Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Presentatie seniorenbeleid Amersfoort

Datum nieuwsfeit: 20-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amersfoort
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amersfoort

eptember 2000

Presentatie seniorenbeleid

Amersfoortse senioren die zo lang en zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat staat burgemeester en wethouders voor ogen. Daarom wil het college voor nieuw seniorenbeleid een bedrag van fl. 469.000 per jaar reserveren voor de periode 2001
-2005.

Senioren kunnen en willen veel langer als vroeger hun bijdrage leveren aan de samenleving. Aan de andere kant gaat ouder worden vaak gepaard met fysieke, sociale en financiële beperkingen. 20% van 65-plussers voelt zich eenzaam tot soms zeer eenzaam. Dit blijkt uit een enquete die de GGD in 1999 uitvoerde. Het wegvallen van de partner is vaak het begin van sociaal isolement. Onder de motto's Iedereen doet mee en Geen woorden maar daden, doet de gemeente een aantal voorstellen om sociaal isolement te voorkomen en te bestrijden. Deze staan beschreven in de kadernota Seniorenbeleid 2001 -2005.

Drie progamma's
De kadernota Seniorenbeleid kwam tot stand door een uitgebreid interactief proces met vele betrokkenen op het gebied van seniorenbeleid. Op basis van gespreksronden en diverse onderzoeken zijn drie programma's opgesteld met als doel dat:

senioren in Amersfoort de beschikbare voorzieningen goed weten te vinden

zoveel mogelijk senioren meedoen in de Amersfoortse samenleving

zoveel mogelijk senioren zo lang en comfortabel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Verschillende activiteiten moeten hierbij helpen. Zoals een maatregel die de drempel wegneemt om alleen op pad te moeten gaan. Groeps- of duo-gewijs steun/vervoer regelen om voorzieningen te bezoeken. Belangrijke zaken zijn verder het letterlijk wegnemen van drempels bij openbare gebouwen en het toegankelijker inrichten voor senioren van het openbare gebied in de stad.

Extra aandacht allochtone senioren
De GGD-enquete toont aan dat sociaal isolement veelvuldig voorkomt onder allochtone senioren. Zij blijken slecht op de hoogte van de (financiële) voorzieningen. Begin 2000 zijn in Amersfoort 30 seniorenwegwijzers aan de slag gegaan. Zij houden spreekuren over voorzieningen voor senioren in de wijken en gaan op huisbezoek. Het college wil nu extra investeren in de werving en opleiding van allochtone seniorenwegwijzers.

Stimuleren internetgebruik
Met informatie- en communicatietechnologie kunnen ook senioren snel informatie verkrijgen. Het geeft bovendien meer mogelijkheden om zorg- en gemaksdiensten in en aan huis te beinvloeden en te verbeteren. Maar senioren missen vaak de kennis en ook de moed om met computer- en communicatieapparaten om te gaan. Daarom wil het college het internetonderwijs van senioren stimuleren. Aanpassing van de Amersfoortse internetsite met een speciale site - met e- mailvoorziening en een chatbox - voor senioren is hier een onderdeel van.

In kaart brengen wat nodig is
Ook op het gebied van wonen, veiligheid en mobiliteit van en voor senioren zet het college plannen in. Men wil daarbij het beleid sturen op de vraag van senioren zelf. Marktonderzoek en klantenpanels moeten het college uitwijzen wat senioren nodig hebben en waar het aanbod gewijzigd of nog verder aangescherpt moet worden. Met een nieuw te ontwikkelen marktinformatiesysteem komt centraal informatie beschikbaar over organisaties die betrokken zijn bij het ouderenbeleid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie