Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Smallingerland wil verbetering vaarweg naar Drachten

Datum nieuwsfeit: 20-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Smallingerland

College pleit nogmaals voor verbetering vaarweg naar Drachten (15-9-00)

Op 20 september vergadert de staten commissie waterstaat en milieu over een voorstel van het college van gedeputeerde staten om de vaarweg naar Drachten niet te verbeteren. Het gemeentebestuur van Smallingerland is sterk tegen dit voorstel. In een brief aan provinciale staten geven burgemeester en wethouders van Smallingerland nog eens puntgewijs de argumenten weer die pleiten voor een verbetering van deze vaarweg. De tekst van dze brief luidt alsvolgt:

Onderwerp
VAARWEG DRACHTEN

Geachte dames, heren,
Rapporten zijn gemaakt en alle argumenten zijn al over tafel gegaan. Daarom willen wij nu alleen de hoofdpunten nog eens op een rij zetten.

Ø U heeft in het verleden ingezet op de ontwikkeling van natte bedrijfsterreinen in Drachten, beleid waar de Gemeente Smallingerland in heeft geïnvesteerd.
Ø U heeft in verschillende beleidsstukken, en dat over een lange periode, vastgelegd dat de vaarweg naar Drachten verruimd moet worden. Ø U voert een beleid om transportstromen om te buigen van de weg naar het water.
Ø U zet zich in voor de economische ontwikkeling van Fryslân met daarbij een prioriteit van ontwikkeling van economische kernzones. Ø Drachten is binnen Fryslân een grote zo niet de grootste industriehaven als het om ladingstromen gaat. De vaarweg naar Drachten was in tonnen het laatste jaar ook de grootste groeier. Ø U voert een beleid om het nationaal park van de Oude Venen tot stand te brengen.
Ø U zet zich in voor de scheiding van beroeps- en recreatievaart. Ø U ziet de ontwikkeling van de recreatievaart als economische speerpunt.
Ø Een verruiming van de huidige vaarweg betekent al een overzichtelijker situatie als het gaat om mogelijke conflicten tussen beroeps- en recreatievaart.
Ø Een alternatieve vaarweg biedt optimale scheiding tussen beroeps- en recreatievaart.
Ø Zowel bij de verruiming van het huidige tracé als bij het alternatieve tracé is sprake van geringe nadelige milieueffecten. Bij het alternatief in de richting van Grou zijn die technisch zelfs eenvoudig oplosbaar.
Ø Bij verruiming van de vaarweg of een alternatieve vaarweg zijn compenserende maatregelen te treffen.
Ø Bedrijfsverplaatsing leidt tot grote desinvesteringen bij bestaande bedrijven en vraagt grote nieuwe investeringen die de investeringen in de vaarweg verre overtreffen.

Indien u niet besluit tot de aanleg van een alternatieve vaarweg dan wel de verruiming van de huidige vaarweg

· Wordt een streep gezet door het door u jarenlang gevoerde beleid om de natte infrastructuur van Drachten op peil te houden.
· Wordt een streep gezet door het tot nu toe gevoerde beleid ter stimulering van vervoer over het water.

· Wordt geen bijdrage geleverd aan de oplossing van het conflict beroeps- en recreatievaart.

· Gaat u aan de belangen van reeds gevestigde bedrijven met uitbreidingspotentie en concurrentiekracht voorbij. Toerisme en recreatie hebben duidelijke economische en werkgelegenheidspotenties. Dat laat echter onverlet de potenties en werkgelegenheid van het bestaande en nieuwe bedrijfsleven in Drachten.

· En kan door deze bedrijven gesproken worden van onbehoorlijk bestuur.

Graag zijn wij bereid om u nader te informeren. U kunt daartoe contact opnemen met burgemeester mr. ing. P. van der Zaag, telefoon 0512 581201 of 0512 383083 (privé), en wethouder I. Pultrum, telefoon 0512 581202 of 0512 342314 (privé).
Met hoogachting,
Burgemeester en wethouders,

secretaris, burgemeester,

Mr. L. Maarleveld Mr. ing. P. van der Zaag

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie