Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Koers BVE: deelnemer centraal en ruimte roc's

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

MIN OCW: koers BVE

19 september 2000

Persbericht 116

KOERS BVE: DE DEELNEMER CENTRAAL EN RUIM BAAN VOOR DE ROC.S EN DE

REGIO

Er komen sterke Regionale Opleidingencentra (roc.s) waarin deelnemers een formele positie en invloed hebben op de kwaliteit en de prestaties van de instellingen. De regionale samenwerking met het bedrijfsleven en de gemeenten wordt gestimuleerd. Ook is het van belang dat de roc.s een breed en gevarieerd aanbod hebben. De instellingen moeten toegankelijk zijn voor een heterogene deelnemerspopulatie. Daarnaast krijgen de instellingen meer ruimte om eigen beleid te voeren. De aansluiting tussen vmbo/mbo/hbo wordt verbeterd. De Bve Raad en het Colo ontwikkelen gezamenlijk voorstellen voor een nieuwe examenstructuur die in het schooljaar 2001/2002 moet leiden tot een kwaliteitsverbetering van de examens. Dit schrijft minister Hermans (OCW) in zijn beleidsnota Koers BVE.

Jaarlijks kiest bijna twee derde van alle jongeren na de eerste fase voortgezet onderwijs voor een beroepsopleiding (420.000 jongens en meisjes) en volgen 175.000 nieuwkomers en herintreders een educatie- en/of integratieprogramma. Tot voor kort lag het accent in het beroepsonderwijs op een degelijke basisopleiding die een goede start op de arbeidsmarkt mogelijk maakte. Tegenwoordig moet kennis voortdurend onderhouden worden. Maar de snelle ontwikkeling van kennis houdt ook het gevaar in dat groepen mensen achterop raken en er een maatschappelijke tweedeling ontstaat. De roc.s, die beroepsonderwijs en educatie aanbieden, zijn daardoor uitgegroeid tot belangrijke pijlers onder de Nederlandse kenniseconomie én de samenleving. Met de directe koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de ruime ervaring in .nieuwe. vormen van leren zoals duaal leren, praktijk leren en digitaal leren, staat de bve-sector bovendien in het brandpunt van het maatschappelijk debat over onderwijs.

Het beroepsonderwijs en de educatie zijn de afgelopen jaren ingrijpend gereorganiseerd. De in 1996 ingevoerde Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) wordt volgend jaar geëvalueerd. Daarop vooruitlopend beschrijft minister Hermans in Koers BVE de richting waarin de sector zich ontwikkelt. Uitgangspunt voor Hermans is daarbij dat sterke roc.s de ruimte moeten hebben om hun eigen beleid te maken, meer ruimte moeten hebben voor zelfsturing, minder landelijke voorschriften en meer regionale invulling en meer flexibiliteit en maatwerk. Activiteiten die zijn gericht op het zo optimaal mogelijk voorbereiden van deelnemers op hun maatschappelijke loopbaan. Tevens wordt met Koers BVE de maatschappelijke betekenis van de bve-sector scherp uitgelijnd, conform het advies van de Stichting van de Arbeid. Uitgangspunt daarbij is dat het mbo opleidt tot zowel een beroepskwalificatie als een doorstroomkwalificatie.

Hermans stelt o.a. voor:

- medezeggenschap voor deelnemers wordt geregeld door deelnemersraden een formele positie te geven. Voor het personeel heeft de invoering van het WOR-model de voorkeur;

- in overleg met de BVE-raad wordt de huidige onderwijsintensiteit van 850 uren geleidelijk opgevoerd tot 1000 uur per 1 augustus 2003;


- BVE Raad en Colo ontwikkelen gezamenlijk voorstellen voor een nieuwe examenstructuur die in het schooljaar 2001/2002 moet leiden tot een kwaliteitsverbetering van de examens. Voor de rolverdeling geldt: de instellingen blijven verantwoordelijk voor de examens, het bedrijfsleven is via de landelijke organen inhoudelijk betrokken en de inspectie ziet toe. Het bestaansrecht van de externe legitimering wordt opnieuw bezien.

- de kwalificatiestructuur wordt doorgelicht op flexibiliteit, transparantie, doublures, gaten en samenhang en opnieuw beschreven in termen van competenties (vaardigheden). Hierdoor kunnen eindtermen globaler worden geformuleerd en is meer regionale invulling mogelijk. Ook zijn vaardigheden die in de praktijk zijn behaald dan beter vergelijkbaar met vaardigheden die op school zijn behaald;
- er komt een brede doorstroomregeling van vmbo naar mbo. Voor de sectoren zorg, welzijn en landbouw gelden geen vooropleidingseisen meer, voor de sectoren techniek en economie geldt één verplicht sectorvak. De regeling wordt voor 1 januari 2001 gepubliceerd. In het kader van de Voorjaarsnota is hiervoor voor het jaar 2000 ruim 30 miljoen extra beschikbaar gesteld;

- de toets op de macrodoelmatigheid van de opleidingen wordt vervangen door een systematiek van regionale verantwoording. Bij de start van een nieuwe opleiding moet een ROC nagaan of er voldoende mensen, middelen, methodieken en vraag op de arbeidsmarkt is. Hierdoor kan beter ingespeeld worden op de regionale situatie;
- tijdens de looptijd van de huidige CAO onderwijs (tot maart 2002) wordt gesproken over de condities waaronder de primaire arbeidsvoorwaarden in de bve-sector kunnen worden gedecentraliseerd. In het hoger onderwijs is dit in 1999 gerealiseerd.

Koers BVE is mede tot stand gekomen via een dialoog met het veld. In de komende maanden wordt de notitie met belanghebbende partijen besproken. De SER en de Onderwijsraad worden om advies gevraagd. Begin 2001 kan het beleidsprogramma dan in de Tweede Kamer worden vastgesteld.

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie