Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Cultuurnota 2001 - 2004

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 19-09-2000 Home

Persbericht
Nummer: 115

Cultuurnota 2001-2004: forse impuls voor cultuursector

Met de cultuurnota 2001-2004 komt er een forse impuls voor de cultuursector. Ongeveer de helft van de bestaande instellingen krijgt extra subsidie. Daarnaast is het advies van de Raad voor Cultuur overgenomen om 168 nieuwe aanvragers structureel van een subsidie te voorzien. Een kwart miljard gulden komt beschikbaar voor de politieke prioriteiten in het cultuurbeleid. Met de vernieuwing en restauratie van het Rijksmuseum is tot en met 2007 een investering van 445 miljoen gulden gemoeid. Daarvan wordt in de komende cultuurnotaperiode 235 miljoen gulden besteed. Dit schrijft de staatssecretaris voor Cultuur en Media, dr. F. van der Ploeg, in de cultuurnota Cultuur als Confrontatie.

De Tweede Kamer heeft in 1999 de uitgangspuntennota Cultuur als confrontatie behandeld. In deze nota staan de politieke prioriteiten voor het cultuurbeleid geformuleerd. Hiermee beoogt staatssecretaris Van der Ploeg de cultuursector te stimuleren een zo groot en gevarieerd mogelijk publiek te bereiken zonder concessies te doen aan de kwaliteit. De prioriteiten zijn culturele planologie, e-culture, cultureel ondernemerschap, verwerven en tonen van cultureel vermogen, jeugd, culturele diversiteit en versterking van de programmering. In de uitgangspuntennota heeft de staatssecretaris al aangegeven hiervoor een bedrag van 131 miljoen te willen bestemmen. Inmiddels is jaarlijks een bedrag van ongeveer 250 miljoen gulden bestemd voor deze prioriteiten. Daarvan nemen 30 gemeenten en 12 provincies 30 miljoen gulden voor hun rekening.

Cultureel vermogen

Voor het verwerven en tonen van cultureel vermogen trekt staatssecretaris van der Ploeg een bedrag uit van 33 miljoen gulden. Dit komt beschikbaar voor de selectie en aankoop van objecten, collectiemobiliteit, tentoonstellingen en digitalisering. Met collectiemobiliteit wil Van der Ploeg initiatieven ondersteunen om museumcollecties uit de depots te halen en ten toon te stellen voor een groter publiek. De aankoopfondsen worden versterkt om het nieuwe op de voet te volgen en het bestaande te verbeteren en aan te vullen. Dit kan door bijvoorbeeld cultureel divers te verzamelen. De Mondriaan Stichting gaat een integrale aankoopregeling uitvoeren. Deze regeling zal van toepassing zijn op alle soorten museumcollecties, van kunst en vormgeving tot volkenkunde, cultuur- en natuurhistorie. December 2000 adviseert een speciale commissie de staatssecretaris over hoe musea en instellingen voor beeldende kunst beter kunnen samenwerken om het publieksbereik voor hedendaagse kunst te vergroten.

Voor culturele planologie als vertrekpunt bij stedenbouw en de inrichting van het landschap trekt de staatssecretaris 20 miljoen gulden uit. Uitgangspunt hierbij is dat oude en nieuwe cultuur een prominente plaats krijgen bij de inrichting van Nederland. De volgende onderwerpen zijn hierbij van belang: meer publieke participatie, meer uitwisseling binnen de culturele sector, een sterker veld voor architectuur en cultureel erfgoed en het ontwikkelen en beschikbaar stellen van kennis.

Jeugd

Voor de speerpunten versterking programmering, culturele diversiteit en jeugd heeft Van der Ploeg 137 miljoen gulden gereserveerd. Behalve voor havo- en vwo-leerlingen krijgen ook vmbo-scholieren speciale cultuurbonnen. Hiermee kunnen zij tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van culturele voorzieningen. In aanvulling hierop is voor de komende cultuurnotaperiode vijf miljoen per jaar beschikbaar voor vouchers ten behoeve van culturele activiteiten van leerlingen in de basisvorming. Dit in het kader van kunst- en maatschappijvakken. Het streven is erop gericht deze vouchers in 2001 te introduceren. Om een impuls te geven aan het kunstonderwijs op basisscholen komt er een pedagogisch-didactische leerweg voor kunstenaars.

Om voor de podiumkunsten een jonger, gevarieerder en groter publiek te trekken, zal de staatssecretaris de komende jaren investeren in een sterkere programmering. De Stedelijke en Provinciale Programmas Cultuurbereik zijn er onder meer op gericht om nieuwe publieksgroepen te bereiken voor nieuw veelbelovend, maar vaak nog onbekend aanbod. In het algemeen zullen podiumkunstenaars en podia worden gestimuleerd om beter samen te werken bij de promotie, marketing en programmering van kwalitatief hoogwaardige voorstellingen.

e-culture

Er komt acht miljoen gulden structureel ten goede aan e-culture. Dit geld is bedoeld om een digitaal deltaplan op te starten. De Raad wees in zijn advies al op de mogelijkheden die ICT kan bieden voor het realiseren van doelstellingen van het cultuurbeleid. Door cultuuruitingen en cultureel erfgoed te digitaliseren, hebben mensen veel makkelijker toegang tot Rijkscollecties of cultuuruitingen die met overheidsmiddelen mogelijk worden gemaakt. Ook onderwijs kan profiteren van e-culture, bijvoorbeeld via het kennisnet. Dit net biedt als portal gericht op het onderwijs, culturele instellingen een rechtstreeks communicatiekanaal naar het onderwijs. Een aantal instellingen speelt in hun beleidsplannen in op de mogelijkheden die ICT en cultuur bieden.

Vernieuwing en restauratie Rijksmuseum

Voor de vernieuwing en restauratie van het Rijksmuseum wordt tot 2007 in totaal 445 miljoen geïnvesteerd. Tijdens de cultuurnotaperiode wordt hiervan 235 miljoen besteed. Dit is de staatssecretaris overeengekomen met de minister van Financiën, de staatssecretaris van VROM en de directie van het Rijksmuseum. De vernieuwing zal zorgen voor een goede toegankelijkheid voor een miljoenenpubliek, een nieuwe educatieve infrastructuur, een betere presentatie van de collectie en voor het herstel van de heldere monumentale architectuur van Cuypers. Daarmee zal het museum in staat blijven om een vooraanstaand museum van internationale allure te zijn. Voor de incidentele kosten is een bedrag van 195 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Het Rijksmuseum neemt hiervan zestig miljoen gulden voor zijn rekening. Dit komt onder meer ten goede aan de renovatie, restauratie en herinrichting van het hoofdgebouw. Vanaf 2007 stelt het rijk structureel 22 miljoen gulden en het Rijksmuseum structureel 4 miljoen gulden beschikbaar in verband met de investeringen. Dit is bestemd voor de verbouwing van het museum, vernieuwing van de museale presentatie en voor de publieksvoorzieningen.

Stedelijke en provinciale programmas

Via de stedelijke en provinciale programmas cultuurbereik (in totaal vijftig miljoen gulden per jaar) worden cultureel aanbod en nieuwe publieksgroepen bij elkaar gebracht. Het rijk werkt hierbij samen met 30 gemeentes en 12 provincies. De culturele programmering van verschillende soorten accommodaties wordt versterkt, van theater en poppodium tot galerie, bibliotheek, museum of buurthuis. Verder krijgt culturele diversiteit ruim baan en gaan de overheden investeren in jeugd en jonge kunstenaars. Tot slot krijgen ook hier culturele planologie en het beter zichtbaar en bereikbaar maken van cultureel vermogen prioriteit.

Muziekcommissie

De Raad adviseert om de subsidies aan het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest, het Nederlands Kamerorkest en het Radio Symfonieorkest stop te zetten. Met de vrijkomende middelen wil hij de kwaliteit van de symfonische sector verbeteren en een aantal nieuwe ensembles een kans geven. Ook adviseert de Raad de Hoofdstad Operette op te heffen en geld te reserveren om een nieuwe operettefunctie in het leven te roepen.

Van der Ploeg heeft het advies van de Raad overgenomen om een commissie in te stellen die met een plan moet komen voor de uitwerking en de invoering van het raadsadvies. Deze commissie zal, onder leiding van Hans Hierck, begin 2001 aan de staatssecretaris rapporteren.

Financiën

Veertig procent van de instellingen die de komende vier jaren subsidie krijgen, is nieuw. Deze nieuwe instellingen nemen slechts twintig procent van het budget in beslag. Van de bestaande instellingen heeft dertien procent minder subsidie toegewezen gekregen. Van ruim dertig instellingen is de subsidie beëindigd. Voor een aantal van deze instellingen is in een convenant met de provincies afgesproken dat er alsnog een budget beschikbaar komt. In totaal hebben 745 instellingen een aanvraag ingediend.

Gedurende de huidige kabinetsperiode komt eenmalig 1,1 miljard gulden beschikbaar. Daarvan komt 670 miljoen gulden ten goede aan de monumentenzorg.

Er zijn binnen de Cultuurnota 2001-2004 enkele instellingen die op grond van hun onomstreden excellente kwaliteit en hun internationale uitstraling een koppositie innemen in het culturele leven. Ter ondersteuning van activiteiten van deze instellingen met een internationale uitstraling worden er in de nabije toekomst incidentele middelen vrijgemaakt.

Procedure

In januari 2000 vroeg de staatssecretaris aan de Raad voor Cultuur om hem te adviseren over de subsidieverzoeken. Bij zijn advies heeft de Raad gekeken naar meerdere criteria. Naast kwaliteit als belangrijk criterium heeft de Raad ook de prioriteiten uit de Uitgangspuntennota laten meewegen. In mei van dit jaar heeft de Raad het advies uitgebracht. Direct daarna zijn de instellingen door de Raad op de hoogte gesteld van zijn advies. Aanvragers hebben bovendien het verzoek ontvangen van het ministerie om binnen tien dagen te reageren als er sprake zou zijn van onjuistheden. De aanvragers van subsidie in het kader van deze cultuurnotaperiode krijgen 19 september de beschikking van de staatssecretaris toegestuurd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...