de sociale zekerheid. ABVAKABO FNV heeft vorig jaar een plan gelanceerd om de rechtspositie van alfahulpen te verbeteren. Kosten 250 miljoen. Opleidingen/praktijkleerplaatsen
VWS wil de instroom in de opleidingen bevorderen. Dat is uiterst noodzakelijk. Volgens ABVAKABO FNV is het daarbij nodig dat er meer geld wordt uitgetrokken voor de praktijkbegeleiding van leerlingen en stagiars. Op dit moment is onvoldoende begeleiding een belangrijke reden om de opleiding af te breken. Persoonsgebonden Budgetten
In allerlei sectoren van de zorg neemt het gebruik van de persoonsgebonden budgetten toe. ABVAKABO FNV vindt dat er meer geld moet komen om een CAO af te kunnen sluiten. Er wordt al lang onderhandeld, maar er blijven problemen voor werknemers met de pensioenlasten, loonsuppletie bij ziekte en toeslagen. Jeugdhulpverlening
Voor de jeugdhulpverlening wordt dit jaar niet meer geld uitgetrokken, ondanks de noodkreten van de afgelopen jaren in de sector. De salarissen lopen in vergelijking met andere zorgsectoren al zo'n 15% achter (fuwa-onderzoek), waardoor het extra moeilijk is gekwalificeerd personeel aan te trekken. Bovendien is de uitstroom uit de sector nu al erg hoog. ABVAKABO FNV pleit daarom voor een forse extra investering voor de jeugdhulpverlening, omdat dit anders ten koste gaat van de werkdruk en de capaciteit.

Overheid
Ook bij de overheid nemen de arbeidsmarktknelpunten toe. Ook voor deze werknemers in de collectieve sector wil ABVAKABO FNV dat de salarissen kunnen concurreren met de markt. Daarvoor is een extra inspanning nodig in de vorm van opbouw van een 13e maand. Het voorstel tot arbeidsduurverlenging past niet in het aantrekkelijker maken van het werken bij de overheid. In de komende Ambtenarenwet wordt aandacht besteed aan het integriteitsbeleid, waar ABVAKABO FNV al langer voor heeft gepleit. Uitwerking zal vooral op de werkvloer moeten plaatsvinden; integriteit dwing je niet af met wetgeving. Onderwijs
Van de basisschool tot de universiteit zijn er personeelstekorten in het onderwijs. ABVAKABO FNV vindt dat het ministerie tot een daadkrachtige aanpak moet komen, gesteund door een zak met geld. Het imago van de sector is al jaren "armoe troef" en moet veranderen in een uitdagende en aantrekkelijke sector voor de huidige en toekomstige werknemers. Voor het onderwijs geldt ook dat arbeidsduurverlenging geen bijdrage levert aan vermindering van de hoge werkdruk.

Meer nieuws? www.fnv.nl/nieuws

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie