Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Utrecht en SoW-kerken eens over theologische opleiding

Datum nieuwsfeit: 20-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit van Utrecht

Universiteit Utrecht en SoW-kerken op één lijn over theologische opleiding

De Universiteit Utrecht en de Samen op Weg-kerken bestendigen de samenwerking die al vele jaren tussen hen bestaat op het gebied van het theologisch onderwijs. Beide partijen hebben en houden een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de opleiding tot predikant.

De verschillen in opvatting die de afgelopen maanden tussen de Kerken en de universiteit waren ontstaan over de gewenste ontwikkeling van de theologische opleiding, zijn in een gesprek van het Triomoderamen en het College van Bestuur en zijn faculteit Godgeleerdheid uit de weg geruimd. Er zijn afspraken gemaakt over aard en frequentie van overleg. De kerken zullen intensief worden betrokken bij de vernieuwing van het onderwijs, waarbij de klassieke vorm van de theologie volledig gegarandeerd zal zijn. Een en ander zal uitlopen op een nieuwe overeenkomst tussen de universiteit en de kerken. Deze zal worden voorbereid door de faculteit, de commissie TWO en het bestuur van het Evangelisch-Luthers Seminarium.

Aanleiding tot het gesprek tussen de SoW-kerken en de universiteit en haar faculteit was de ontwikkeling van het theologisch onderwijs in Utrecht en de discussie over die ontwikkelingen die het afgelopen half jaar tussen beide gevoerd werd. De gerezen verschillen in opvatting trokken ook in de media de aandacht.

De ontwikkeling van het theologisch onderwijs en onderzoek is - zoals ook in het overig universitair onderwijs en onderzoek - het gevolg van veranderingen in het secundair onderwijs (profielen in het VWO), de voorbereidingen op het Bachelors/Masters model en van de voortdurende noodzaak tot kwaliteitsverbetering.

De invoering van Bachelors/Masters zal tot meer keuzemogelijkheden leiden voor de studenten, zonder dat overigens concessies gedaan worden aan de diepte en kwaliteit van de opleiding: de klassieke godgeleerdheid blijft een bijzonder belangrijke variant. Het driejarige Bachelors bereidt voor op drie Mastersopleidingen: een professioneel Masters (welke toegang geeft tot de kerkelijk opleidingen), een wetenschappelijke Masters (toegesneden op wetenschappelijk onderzoek) en een Communicatie & Educatie Masters (die de basis vormt voor beroepen in de communicatie en educatie, bijvoorbeeld godsdienstleraar). Alledrie de Mastersopleidingen bieden toegang tot een promotie. Dit betekent dat de faculteit Godgeleerdheid in Utrecht ook in de Ba/Ma onderwijsstructuur voor de studenten die predikant willen worden een herkenbaar traject voor een theologische opleiding biedt dat afgestemd is op de wensen van de kerken.

Deze verandering in het onderwijs zal de komende jaren haar beslag krijgen. Universiteit en kerken zullen bij die ontwikkeling nauw samenwerken en overleggen. In dit overleg zal ook aan bod komen welk (klassieke) talenonderwijs op welk moment in het onderwijsprogramma voor welke studenten het meest doelmatig kan worden ingezet. Het synodebesluit van de SoW-kerken ten aanzien van de klassieke talen als eis voor de predikantenopleiding wordt door de universiteit gehonoreerd.

De kerken en de universiteit hebben afgesproken dat tot het moment van de invoering van Bachelors/Masters geen wijzigingen worden aangebracht in het onderwijsprogramma ten aanzien van de vakken die door de kerkelijke docenten worden gegeven. Tevens werd in het overleg de overeenstemming bevestigd ten aanzien van de vestiging van het Evangelisch-Luthers Seminarium. Dit seminarium zal dezelfde positie krijgen als de hervormde kerkelijke opleiding. Half december 2000 zullen het Triomoderamen en het College van Bestuur de voortgang bespreken

Voor informatie:
Samen op Weg-kerken, dr. B. Plaisier, (030) 880 1762/(070) 336 0325 (privé)
Universiteit Utrecht, Joop Kessels, (030) 253 4477

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Universiteit Utrecht en de Samen op Weg-kerken

Gewijzigd:Wednesday, September 20, 2000 Johan Vlasblom

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie