Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Waalsprong Nijmegen gaat door

Datum nieuwsfeit: 20-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nijmegen

Waalsprong gaat door!

De Vries van Verkeer en Waterstaat heeft vanmorgen, mede namens staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting, aan het Nijmeegs gemeentebestuur laten weten dat Vinex-locatie de Waalsprong door kan gaan. De regering vindt dat het waterprobleem zoals aangegeven in Ruimte voor rivieren in belangrijke mate moet worden opgelost bij Nijmegen. Uit de quick scan is gebleken dat de Veur-Lentse variant de voorkeur verdient, omdat dit qua veiligheid voor Lent, de Waalsprong en de stad de beste optie is.

Voorwaarden
Het Nijmeegs gemeentebestuur legt zich neer bij deze keuze vanwege het nationaal belang dat ermee gemoeid is, onder bepaalde voorwaarden.

De voorwaarden hebben betrekking op
· acceptatie door het Rijk van alle ontstane schade · daadwerkelijke realisatie van de dijkverlegging bij Veur Lent · zo snel mogelijke afhandeling van de juridische procedures · de veiligstelling van de Vinex-locatie Waalsprong · meewerken aan noodzakelijke activiteiten om de bereikbaarheid en ontwikkeling van de Waalsprong en de stad te garanderen.

Einde onzekerheid
Met deze keuze van het Rijk wordt de onzekerheid rond de Waalsprong weggenomen. Het Rijk neemt alle planschade die voortvloeit uit deze beslissing voor zijn rekening. De huidige plannen voor de dijkzone en de Stelt (Stadseiland Lent) moeten enigszins worden aangepast om de flessenhalsproblematiek bij Nijmegen het hoofd te kunnen bieden.

Taakgroep
Een bestuurlijke taakgroep bestaande uit Verkeer & Waterstaat, de gemeente Nijmegen en andere betrokken bestuurders gaat de gestelde voorwaarden nader in kaart brengen, voor wat betreft de gevolgen van deze keuze. Ook neemt de taakgroep de uitwerking ter hand van de dijkteruglegging bij Veur-Lent. Voor het einde van dit jaar zal de taakgroep de eindvoorstellen hierover presenteren.

Gevolgen
Deze beslissing van de regering heeft gevolgen voor de huidige plannen voor de Waalsprong. De dijk zal moeten worden verlegd, wat betekent dat bepaalde geplande nieuwbouw niet kan worden gerealiseerd en moet worden aangepast. Niet kan worden uitgesloten dat een aantal bestaande huizen op termijn hiervoor moet gaan verdwijnen. Voor het grootste deel van de Waalsprong heeft het besluit geen gevolgen: volgens het afgesproken schema gaat men door met bouwen en verkopen van woningen die niet door deze waterproblematiek worden geraakt.

Informatiebijeenkomst betrokkenen
Op zaterdag 23 september 2000 om 10.30 uur wordt voor alle betrokkenen een informatiebijeenkomst georganiseerd in de Maranter, Groenestraat te Oosterhout. Wethouder Depla geeft daar een toelichting op de ontwikkelingen en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie