Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Subsidieaanvraag Regeling versterking betekenis natuur

Datum nieuwsfeit: 20-09-2000
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Mededeling voor de vakpers, 20 september 2000

20 september 2000 - De aanvraagperiode van de Regeling versterking maatschappelijke betekenis natuur is geopend vanaf 13 oktober 2000. Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden bij LASER-Dordrecht. Voor deze aanvraagperiode is 4,7 miljoen gulden (2,13 miljoen euro) beschikbaar.

Het doel van de regeling is dat zo veel mogelijk mensen en specifieke doelgroepen bekend raken met natuur in brede zin, met de positie van de natuur in de
samenleving en met de belangen die daarbij een rol kunnen spelen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door een stichting, vereniging of samenwerkingsverband van stichtingen en/of verenigingen. Het werkgebied van de organisatie(s) moet zich over meer dan een provincie uitstrekken. Tevens moet in de statuten vastgelegd zijn dat zij voornamelijk activiteiten verrichten op het gebied van de natuur, en moeten de organisatie(s) voor minder dan 90% afhankelijk zijn van rijksgelden.

De Staatssecretaris kan subsidie verlenen voor projecten die onder een of meer van de volgende doelstellingen vallen:


* op intermediairs en leerkrachten gerichte activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie;

* voorlichtingsactiviteiten, gericht op intermediaire groepen;

* visievorming en -inbreng;

* samenwerking tussen organisaties.

De door de Staatssecretaris vastgestelde thema's voor 2000 zijn:


* realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur;
* natuur in stad en land;

* evenwichtig investeren in economie en ecologie;
* voorraadbeheer milieu en water;

* verbreden van de financiele basis voor natuur.
Ingediende aanvragen worden beoordeeld door een
ambtelijke commissie. De commissie toetst de projecten aan de doelstellingen en de thema's van de regeling. Hierbij geldt dat hoe meer het project bijdraagt aan de doelstellingen en de thema's van de regeling hoe hoger het project wordt gerangschikt. Daarnaast scoort een project hoger naarmate een groter deel van het project door derden wordt medegefinancierd.

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de klantenservice van LASER. U kunt daar ook terecht voor de gratis brochure en het aanvraagformulier.
Telefoonnummers van de klantenservice van LASER:

LASER - Dordrecht (078) 639 52 00
LASER - Groningen (050) 599 23 80
LASER - Deventer (0570) 66 77 77
LASER - Diemen (020) 495 36 66
LASER - Roermond (0475) 35 55 55

Informatie over de regeling kunt u ook terugvinden op Internet via www.minlnv.nl/laser/.Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten:
www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie