Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rechtstreekse verkiezing ministers en koning in Vlaanderen?

Datum nieuwsfeit: 21-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

In het verlengde van rechtstreekse verkiezing gouverneur, ook rechtsreekse verkiezing ministers én koning? (20/09/00)

CVP-voorzitter Stefaan De Clerck wil het democratisch gehalte van de provincie verhogen door een pleidooi te houden voor de rechtstreekse verkiezing van de gouverneur om de zes jaar. Hij vindt het niet langer verdedigbaar dat de Koning, zonder enige inspraak van de bevolking, iemand benoemt om zijn persoonlijke greep op de provincies veilig te stellen. Het is merkwaardig om vast te stellen dat het benoemingsmechanisme plots achterhaald is als de CVP na 50 jaar geen deel meer uitmaakt van de federale Regering.
In een verkiezingsperiode zijn blijkbaar alle voorstellen goed, als het maar een beeldverslagje oplevert!

De VU bepleit daarentegen een democratisering en een duidelijke bevoegdheidsomschrijving van het gouverneursambt (én de provincies). Enerzijds door de loskoppeling van het gouverneursambt van het voorzitterschap van de bestendige deputatie, anderzijds door de gouverneur te positioneren als commissaris van de Vlaamse Regering.

Terwijl er een algemene consensus bestaat omtrent het primaat van de politiek en de toewijzing van de beleidsvoering aan rechtstreeks verkozen mandatarissen, lanceert de CVP-voorzitter het voorstel om een commissaris van de Koning rechtstreeks te laten verkiezen door de bevolking. Het is precies de hybride situatie van de gouverneur, enerzijds als verlengstuk van de federale en de Vlaamse overheid in de provincie en anderzijds als voorzitter van de bestendige deputatie - evenwel zonder stemrecht die voor veel verwarring zorgt. De burger heeft recht om te weten wie beleidsverantwoordelijkheid draagt én wie een controlerende en toezichtsfunctie uitoefent namens de hogere overheid.

Vandaar dat de vorige Vlaamse Regering, onder Luc Van den Brande , de beweging reeds heeft ingezet om de positionering van de gouverneur als commissaris van de Vlaamse Regering te versterken. De huidige regering bewandelt hetzelfde pad waardoor de gouverneurs openlijker zullen moeten erkennen dat ze uitvoerders zijn van een centrale administratie.

Ook de Commissie Bestuurlijke Organisatie (CBO) onder Prof. De Rynck opteerde duidelijk voor de loskoppeling van de functie van gouverneur van het voorzitterschap van de bestendige deputatie. Op dat moment wordt de functie van commissaris van de regering helder Vanuit de keuze voor de politieke profilering van de provinciebesturen adviseert de CBO om het voorzitterschap van het uitvoerend orgaan ook herkenbaar politiek te maken en dus niet langer toe te vertrouwen aan de gouverneur(CBO-advies 1997, p.166).

Ondubbelzinnig kiezen voor een democratisch gelegitimeerd, dienstverlenend intermediair bestuursniveau vergt andere voorstellen dan een rechtstreekse verkiezing van de gezant van de Koning. Wil de CVP deze visie consequent doortrekken naar alle uitvoerende machten in ons land en moet dit voorstel zodoende begrepen worden als een eerste stap in de richting van de Republiek Vlaanderen?

Auteur:
Frieda Brepoels
Voorzitter VU&ID-kamerfractie

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie