Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hergebruik van freelance artikelen

Datum nieuwsfeit: 20-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nederlandse Vereniging van journalisten

Hergebruik van freelance artikelen
Vijf procent meer voor zibb.nl

Elsevier Bedrijfsinformatie wil voor gebruik van artikelen op zibb.nl een vergoeding van vijf procent betalen. Sommige PCM-dagbladen keren aan freelancers ongevraagd een vergoeding van twee procent uit. En de VNU verlangt niet langer overdracht van auteursrechten bij al het in opdracht vervaardigde werk. NVJ-secretaris Irene Konings inventariseerde de recente ontwikkelingen rond vergoedingen bij hergebruik van artikelen van freelancers.

EBI
Elsevier Bedrijfsinformatie (EBI) biedt freelance medewerkers voor het jaar 2000 een verhoging van 5 procent van het tarief, in ruil voor toestemming om de geleverde artikelen in een database op te nemen en om ze op de portal zibb.nl en de daaraan verbonden internetpagina's te publiceren. De 'gebruikelijke afspraken met betrekking tot bronvermelding' gelden.

PCM
Enkele PCM-kranten hebben aan hun freelance medewerkers een bedrag overgemaakt, ter grootte van 2 procent van het honorarium in 1999, in verband met (mogelijke) electronische herpublicatie van hun werk. Ook aan freelancers die (nog) geen toestemming hebben gegeven voor hergebruik van hun werk is een bedrag overgemaakt. Een waarschuwing is hier op zijn plaats: acceptatie van het bedrag wekt op zijn minst de indruk dat de freelancer alsnog instemt met het hergebruik en ook met de hoogte van de vergoeding. Is er (nog) geen overeenkomst dan is het beter om het bedrag terug te storten en schriftelijk aan PCM duidelijk te maken dat er nog geen overeenstemming bestaat over de voorwaarden voor gebruik op electronische media.
Een aantal freelancers heeft met steun van de NVJ de rechtbank verzocht een schadevergoeding vast te stellen voor het gebruik van hun werk in de databank zonder toestemming. Deze procedure is nog niet afgerond. De vergoedingsgrondslag die in de procedure als uitgangspunt wordt genomen (bij vooraf overeengekomen gebruik) bedraagt 20 procent van het oorspronkelijke honorarium, conform de adviestarieven van de sectie freelance van de NVJ.

Landenoverzicht
Een overzicht van vergoedingen voor hergebruik in andere landen is te vinden in het rapport van Leontien Brandt Corstius en Chris Wurdemann, verschenen in juli 2000. Meer informatie over de stand van zaken elders in de wereld is te verkrijgen bij het NVJ-secretariaat.

VNU
De VNU-tijdschriftengroep heeft de NVJ laten weten bij de rechtenverwerving van freelancers af te zien van volledige overdracht van auteursrecht. In de concept-mantelovereenkomst, waarover de NVJ samen met andere auteursorganisaties (BNO, Fotografenfederatie) al vanaf vorig jaar besprekingen voerde, was tot nu toe wel sprake van overdracht. De NVJ heeft zich daar steeds krachtig tegen verzet. VNU wil de NVJ vooralsnog niet betrekken bij de besluitvorming over het nieuwe concept. Freelancers die een nieuwe overeenkomst krijgen aangeboden kunnen uiteraard voor advies terecht bij het NVJ secretariaat.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie