Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie Rotterdam: Invloed overheid op gedrag van burgers

Datum nieuwsfeit: 21-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Erasmus Universiteit Rotterdam

21 september 2000

Invloed overheid op gedrag van burgers versterkt door maatschappelijke marketing van overheidsbeleid

Een van de overheidstaken is mensen en organisaties zodanig te beïnvloeden dat hun gedrag bijdraagt aan de kwaliteit van de samenleving. Sociaal gedrag van bewoners maakt een wijk leefbaar; naleving van vergunningvoorwaarden door een onderneming beschermt omwonenden; veilig gedrag bevordert de verkeersveiligheid. Maatschappelijke marketing heeft volgens H. Buurma als doel het overheidsbeleid effectiever te maken door de invloed van de overheid op gedrag van burgers te versterken.
Hij promoveert op donderdag 21 september 2000 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift Maatschappelijke marketing van overheidsbeleid.

Een marketingconcept dient te berusten op de marketingruil tussen aanbieder en klanten. Die ontbreekt in de huidige klantgerichte activiteiten van de overheid. In veel situaties blijkt het echter mogelijk te zijn een maatschappelijke ruil tussen overheid en burgers te onderscheiden die volledig aan de vereisten van de marketingtheorie voldoet. De overheid biedt burgers goede openbare voorzieningen, ontheffingen, subsidies en andere 'beleidsproducten' die zij nodig hebben om in de samenleving te kunnen functioneren. Zij vraagt als tegenprestatie van burgers het offer van een wettelijk voorgeschreven gedrag, dat bijdraagt aan de verwezenlijking van het politieke beleid. Deze ruil brengt beide partijen voordeel (win-win). Voor sommige burgers is een beleid pas aanvaardbaar indien het voordeel van het beleidsproduct opweegt tegen het offer van hun gedrag. Anderen tonen sociaal gedrag uit gemeenschapszin. Als niet-commercieel concept voldoet maatschappelijke marketing aan de democratische en bestuursrechtelijke eisen aan het overheidsoptreden. Het omvat enige aangepaste marketinginstrumenten, zoals maatschappelijke behoefte- en vraagtheorie, kwaliteitsbeleid, promotie, marktsegmentering, marktonderzoek en marketingplanning.

Ondernemers zouden hun omzet en winst in gevaar brengen indien zij klanten niet nadrukkelijk controleren op het feitelijk betalen van de prijs. Naar analogie zou de overheid burgers intensief moeten controleren op het gevraagde gedrag, teneinde maatschappelijke resultaten te verzekeren. Handhaving is echter een bestuurlijk probleem geworden. Mede ten gevolge van te weinig politieke belangstelling voldoet handhaving niet meer aan de eisen van een gecompliceerde samenleving waarin mensen elkaar steeds meer in de weg zitten. Voorbeelden van onvoldoende controle door de overheid komen met grote regelmaat in de publiciteit. Nu de nadelige, soms rampzalige gevolgen daarvan blijken, neemt de politieke aandacht per incident toe.

Maatschappelijke marketing stelt aan handhaving even hoge eisen als aan de overige instrumenten van het overheidsbeleid. Burgers hebben baat bij klantgericht beleid van de overheid; de maatschappij heeft baat bij sociaal gedrag van burgers waarop de overheid hen duidelijk aanspreekt en controleert. Dit schept de mogelijkheid het huidige klantgericht optreden van de overheid te ontwikkelen tot volwaardige marketing van overheidsbeleid.

Promotor: prof. dr J. Kooiman, Bedrijfskunde, in het bijzonder publieke organisaties

Noot voor de pers:

Promotie 21 september 2000, 13.30 uur
Plaats: Woudestein, Senaatszaal
De handelseditie van het proefschrift is verschenen bij Uitgeverij Lemna te Utrecht; ISBN 90-5189-701-4
Info: bij de promovendus, tel. 020 615 8356;
e-mail (buurma.bv@wxs.nl)
of bij de afdeling Interne en Externe Betrekking, tel. 010 408 1777; e-mail (ieb@daz.eur.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie