Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting 2001 biedt ruimte nieuwe uitgaven Haarlem

Datum nieuwsfeit: 20-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlem
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlem

Begroting 2001: Financiële beeld biedt ruimte voor nieuwe uitgaven

Het college heeft bij de behandeling van de ontwerp-begroting 2001 voorstellen gedaan voor een aantal nieuwe uitgaven tot een totaalbedrag van f 3,9 miljoen. De begroting 2001 biedt daarvoor voldoende ruimte. Dit is mede te danken aan het feit dat - achteraf bezien - de heroriëntatie op het juiste moment heeft plaatsgevonden. Zo is in de ontwerp-begroting 2001 voor een bedrag van ruim f 6 miljoen aan ombuigingen verwerkt. Dit schept ruimte voor nieuwe uitgaven. Daarnaast is ook het effect merkbaar van de gunstige economische omstandigheden. Deze leiden ertoe dat de rijksuitgaven toenemen en aangezien de algemene uitkering uit het Gemeentefonds gekoppeld is aan de rijksuitgaven, profiteren de gemeenten daarvan. Voor Haarlem betekent dit een meevaller van ruim f 2 miljoen. Van de totale ruimte voor 2001 van f 3,9 miljoen heeft f 1,5 miljoen alleen betrekking op 2001, terwijl f 2,4 miljoen ook beschikbaar is voor de volgende jaren.

Mocht op Prinsjesdag blijken dat de Miljoenennota nog verdere meevallers voor de gemeente bevat, dan zullen deze primair worden aangewend voor kostenstijgingen bij de investeringen uit het investeringsplan, het projectenfonds, de gemeentelijke huisvesting en dergelijke.

De invloed van de economische omstandigheden op de inkomsten van onze gemeente bergt ook een zeker risico in zich, omdat aan de huidige periode van hoogconjunctuur ook weer een einde komt. Dit risico speelt met name voor de jaren na 2001. Een ander potentieel risico vormt de oplopende inflatie, die er o.a. voor zorgt dat de kosten van de grote projecten hoger kunnen uitvallen.

Het college constateert dat de voortgang bij de uitvoering van het college-programma voorspoedig verloopt. Een groot deel van de ruim honderd voornemens is inmiddels gerealiseerd of in ontwikkeling. Ook de invloed van het Ontwikkelingprogramma Haarlem (OPH) laat zich gelden in de beleidsvoornemens voor 2001. Op een groot aantal terreinen zijn de 13 ontwikkelde programmalijnen (pakketten van maatregelen) terug te vinden. Deze sluiten overigens grotendeels aan bij het bestaande beleid.

In 2001 zal verder worden gewerkt aan de definitieve besluitvorming over en het tot uitvoering komen van de projecten die geheel of gedeeltelijk worden bekostigd uit het Projectenfonds Haarlem, zoals de vernieuwbouw van het Concertgebouw, de openbare speelvoorzieningen, de Parkenvisie en de baggerprojecten.

Nieuwe uitgaven

Het college doet aan de raad een groot aantal voorstellen ter invulling van de begrotingsruimte. Voor een deel betreft het voorstellen met een blijvend (structureel) beslag op de middelen en voor een deel uitgaven die alleen op de begroting 2001 drukken (incidentele uitgaven).

De belangrijkste voorstellen betreffen: (x 1000,-)


- instellen lokale rekenkamer 100 S


- internationale betrekkingen (deels incidenteel) 75 S/I
* verlengen openingstijden VVV100S

* huisvesting stadsdelen (deels incidenteel)182S/I

- onderhoud verkeersregelinstallaties 100 S

- schoonhouden binnenstad 200 I


- onderhoud openbare ruimte 300 I


- preventie legionellabesmetting 250 S


- exploitatie speeltuinen Elba en Hof van Eden 60 S

- adviesraad multiculturele stad 75 S


- Arbozorg onderwijs 70 I


- subsidie volksuniversiteit voor huisvesting voor 2 jaar 360 I

- cultuurfonds en actieprogramma 200 S


- stimuleren jeugdsport 100 S


- lokale radio-omroep 100 I


- uitbreiding formatie veiligheidsbeleid 250 S
Tussenrapportage 2000

Tijdens de behandeling van de begroting heeft het college ook de tweede Bestuursrapportage over 2000 besproken. Deze week op een aantal punten af van de eerdere tussenstand op basis van de eerste Bestuurrapportage. Per saldo leiden alle bijstellingen tot een verdere verbetering van het verwachte rekeningsresultaat voor 2000 van f 2,4 miljoen naar f 3,4 miljoen. Hoe het resultaat uiteindelijk zal uitpakken hangt uiteraard mede af van de financiële ontwikkelingen die zich in de tweede helft van dit jaar voordoen.

Gemeentelijke belastingen en tarieven

Zoals gebruikelijk stelt het college voor om de tarieven aan te passen aan de inflatie. Deze wordt voor 2001 geraamd op 3,5%. Daarbij is rekening gehouden met de invoering van het hogere BTW-tarief van 19% in 2001. In het nieuwe Belastingplan 2001 wordt daarvoor compensatie geboden via de loon- en inkomstenbelasting.

Bij de tarieven voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) is voor 2001 sprake van bijzondere omstandigheden. Deze zijn het gevolg van de hertaxatie van alle onroerende zaken die in 1999 en 2000 heeft plaatsgevonden. De waarde van de onroerende zaken op 1 januari 1999 is de basis voor de berekening van de OZB-aanslag. De gemiddelde waarde van met name de woningen is sinds de laatste meting (prijspeil 1 januari 1994) sterk gestegen. Landelijk is bepaald dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om met hun tariefstelling burgers en bedrijven compensatie te bieden voor de gestegen waarden. Daarbij mogen voor woningen en niet-woningen (kantoren, fabrieken e.d.) verschillende tarieven worden gehanteerd.

De uitkomsten van de herwaardering worden nog geanalyseerd. Zodra dit gereed is kunnen de herziene tarieven worden bepaald.

Voor de kostendekkende tarieven geldt een afwijkend percentage. Zo stijgt de afvalstoffenheffing met 6%. Een kostenverhogende factor daarbij is de invoering van Arbo-maatregelen voor de maximale belasting van de huisvuilopladers. Voor het rioolrecht wordt rekening gehouden met een stijging met 5,8%.

De belangrijkste tarieven voor 2001 zijn als volgt (in guldens):

2000 2001 wijziging

Afvalstoffenheffing

Eénpersoonshuishoudens 282,00 299,00 + 6%

Meerpersoonshuishoudens 471,00 499,00 + 6%

Rioolrecht

Zakelijk gerechtigden 157,90 167,05 + 5,8%

Idem verlaagd tarief 66,00 69,83 + 5,8%

Reinigingsrecht

Tarief bedrijfsafval (40 liter/week) 97,00 100,00 + 3%

Ook in 2001 blijft de gemeente 100 gulden per huishouden uitkeren, de zogenoemde Zalmsnip.

Verdere procedure

Op 11 oktober worden de gedrukte begrotingsstukken aan de raadsleden verzonden. De behandeling in de raadscommissies vindt plaats van 6 tot en met 10 november. De raad behandelt de begroting op 20, 22 en 24 november.

20 september 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...