Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen gemeente Capelle a/d Ijssel

Datum nieuwsfeit: 20-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmakingen 20 september

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Capelseweg 11, 13 en 15, erkers aanbrengen.
Ringvaartpark 10, dakkapellen aanbrengen en woonhuis uitbreiden. Lippedal 23, dakkapellen aanbrengen.
M. Hobbemastraat 30, dakopbouw legaliseren (verzoek om vrijstelling).
Aristotelestuin 15, woonhuis uitbreiden.
Litho 4, twee dakkapellen aanbrengen.
Dubbelspoor 28, twee dakkapellen aanbrengen.
Bermweg 410, woonhuis uitbreiden.
Bilderdijkstraat 12, dakkapellen aanbrengen.
Papiermolen 50, serre bouwen en zijgevel veranderen M. Andriessenrade 110, dakkapel aanbrengen.

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

PROCEDURES: AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING


01. Pastel 88, berging bouwen en uitbreiden.
02. Dubbelspoor 28, twee dakkapellen aanbrengen.
03. Litho 4, twee dakkapellen aanbrengen.
04. Aristotelestuin 15, woonhuis uitbreiden.
05. M. Andriessenrade 110, dakkapel aanbrengen.
Aan deze aanvragen kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 21 september 2000 gedurende vier weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN, SLOOPVERGUNNING

Verzenddatum 6 september 2000:
Hoofdweg 1, vergroten MacDonalds restaurant.
Hoofdweg 57, slopen verpleeghuis (sloopvergunning). Paradijsselpark 53, plaatsen tuinhuisje (toegekende melding). Paradijsselpark 83, plaatsen tuinhuisje (toegekende melding). Jacob Catslaan 32, vergroten woonhuis.
Jacob Catslaan 3, samenvoegen keuken en woonruimte.

Verzenddatum 7 september 2000:
Bazuin 2, gedeeltelijk verbouwen van het gebouw Bermensteijn in verband met Begeleid Wonen.

KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunningen zijn verleend voor het kappen van de volgende bomen:

Verzenddatum 15 september 2000:
Merellaan 11 1 eik
Slotlaan 107 1 berk

De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden die menen door een van de genoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

DRANK- EN HORECAVERGUNNING
Stichting Buurtgroep Middelwatering

dat het college voornemens is om de Stichting Buurtgroep Middelwatering, gevestigd aan de Merellaan 354, een Drank- en Horecavergunning te verlenen. Aan deze vergunning zijn, gelet op artikel 3a van de Drank- en Horecawet, een aantal voorschriften verbonden ter voorkoming van mededinging door het verstrekken van alcoholhoudende drank, die uit een oogpunt van ordelijk economisch verkeer als onwenselijk moet worden beschouwd.

De ontwerpbeschikking ligt gedurende een termijn van vier weken vanaf de dag van deze publicatie ter inzage. Gedurende deze vier weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de ontwerpbeschikking inbrengen.

OPENBARE KENNISGEVING INVALIDENPARKEERPLAATSEN

dat zij op 5 september 2000 heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het merk en type is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig van het merk en type Microcar Virgo II Luxe ten behoeve van mevrouw J.J. Blom-de Haan (passagier), wonende De Baronie 242 te Capelle aan den IJssel.

dat zij op 14 september 2000 heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer LL-BR-46 ten behoeve van de heer J.C.M. Hoogervorst (bestuurder), wonende Purmerhoek 77 te Capelle aan den IJssel.

dat zij op 13 september 2000 heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer XJ-ZL-28 ten behoeve van mevrouw S.E. Ras-Hulsbus (passagier), wonende Salieristraat 4 te Capelle aan den IJssel.

dat zij op 13 september 2000 heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer YF-85-XS ten behoeve van de heer J.M. van der Rijk (bestuurder), wonende Lepelaarsingel 14 te Capelle aan den IJssel.

Bovengenoemde besluiten, alsmede de daarbij behorende gewaarmerkte tekening liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij ons hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen, de ontwerpbeschikking Drank- en Horecavergunning en de besluiten inzake de invalidenparkeerplaatsen liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde zienswijzen, bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie