Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provinciaal actieplan wachtlijsten wonen en zorg Groningen

Datum nieuwsfeit: 20-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 20 september 2000 Persbericht nr. 157

PROVINCIAAL ACTIEPLAN WACHTLIJSTEN WONEN EN ZORG

Het college van Gedeputeerde Staten heeft vandaag een plan vastgesteld waarin de provincie initiatieven neemt om de wachtlijsten op het terrein van wonen en zorg aan te pakken. Door vergrijzing, vermaatschappelijking van de zorg en de behoefte om langer zelfstandig te wonen, stijgt de vraag naar de combinatie van zelfstandig wonen en dienstverlening en/of zorg. Het plan van de Provincie om wachtlijsten en wachttijden op het terrein van wonen en zorg terug te dringen, speelt in op een ruimere keuzevrijheid die de verschillende doelgroepen volgens het college zouden moeten krijgen.

Korte termijn

Op korte termijn wil de Provincie een initiërende en stimulerende verantwoordelijkheid dragen waar het gaat om het uitvoeren van de verschillende regiovisies zorg (gehandicaptenbeleid, geestelijke gezondheidszorg en ouderenbeleid). Daarnaast zal de Provincie het beleid op het terrein van ruimtelijke ordening en woningbouw ondersteunend laten functioneren, zodat de vraag van de cliënten centraal komt te staan. Ook zal de Provincie initiatieven gericht op het realiseren van woonzorgcombinaties ondersteunen (de ondersteuning van dergelijke projecten in de gehandicaptensector wordt voortgezet).

Lange termijn

Als gevolg van vergrijzing, vermaatschappelijking van de zorg, maar ook de behoefte van velen om langer zelfstandig te blijven wonen, zal de vraag naar zelfstandig wonen in combinatie met dienstverlening en/of zorg in de toekomst blijven stijgen. De provincie zal in de toekomst bij het opstellen van instrumenten als het POP, de nota Bouwen en Wonen en de diverse regiovisies in de zorg rekening houden met deze groeiende behoefte.

Concrete maatregelen voor de korte termijn:


* Uitvoeren van een quick scan onder woningbouwcorporaties en gemeenten over de acute behoefte aan geschikte huisvesting voor ouderen, gehandicapten en andere doelgroepen;
* Vaststellen in welke mate in deze behoefte kan worden voorzien door vervanging en/of aanpassing van de bestaande woningvoorraad;
* Gemeenten en corporaties vragen in hun plannen voor herstructurering en/of nieuwbouw aan te geven op welke wijze tegemoet wordt gekomen aan de woonzorgbehoeften van ouderen, gehandicapten en andere doelgroepen;

* Indien nodig de mogelijkheid bieden voor nieuwbouw voorafgaand aan sloop (in tegenstelling tot andere herstructureringsmaatregelen) om sneller in de aangetoonde behoefte/wachtlijstreductie te kunnen voorzien;

* Buiten de contingentering houden van de nieuwe en extra woningen voor gehandicapten die zelfstandig willen wonen;
* Met voortvarendheid behandelen van de ruimtelijke inpassing van woonzorgvoorzieningen, via artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening;

* De kredieten op het terrein van welzijn en zorg incidenteel inzetten voor een deel van de dienstverlenings-, en welzijnscomponent die niet via de AWBZ bekostigd worden en ook voor de voorbereidingskosten van vernieuwende woonzorgprojecten.

Ter stimulering van het nieuwe beleid op het terrein van wonen en zorg vindt op 29 september 2000 de conferentie "Wonen en Zorg" plaats in de Martinihal te Groningen. Voor de conferentie, op initiatief van de stuurgroepen van de regiovisies zorg, hebben zich inmiddels zo'n 300 deelnemers aangemeld.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Joske Kluvers van de afdeling Bestuurscontacten, 050 - 316 41 39.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie