Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Convenant Duurzaam Bouwen Den Bosch ondertekend

Datum nieuwsfeit: 21-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente 's-Hertogenbosch
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Hertogenbosch
Ondertekening convenant Duurzaam Bouwen

do 21 september 2000

Op woensdag 20 september jl. is in het Raadhuis van de gemeente Vught het convenant "Duurzaam Bouwen regio s-Hertogenbosch 2000" ondertekend. De gemeenten Vught, Heusden, Schijndel, Haaren, Boxtel, Sint-Michielsgestel en s-Hertogenbosch hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor het opstellen van dit convenant.

In het convenant worden, op basis van vrijwilligheid, afspraken gemaakt over toepassing van duurzaam bouwen met woningcorporaties werkzaam in deze gemeenten, met de brancheorganisaties van architecten (Bond van Nederlands Architecten, kring s-Hertogen-bosch) en bouwondernemingen (Nederlandse Vereniging van Ondernemers in de Bouwnijverheid afdeling s-Hertogenbosch) en met de stichting VIBA Expo (Vereniging Integrale Biologische Architectuur). Individuele architecten en bouwondernemingen worden vervolgens gestimuleerd middels een intentieverklaring zich aan te sluiten bij dit convenant.

Duurzaam bouwen houdt in, dat in alle bestaansfasen van een woning (vanaf winning van de grondstof, het ontwerp, de bouw en het gebruik) de gezondheids- en milieuschade dienen te worden beperkt. Belangrijke maatregelen bij duurzaam bouwen zijn bijvoorbeeld het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen en het scheiden van afval op de bouwplaats, het toepassen van energie- en waterbesparende maatregelen en het benutten van duurzame energiebronnen.

Bevorderen duurzaam bouwen

Het convenant is gericht op de nieuwbouw van woningen en neemt

de nationale standaard, het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen, als basisniveau. Het doel is om op landelijk niveau uniformiteit in duurzaam bouwen te bevorderen. Dit pakket duurzaam bouwen heeft geen wettelijke status, maar is bedoeld om op lokaal niveau, op basis van vrijwilligheid, afspraken te maken. In het pakket is het niveau bepaald waaraan een woning minimaal moet voldoen wil er sprake zijn van een duurzaam gebouwde woning. Dit houdt een meerinvestering in van 2000,- ( 907,56) voor maatregelen betreffende duurzaam bouwen.

Groene Financiering

Verder heeft het convenant Duurzaam Bouwen tot doel invulling te geven aan het streven om binnen drie jaar het basisniveau uit te breiden tot het niveau waarop de nieuwe woning in aanmerking komt voor Groene Financiering. Om in aanmerking te komen voor die regeling moet een aantal duurzaam bouwen maatregelen tot een meerinvestering van 6000,- ( 2.722,68) worden toegepast in de woning. Tegenover deze investering staat een duidelijk financieel voordeel voor de koper of investeerder in de vorm van een rentekorting op de hypotheek of lening. Deze rentekorting kan gekapitaliseerd oplopen tot 7500,- ( 3.403,35) voordeel. Om in aanmerking te komen voor deze Groene Financiering mogen de stichtingskosten van de woning maximaal 470.000,- ( 213.276,70) inclusief BTW bedragen.

Informatie

Aan het convenant is een communicatieplan toegevoegd om te zorgen dat een goede onderlinge samenwerking en uitwisseling van informatie plaatsvindt. In elke gemeente is een dubo-coördinator aangesteld voor het informeren van betrokkenen. Een handige checklist om maatregelen eenvoudig te kunnen meten, is beschikbaar bij de gemeenten. Cursussen, symposia en uitwisselingen met alle bouwpartners moeten duurzaam bouwen in de toekomst gemakkelijker en aantrekkelijker maken. Verder is in s-Hertogenbosch de permanente expositie van duurzame bouwmaterialen van VIBA-Expo te zien (Veemarktkade 8, gebouw B, bij Brabanthallen).Bekeuringen voor verkeerd aanbieden afval

do 21 september 2000

De milieupolitie van de gemeente heeft vijf zaken in de binnenstad bekeurd voor het verkeerd aanbieden van afval. De bekeurde zaken hebben dozen en ander karton bij de afvalzakken gezet terwijl dat niet mag. Door het plaatsen van dergelijk afval in de openbare ruimte ontstaat het risico dat dit door de binnenstad gaat "zwerven" en voor vervuiling zorgt. Dit gebeurt regelmatig. Daarom blijft de milieupolitie indien nodig bekeuren op dit soort overtredingen. De hoogte van de bekeuring bedraagt honderd gulden.

OVERZICHT


* wo 13 september 2000 Binnenstadsenquête op internetsite gemeente

* do 07 september 2000 Samengaan regulier en gespecialiseerd peuterspeelzalen en samenwerking met basis


* do 31 augustus 2000 Foto wedstrijd binnenstad

* do 31 augustus 2000 Educatief Centrum Hintham

* do 31 augustus 2000 Informatieavonden over nieuwe afvalinzamelingsysteem in binnenstad


* do 31 augustus 2000 Inspraakavond bestemmingsplan Buitengebied

* do 31 augustus 2000 Open Monumentendag 2000: Water in 's-Hertogenbosch


* do 24 augustus 2000 College wil subsidie verlenen aan open leercentrum asielzoekers en vluchtelingen


* do 24 augustus 2000 Evaluatie beheersbaarheid dienstencentrum Hinthamerstraat


* do 24 augustus 2000 Geluidsoverlast kledingzaak

* do 24 augustus 2000 College draagt bij in stichtingskosten gedenkteken Indiëgangers


* do 24 augustus 2000 College wil faciliteren bij private hulpverlening aan asielzoekers


* do 20 juli 2000 Ronde van Nederland start in s-Hertogenbosch

* do 06 juli 2000 College stemt in met ontwikkelingsvisie voor winkelcentrum Zuiderpassage


* do 06 juli 2000 Nieuwe directeur Financien, Informatievoorziening en Belastingen


* do 06 juli 2000 Tentoonstelling opgraving Keizershof
Uw browser ondersteunt geen java.Daarom kunt u nu niet het lichtkrantje met het meest recente persbericht zien. In Vogelvlucht Actueel Stadskantoor Stad Bestuur Afdelingen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie