Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief minister Economische Zaken inz. exploitatiecontracten

Datum nieuwsfeit: 21-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ inzake exploitatiecontracten

Gemaakt: 26-9-2000 tijd: 13:50

Volgvel minute

4

Paraaf en datum

Minute

Auteur

Toestelnummer

Classificatienummer

A.J.L. van Bohemen/BvS

6355

Datum

Uiterste verzenddatum

Verzendwijze

18-9-2000

Aan

Informatiekopie aan

Medeafdoening van ons kenmerk

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

2513 AA `s-GRAVENHAGE

Archief

Medeparaaf en datum

AEP/Van Hell

Datum

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage(n)

21-9-2000

E/EM/00058710

Onderwerp

brief aan TK over exploitatiecontracten n.a.v. TK-vragen over perspublicaties

Bezoekadres

Doorkiesnummer

Telefax

Bezuidenhoutseweg 20

(070) 379 6355

(070) 379 7841

Hoofdkantoor

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC 's-Gravenhage

Telefoon (070) 379 89 11

Telefax (070) 347 40 81

Telex 31099 ecza nl

Telegramadres ecza gv

X-400 adres S=EZPOST/C=NL/A=400NET/P=MIN EZ

Internetadres (ezpost@minez.nl)

Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden

27400 Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2001

Nr. 4 Brief van de minister van Economische Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 september 2000

Op 14 september jl. zond u mij een afschrift van een deel van het stenografisch verslag van die datum, waarin mijn reactie wordt gevraagd op perspublicaties over delen van het ECD-rapport over onderzoek naar mogelijke kartelvorming in de sector van motorbrandstoffen. Met name gaat het dan om vraagstukken rond standaardcontracten tussen exploitanten van benzinepompen en oliemaatschappijen. De Minister van Justitie zal invulling geven aan zijn toezegging, gedaan tijdens het vragenuurtje van 12 september jl., om delen van het ECD-rapport vertrouwelijk aan de Tweede Kamer te zenden.

Historie

Door de aanleg van nieuwe snelwegen daalde de omzet van exploitanten van benzinestations langs bestaande wegen. Het beleid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat was erop gericht bij de verdeling van stations langs nieuwe wegen voorrang te geven aan exploitanten met hoog omzetverlies.

In 1972 zijn regels ingevoerd waarbij een nieuw te realiseren station in eerste instantie werd toegewezen aan een oliemaatschappij; die maatschappij was echter verplicht vervolgens de exploitatie uit te besteden aan een door de Minister van Economische Zaken aangewezen exploitant. De minister maakte een objectieve keuze uit de exploitanten met hoog omzetverlies, die te kennen hadden gegeven voor de exploitatie van een snelwegstation in aanmerking te willen komen.

Om de relatie tussen de exploitant en de oliemaatschappij te regelen werd aan partijen een standaardexploitatie-overeenkomst voorgelegd, die door het Ministerie van Economische Zaken in overleg met vertegenwoordigers uit de sector was opgesteld. Hierin werd o.a. geregeld:

De exploitant neemt zijn producten exclusief af van de oliemaatschappij;

De oliemaatschappij hanteert dezelfde groothandelsprijzen als voor zijn andere afnemers in de regio.

De overeenkomst bevat geen bepalingen over consumentenprijzen die de exploitant hanteert; hierin is de exploitant vrij. Sinds het loslaten van het prijsbeleid in 1982 heeft het Ministerie van Economische Zaken ook overigens geen bemoeienis meer met de prijzen die pomphouders aan consumenten in rekening brengen.

De meeste standaard contracten zijn gesloten in de jaren '70 en '80; enkele in de jaren '90; de laatste dit voorjaar. In totaal gaat het om ca. 50 van de in totaal ca. 250 snelweglocaties. Het aanwijzen van exploitanten geschiedt op basis van een ministeriële regeling die in de Staatscourant is gepubliceerd (laatstelijk Stcrt. 1984, nr. 49). Oproepen voor gegadigden die voor aanwijzing als exploitant voor een specifieke locatie in aanmerking wensen te komen werden eveneens in de Staatscourant gepubliceerd.

Begin jaren '90 is voor eenieder duidelijk geworden dat de regels gedateerd waren. In 1995 is aan de Kamer een conceptregeling voorgelegd met een meer marktgericht toewijzingssysteem (veiling). Die regeling liet echter de bestaande verhoudingen onverlet. In het kader van de MDW-operatie benzine is daarom voorgesteld met het oog op een betere marktwerking ook de bestaande verhoudingen op een nieuwe leest te schoeien. Zie bijvoorbeeld de brief van de betrokken ministers aan de Tweede Kamer van 21 oktober 1999 (TK 24 036, nr. 139).

De regels uit 1972 worden door mij de laatste jaren niet meer toegepast en gehandhaafd, zij het dat gedane toezeggingen werden nagekomen. In 1989 zijn voor het laatst benzinestations aan nog aan te leggen snelwegen toegewezen aan oliemaatschappijen. Voor de stations die daadwerkelijk zijn gerealiseerd zijn conform de 1972-regels exploitanten aangewezen.

Het standaardcontract voorziet in een blijvende betrokkenheid van mij bij de verhouding tussen oliemaatschappij en exploitant. Ook aan die betrokkenheid wordt de laatste jaren geen invulling meer gegeven. Voor alle duidelijkheid zullen de regels uit 1972 op korte termijn ook formeel worden ingetrokken.

Nadere beschouwing

Gegeven de bovenbeschreven wijze van toedelen van de exploitatie van snelwegstations aan exploitanten met hoog omzetverlies op andere wegen, hebben we in onderhavige gevallen dus te maken met aan de ene kant een aangewezen exploitant en aan de andere kant een oliemaatschappij die een vergunning heeft verworven voor een locatie langs de snelweg. Beide partijen hebben hun belangen die in een exploitatieovereenkomst tot uitdrukking moeten komen.

Het belang van de oliemaatschappij is dat op de locatie zijn merk wordt gevoerd en zijn producten worden verkocht. Daartoe heeft hij immers de vergunning voor die locatie verworven. In dat licht is de exclusieve afname bij de oliemaatschappij een logische bepaling in de exploitatieovereenkomst.

Gegeven de exclusieve afname heeft de oliemaatschappij een sterke positie en is het dus voor de pomphouder van belang dat hij redelijke inkoopprijzen betaalt. De in het standaardcontract gekozen prijsreferentie (de prijs die de oliemaatschappij ook aan anderen in de regio in rekening brengt) is dan een logische. Het standaardcontract bevat geen bepalingen over de prijs die de exploitant vervolgens aan consumenten in rekening brengt; daarin is hij vrij.

Reactie op de perspublicaties

Met bovenstaande heb ik het door het Ministerie van Economische Zaken in overleg met betrokkene opgestelde standaardcontract getypeerd en de historische context geschetst. Ook heb ik aangegeven dat het hier om procedures gaat die reeds lang ter openbare kennis zijn gebracht en overigens binnen de sector zeer bekend zijn.

Het systeem van 1972 verdient tegen de achtergrond van de huidige opvattingen over hoe om te gaan met schaarse productiefactoren van de overheid, zoals frequenties of benzinelocaties, zeker geen schoonheidsprijs en wordt dan ook herzien. Maar gegeven de wijze waarop vergunningen voor locaties aan oliemaatschappijen werden toegekend kan niet gesteld worden dat de regeling voor het aanwijzen van exploitanten van 1972 de concurrentie belemmerd heeft. Indien niet met de systematiek van aangewezen pomphouders was gewerkt, had de vergunninghoudende oliemaatschappij zelf de exploitatie van de desbetreffende snelweglocatie ter hand kunnen nemen. Die oliemaatschappij zou dan vrij zijn zelf de consumentenprijzen op die locatie te bepalen. Dat veel exploitanten zich als prijsvolger opstellen doet daar niet aan af. En ik heb overigens geen aanwijzingen dat de door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen exploitanten zich in dit opzicht anders gedragen dan andere exploitanten van benzinestations. Zoals bekend is het MDW-project benzine erop gericht de prijsconcurrentie in de sector te vergroten.

(w.g.) A. Jorritsma-Lebbink

Minister van Economische Zaken

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...