Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verruimde interne arbeidsmarkt voor de Vlaamse overheid

Datum nieuwsfeit: 20-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 20 SEPTEMBER 2000

Verruimde interne arbeidsmarkt voor de Vlaamse overheid

Op voorstel van minister Johan SAUWENS keurde de Vlaamse regering principieel een besluit goed dat een vlotte personeelsbeweging mogelijk maakt tussen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, negentien Vlaamse openbare instellingen (VOI's), en alle vijf de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen (VWI's).

Op die manier wordt voor de diensten van de Vlaamse regering een verruimde interne arbeidsmarkt gecreëerd. Met het goedgekeurde voorontwerp van besluit worden de regeling en de principes van de globale arbeidsmarkt ingeschreven in het Vlaams personeelsstauut, het Stambesluit VOI, en het personeelsstatuut van de VWI.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een belangrijke optie uit het Vlaams Regeerakkoord en uit de Beleidsbrief Ambtenarenzaken 2000-2004. Die optie vertrekt vanuit de wens om (1) meer doorgroeimogelijkheden en loopbaanperspectieven te creëren voor het personeel van de Vlaamse overheid, (2) het beschikbare menselijke potentieel binnen het Vlaams overheidsapparaat optimaler te benutten, (3) het statutaire kader te vereenvoudigen, en (4) een soepeler personeelsbeleid te voeren met het oog op een klantvriendelijker dienstverlening aan de bevolking. Cruciaal voor elk van deze elementen is dat de Vlaamse overheid kan beschikken over een voldoende grote arbeidsmarkt.

Toepassingsgebied

De nieuwe regeling wordt van toepassing voor het personeel van alle departementen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de negentien VOI's die ressorteren onder het Stambesluit VOI (VVLM, VHM, DS, nv Zeekanaal, Toerisme Vlaanderen, VDAB, VIZO, Kind en Gezin, VFSIPH, OVAM, VMM, MBZ, DIGO, VLOR, het Gemeenschapsonderwijs, BLOSO, OPZ Geel, OPZ Rekem, Export Vlaanderen), en het niet-wetenschappelijk personeel van de VWI's. Gezien het vrij specifieke statuut van het wetenschappelijk personeel en gelet op het feit dat die categorie in geen andere entiteiten voorkomt, valt zij buiten het toepassingsgebied van deze regeling. De regeling zal ook worden opgenomen in het personeelsstatuut van het IWT, de GOM's en de SERV.

Alle personeelsleden, zowel ambtenaren als contractuelen en stagiairs, komen in aanmerking voor de mutatie volgens het nieuwe systeem. Voor contractuelen wordt een specifieke regeling uitgewerkt.

Vacatures in alle rangen (wervingsgraden en bevorderingsgraden), inclusief de mandaatgraden, kunnen via deze globale arbeidsmarktregeling worden ingevuld.

Procedure en instrumenten

Een beroep doen op de globale arbeidsmarkt is enkel mogelijk ingeval er een vacature is. Bij het invullen van de vacatures wordt het principe van de keuzevrijheid gehanteerd tussen de arbeidsmarkt, bevordering en aanwerving. Het voordeel van de keuzevrijheid is dat men te allen tijde de mogelijkheid behoudt om waardevolle externe krachten te werven.

Het principe is dat overgeplaatste personeelsleden worden ingeschakeld in de rechtspositieregeling van het personeel van de ontvangende entiteit. De personeelsleden behouden wel hun administratieve anciënniteit en ten minste het salaris dat zij genoten op het ogenblik van hun overplaatsing.

Ook cultuurverandering nodig

Wijziging van functie wordt in de organisatie niet vaak als een positief gegeven beschouwd. De creatie van een globale arbeidsmarkt vergt daarom naast een luik regelgeving ook een stuk cultuurverandering. Bij die cultuurverandering speelt vooral het lijnmanagement een voorname rol. Het lijnmanagement dient niet enkel verantwoordelijk gesteld te worden voor het behalen van resultaten en doelstellingen, maar ook voor de verdere ontwikkeling van hun medewerkers.

Met dit nieuwe ontwerpbesluit is het luik regelgeving op de sporen gezet. Na de principiële goedkeuring door de Vlaamse regering zal erover onderhandeld worden met de syndicale organisaties, en wordt het voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

persinfo : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: (persdienst.sauwens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie