Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet kiest voor ambitieuze vernieuwing van Rijksmuseum

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

MIN OCW: vernieuwing rijksmuseum

19 september 2000

Persbericht 117

KABINET KIEST VOOR AMBITIEUZE VERNIEUWING VAN RIJKSMUSEUM

Het Rijksmuseum Amsterdam wordt in topconditie gebracht voor de komende eeuw. Bedoeling is om het toonaangevend op museaal gebied te maken en tegelijkertijd toegankelijk voor ruim twee miljoen bezoekers per jaar. Dit staat in een brief van staatssecretaris dr. F. van der Ploeg (Cultuur) aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft besloten om het 115 jaar oude gebouw drastisch te vernieuwen met inachtneming van de architectonische en monumentale waarden van het museum. Tot en met 2007 is hiermee in totaal een investering van 445 miljoen gulden gemoeid.

Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met het doel om het Rijksmuseum in topconditie te brengen voor de eenentwintigste eeuw. Vervolgens heeft het kabinet een incidenteel bedrag van honderd miljoen gulden beschikbaar gesteld. Met dit bedrag als aanzet zijn plannen ontwikkeld die uiteindelijk moeten leiden tot Het Nieuwe Rijksmuseum.

Vernieuwing
Het kabinet heeft uit drie varianten de meest verstrekkende gekozen. In de gekozen variant wordt een optimale combinatie van attractiviteit en toegankelijkheid bereikt voor een breed publiek, naast een nieuwe educatieve infrastructuur en een adequate zorg voor de collectie. De architectuur van Cuypers wordt in het interieur weer geheel zichtbaar, de binnenhoven worden geheel vrijgemaakt en er ontstaat een ruime foyer. Bovendien voldoet het gebouw na vernieuwing weer aan de eisen van brandveiligheid. Deze waren in de laatste jaren onvoldoende gewaarborgd.

De bouw van het Rijksmuseum in 1885 was berekend op ongeveer 100.000 bezoekers per jaar. Inmiddels ontvangt het gebouw jaarlijks ongeveer één miljoen bezoekers. Om dat mogelijk te maken zijn heel wat inbreuken gepleegd op het heldere concept van architect Cuypers. Bezoekers kunnen zich slecht oriënteren. Het gebouw is dichtgeslibd.
Bij Het Nieuwe Rijksmuseum komt de helderheid van het concept van Cuypers terug. De onderdoorgang zal als centrale ingang en als oriëntatie- en vertrekpunt gaan fungeren. Er komen voldoende publieksvoorzieningen om jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen bezoekers te ontvangen. Staatssecretaris Van der Ploeg vraagt het museum zich te richten op een aantal van 1,5 miljoen bezoekers tot 2 miljoen bezoekers per jaar. De helft van het huidige aantal bezoekers komt uit het buitenland. De staatssecretaris ziet dit ook voor de toekomst als een maximaal gewenst percentage. Hij vraagt verder aandacht voor jongeren en culturele minderheden als doelgroepen. Het Nieuwe Rijksmuseum moet hierin een voorhoedepositie gaan innemen.

Voorbeeld van culturele planologie
In de opdracht aan de architect wordt opgenomen dat Het Nieuwe Rijksmuseum een open gezicht naar de binnenstad krijgt en een uitnodigende foyer richting Museumplein. Daarmee wordt een oude weeffout hersteld: een museum doorsneden door een verkeersader

Het Museumplein moet een plaats van internationale culturele ontmoeting worden, aldus Van der Ploeg. Het Nieuwe Rijksmuseum gaat hiertoe samenwerken met het Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum en het Concertgebouw. Het betreft dan afspraken over de profilering van de collecties, de afstemming van tijdelijke presentaties en evenementen, gezamenlijke public relations en benadering van scholen en een gezamenlijke .bespeling. van het Museumplein.

Cultureel Vermogen om te laten zien
Het Rijksmuseum heeft nu ongeveer 400 voorwerpen in kortlopende bruikleen uitstaan en ongeveer 5000 voorwerpen in langlopende bruikleen. Om het Nederlandse cultureel vermogen beter zichtbaar te maken, zal het museum zijn inspanningen op dit terrein moeten verdubbelen. De ontruiming en sluiting van het hoofdgebouw gedurende twee jaar is een unieke kans om delen van de collectie elders in Nederland en in het buitenland te tonen. De topstukken moeten vanzelfsprekend in het museum zelf, de Zuidvleugel, te zien zijn. De staatssecretaris wil het Rijksmuseum bij de presentatie elders ook nieuwe wegen laten inslaan, bijvoorbeeld richting Schiphol, Binnenhof of een collectiearm museum elders. Verder moet het museum tijdens de sluiting virtueel open blijven en digitale programma.s ontwikkelen voor scholieren en toeristen. Ook moet het van de gelegenheid gebruik maken om de deelcollecties te onderzoeken en digitaal toegankelijk te maken. Van der Ploeg verwacht bovendien vergaande voorstellen over het uitlenen, overdragen en zonodig afstoten van voorwerpen uit de collectie.

Debat en draagvlak
Voor de voordracht van een architect is een commissie ingesteld onder leiding van de Rijksbouwmeester. Enkele architecten worden uitgenodigd om met ontwerpvoorstellen te komen. Aan de keuze door de commissie gaat een openbare discussie vooraf. Daarnaast zullen enkele schrijvers en filmers worden uitgenodigd een essay te schrijven, respectievelijk een synopsis te maken. Daarin kunnen zij een persoonlijke visie geven op Het Nieuwe Rijksmuseum in de 21ste eeuw. Het is de bedoeling dat deze essays en synopsissen een rol spelen bij de uiteindelijke benoeming van de architect en bij de vormgeving van het nieuwe museum.

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie