Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek naar oorzaken van lage rugpijn en nekpijn

Datum nieuwsfeit: 20-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

MIN SZW: Onderzoek oorzaken van lage rugpijn en nekpijn

Nr. 2000/158
20 september 2000

Onderzoek naar oorzaken van lage rugpijn en nekpijn

Klachten aan het bewegingsapparaat, zoals rugpijn en nekpijn, komen veel voor en zijn een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Lage rugpijn ontstaat onder meer bij tillen van lasten van 25 kilo of meer, en door een sterk gebogen houding van het lichaam (60 graden of meer) als dit meer dan een half uur per werkdag voorkomt. Werknemers die bijna de hele dag zitten op hun werk, hebben een verhoogde kans op nekklachten. Hoge werkdruk en weinig ondersteuning van collega.s en leidinggevende vergroten de kans op het ontstaan van de klachten. Vrouwelijke werknemers hebben vaker last van rugpijn en nekklachten, maar verzuimen daardoor niet meer.

Dit staat in twee onderzoeksrapporten die staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het onderzoek werd uitgevoerd door TNO Arbeid, in opdracht van beide ministeries en met een bijdrage van het Landelijk instituut sociale verzekeringen. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de belangrijkste risicofactoren van het ontstaan van lage rugpijn en nekpijn. Rugpijn en nekpijn zijn de meest voorkomende klachten aan het bewegingsapparaat. Inzicht in de oorzaken van de klachten is daarom van groot belang om een goed preventiebeleid te voeren. De totale kosten voor nekpijn, namelijk de medische kosten en kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, worden geschat op 1,2 miljard gulden. De totale kosten voor rugklachten zijn ongeveer 4 miljard gulden.

Lage rugpijn
Wat de lichamelijke belasting betreft blijkt dat rugklachten toenemen als de werknemer zijn rug meer dan een half uur per dag 60 graden of meer vooroverbuigt. Het veelvuldig werken met een gedraaide rug verhoogt het risico. Tillen op het werk vormt een risico voor lage rugklachten wanneer 25 kilo of meer wordt getild. Tillen van lichtere lasten blijkt in dit onderzoek het risico op lage rugklachten niet te vergroten, ook niet wanneer dit veelvuldig voorkomt. Vooral stratenmakers lopen een groot risico, zowel door tillen als door buigen van de rug.
Van de psychosociale werkkenmerken blijkt vooral een hoge werkdruk en weinig sociale ondersteuning op het werk door de leidinggevende en collega.s een risicofactor te zijn. Leeftijd, roken en weinig lichaamsbeweging zijn geen risicofactoren voor lage rugklachten. Veel autorijden en veel zware lasten tillen in de vrije tijd verhogen het risico op lage rugklachten.

De onderzoekers bevelen aan om vermindering van de lichamelijke belasting te stimuleren. Vooral tillen van 25 kilo of meer en buigen van het bovenlichaam met meer dan 60 graden moet worden vermeden. In de voorlichting en het preventiebeleid moet worden aangegeven dat een optimale ondersteuning van werknemers door collega.s bijdraagt aan het minder vaak optreden van rugklachten en verzuim. Vrouwen verdienen speciale aandacht bij preventie. Ook moet aandacht besteed worden aan de risicofactor .veelvuldig autorijden..

Nekpijn
Nekpijn is na rugpijn de meest voorkomende klacht aan het bewegingsapparaat. Tegenwoordig worden nekklachten, tezamen met klachten aan de schouder, arm en pols.hand aangeduid onder de noemer Repetitive Strain Injuries (RSI). Naar schatting maken nekklachten ruim éénderde van de RSI-klachten uit. Secretaresses hebben de meeste klachten (32%), maar ook naaisters en metselaars, timmerlieden en andere bouwberoepen hebben veel last van nekpijn. Wat de lichamelijke belasting betreft blijkt uit het onderzoek dat werknemers die meer dan 70 procent van hun werktijd hun nek meer dan 20 graden buigen een verhoogde kans op nekklachten hebben. Werknemers die meer dan 95 procent van de werktijd zitten krijgen vaker nekpijn, maar verzuimen daardoor niet meer van hun werk. Werknemers die niet sporten of andere lichamelijke inspanning verrichten, hebben een grotere kans op verzuim door nekklachten dan degenen die veel sporten. Net als bij rugklachten verhogen hoge werkdruk en weinig ondersteuning van collega.s de risico.s.

De onderzoekers bevelen aan om de werksituatie waarbij langdurig wordt gezeten zoveel mogelijk te beperken. Terugbrengen van langdurig met gebogen hoofd werken, bij voorkeur in combinatie met verhogen van de belastbaarheid van de nek door training van werknemers, draagt bij aan afname van de klachten. Vermindering van een hoge werkdruk en verbetering van de sociale steun en zelfstandigheid op het werk werken eveneens preventief. Vrouwen verdienen bij preventie van nekklachten bijzondere aandacht, aldus de onderzoekers.

Staatssecretaris Hoogervorst schrijft in zijn aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer dat hij de conclusies uit beide onderzoeken zal betrekken bij het opstellen van de arboconvenanten met sectoren. Verder wil hij bevorderen dat beide studies meer bekendheid krijgen, onder meer via de Stichting Expertise Centrum Reïntegratie (STECR) en het Nederlands Informatie Netwerk Arbeidsomstandigheden (NINA). De bevindingen zullen eveneens verspreid worden onder de projecten die plaatsvinden in het kader van het Programma Klachten Bewegingsapparaat. Dit programma wordt uitgevoerd door Zorgonderzoek Nederland. Ook zullen de resultaten ter kennis worden gebracht van de Nederlandse Kenniscentra voor arbeidsrelevante aandoeningen.Het rapport 'Risicofactoren voor lage rugklachten' kost f 33,- en het rapport 'Risicofacoren voor nekklachten' kost f 31,- Zij zijn te verkrijgen bij Elsevier Bedrijfsinformatie bv, Postbus 2500 BM Den Haag. Telefoon 070 44 15555

20 sep 00 14:54

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie