Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onroerende zaken gemeente Zeist opnieuw gewaardeerd

Datum nieuwsfeit: 22-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist

Onroerende zaken worden opnieuw gewaardeerd

Alle gemeenten in Nederland zijn op dit moment druk doende met de (her)waardering van onroerende zaken. Deze (her)waardering gebeurt volgens de regels, die zijn vastgelegd in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Op basis van deze wet worden de waarden van de onroerende zaken (woningen, winkels, kantoren, bedrijven e.d.) eens per vier jaar door de gemeente vastgesteld.
De waarde wordt naar de situatie op een wettelijk vastgestelde datum, de zogenaamde waardepeildatum, bepaald. Dit houdt in, dat wordt gekeken hoeveel een onroerende zaak waard zou zijn als deze op die datum zou worden verkocht. De herwaardering, die nu plaatsvindt, heeft als waardepeildatum 1 januari 1999.

Grondslag OZB
Door de gemeente wordt de vastgestelde waarde gebruikt als grondslag voor de berekening van de onroerende-zaakbelasting voor het gebruik en de onroerende-zaakbelasting voor het eigendom van onroerende zaken. Naast de gemeente maken ook de Rijksbelastingdienst en de Waterschappen gebruik van deze waarde. De Rijksbelastingdienst gebruikt deze als basis voor de berekening van het huurwaardeforfait en de vermogensbelasting, de Waterschappen voor de waterschapslasten. De nieuw vastgestelde waarden worden voor het eerst toegepast bij de belastingheffing voor het jaar 2001 en hebben een geldigheidsduur tot en met 2004.

De wijze van waarderen
Van de objecten in de gemeente zijn de objectkenmerken bekend. Waar deze nog niet bekend waren, zijn deze alsnog opgenomen. Kenmerken zijn o.a. de soort woning (vrijstaand, 2 onder 1-kap, rijenwoning, appartement e.d.), de inhoud en de grondoppervlakte. Niet alle woningen in de gemeente worden individueel getaxeerd. De qua objectkenmerken op elkaar gelijkende woningen zijn in een zogenaamde referentiegroep opgenomen.
Uit die groep is vervolgens een woning (het referentieobject) geselecteerd en getaxeerd. De waarde van dit referentieobject dient als uitgangspunt voor de waarden van de woningen in de referentiegroep. Deze woningen krijgen niet alle dezelfde waarde toegekend als het referentieobject, omdat de woningen onderling kunnen verschillen in grootte, ligging, staat van onderhoud e.d. Voorts wordt bij de bepaling van de waarde gebruik gemaakt van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die op of rond de waardepeildatum zijn verkocht. De gemeente is op grond van de Wet WOZ verplicht deze verkoopgegevens te verzamelen.

Kennisgeving van de vastgestelde waarde
Aan alle belanghebbenden (gebruikers en eigenaren) wordt in de loop van het eerste kwartaal van 2001 een waardebeschikking toegezonden, waarop de vastgestelde waarde van de onroerende zaak is vermeld.

Berekening van de gemeentelijke aanslagen
De vastgestelde waarde dient als basis voor de berekening van de aanslagen in de onroerende-zaakbelastingen voor de jaren 2001 t/m 2004. Jaarlijks worden de tarieven voor deze belastingen, die gelden per 5000,00 vastgestelde waarde, door de gemeenteraad vastgesteld. Over de tarieven voor het jaar 2001 neemt de gemeenteraad in dit najaar een beslissing.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie