Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toepassing wet RO bestemmingsplan Hoornwijck in Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 21-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Toepassing artikel 24 lid II van de voorschriften van het bestemmingsplan Hoornwijck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk maken ingevolge het bepaalde in artikel 24 lid II van de voorschriften van het bestemmingsplan Hoornwijck bekend dat een aanvraag om een bouwvergunning is ingediend door HD Projectrealisatie b.v. voor het oprichten van een kantoor- en bedrijfsruimte aan de Laan van 's-Gravenmade, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie E nummer 1289 (gedeeltelijk).

Voor het gebied waar het bouwplan is gelegen geldt een uitwerkingsverplichting. Dit houdt in dat voor het betrokken gebied een uitwerkingsplan moet zijn vastgesteld dat rechtskracht heeft gekregen alvorens de bouwvergunning kan worden verleend. Van deze voorwaarde kan worden afgeweken indien het bouwplan kan worden ingepast in een concept-uitwerkingsplan danwel in een vastgesteld uitwerkingsplan en Gedeputeerde Staten vooraf hebben verklaard tegen het verlenen van de bouwvergunning geen bezwaar te hebben. Artikel 6, lid A, sub III van de voorschriften van het bestemmingsplan Hoornwijck biedt hiertoe de mogelijkheid.

Aangezien burgemeester en wethouders voornemens zijn van die mogelijkheid gebruik te maken liggen de bouw- en situatietekeningen van bovenvermeld bouwplan met ingang van 22 september gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij Communicatie (kamer 77), Generaal Spoorlaan 2-4. Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Bij het bouwplan ligt tevens een concept "eerste uitwerkingsvoorschrift bestemmingsplan Hoornwijck" ter inzage. Het bouwplan is hiermee in overeenstemming.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bedenkingen indienen tegen dit voornemen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk, Postbus 5303, 2280 HH Rijswijk.

Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2000 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie