Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toepassing deelnemingsvrijstelling winstbewijshouders AEX

Datum nieuwsfeit: 21-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Exchanges

21 Sep 2000 Toepass. deelnemingsvrijstelling voor aandeelhouders A/ Winstbewijshouders AEX
Persbericht 2000.089

Toepassing deelnemingsvrijstelling voor aandeelhouders A / Winstbewijshouders AEX

Amsterdam Exchanges N.V. heeft, bijgestaan door haar belastingadviseur KPMG Meijburg & Co, overleg gevoerd met de Nederlandse fiscus inzake toepassing van de deelnemingsvrijstelling op aandelen Euronext N.V, die worden verkregen in het kader van de Euronext fusie.

De fiscus is bereid zekerheid te geven over de toepassing van de deelnemings- vrijstelling voor de groep aandeelhouders Euronext die deze aandelen bij de Euronext fusie verkrijgen tegen aandelen A en winstbewijzen AEX waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing was op basis van de met de fiscus gemaakte afspraken in 1997.

Onder de volgende voorwaarden is de deelnemingsvrijstelling van toepassing tot op het moment van beursnotering van de aandelen Euronext:

* Voor de aandeelhouders A en winstbewijshouders AEX voor wie op dit moment de deelnemingsvrijstelling geldt op basis van de met de fiscus in 1997 gemaakte afspraken blijft de deelnemingsvrijstelling van toepassing op de bij fusie verkregen aandelen Euronext tot het moment waarop Euronext een beursnotering verkrijgt, voozover die aandelen in de betreffende periode niet worden verkocht.

* Indien deze aandelen Euronext worden verkocht - waaronder verstaan wordt het op enigerlei wijze overdragen van (een deel van) het economisch belang bij de aandelen - vóór het moment van beursnotering, dan vervalt de deelnemingsvrijstelling met terugwerkende kracht vanaf 23 september 2000. Voor de vaststelling van het alsdan fiscaal te verantwoorden resultaat zal daarbij uitgegaan worden van een nog nader vast te stellen waarde van de aandelen Euronext per 22 september 2000. Deze waarde zal, gezien de relatief illiquide markt voor de aandelen en winstbewijzen AEX, vastgesteld worden op de gemiddelde koers over een zekere periode voorafgaand aan de fusie. Indien de in de periode tussen fusie en beursnotering gerealiseerde verkoopprijs lager ligt dan vorenbedoelde waarde zal terzake geen fiscaal aftrekbaar verlies kunnen worden genomen. Bovendien zullen eventuele dividenden in deze periode (alsnog) in de heffing worden betrokken.
* Voorwaarde voor het van toepassing worden van de afspraak voor individuele belastingplichtigen is, dat zij expliciet bevestigen met deze regeling akkoord te zullen gaan. Om te vermijden dat eenzijdig nadeel voor de fiscus ontstaat dient de akkoordverklaring met de regeling uiterlijk 18 oktober 2000 ontvangen te zijn door de Belastingdienst.

Op dit moment wordt nog overleg gevoerd met de fiscus over het continueren van de deelnemingsvrijstelling na het moment van beursnotering.

© Amsterdam Exchanges / Pers en Public Affairs

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie