Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Steun voor Vlaamse glastelers

Datum nieuwsfeit: 20-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER VERA DUA
VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW

20 september 2000

Steun voor glastelers

Naar aanleiding van de vraag van de landbouwsector heeft Minister Vera Dua, bevoegd voor het landbouwbeleid in Vlaanderen, beslist een voorstel voor te leggen aan de sector.
Dit voorstel zal voorgelegd worden aan de Europese Commissie. Dit dossier zal eveneens voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering.

Het toekennen van een gewestwaarborg van 50% op overbruggingskredieten aangegaan door gespecialiseerde glasgroente-, snijbloemen- en kasplantenbedrijven die financiële moeilijkheden hebben die louter het gevolg zijn van de uitzonderlijk hoge brandstofprijzen. Tevens zal bij de Europese Commissie onderzocht worden of ook een vorm van rentesubsidie kan verleend worden.

Glastuinders die wensen in aanmerking te komen voor de steunmaatregel moeten aantonen dat de brandstofkosten in het recente verleden ten minste 30 % bedroegen van de totale kosten (exclusief kosten voor grond- en gebouwenkapitaal en arbeidskosten) voor de glasgroentebedrijven en 25 % voor de snijbloemen- en kasplantenbedrijven.
Daarnaast moeten zij aantonen dat het arbeidsinkomen met ten minste 20 % gedaald is of zal dalen als gevolg van de gestegen brandstofkosten en dat het bedrijf levensvatbaar is bij normale brandstofprijzen.

Het krediet is uitsluitend bestemd voor de financiering van de aankoop van stookolie en bedraagt maximaal 200 bef per m² voor de glasgroentebedrijven en 150 bef per m² voor de snijbloemen- en kasplantenbedrijven. Het heeft een maximale duur van 1 jaar. De aflossing gebeurt met de opbrengsten uit de verkoop van de productie gespreid in de tijd.
Over de praktische modaliteiten zal nog overleg gepleegd worden met de sector.

Deze voorstellen zullen overlegd worden met de Europese Commissie.
De Minister acht het ook nodig dat dit punt besproken wordt op een Europese Ministerraad en zal bij de federale Minister Gabriëls aandringen om daartoe een initiatief te nemen.

De Minister wijst erop dat de vernieuwde VLIF-regelgeving (voorontwerp goedgekeurd door de Vlaamse regering op 7 juli 2000) en opgenomen in het programma Plattelandsontwikkeling, het gepaste instrument is om soepel in te spelen op de ontstane structurele problemen.

Anders dan in het verleden zal de steun nu gedifferentieerd worden verleend waarbij investeringen met een hoge prioriteit beduidend meer (tot 40 %) steun kunnen genieten dan de gangbare investeringen (20 en 10 % steun).
Investeringen voor omschakeling naar energiebesparende productiemethodes zullen onder het hoge steunregime vallen.
Op deze manier kan een structurele oplossing gegeven worden zodat de bedoelde sectoren minder afhankelijk worden van stookolie.

Tenslotte zal niet worden ingegaan op de vraag van de varkenssector naar analoge maatregelen.
Enerzijds is deze sector beduidend minder afhankelijk van brandstof en anderzijds zou dit in tegenspraak zijn met het gevoerde mestbeleid: vermits het de bedoeling is via financiële ondersteuning een sociaal verantwoorde afbouw van de varkensstapel in Vlaanderen te realiseren (warme sanering), zou het niet logisch zijn financiële compensaties te geven voor de gestegen brandstofprijs, een gegeven waar ook andere sectoren op dezelfde wijze mee geconfronteerd worden.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. 02-553 27 81
e-mail: (persdienst.dua@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie