Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Schriftelijke bijdrage PvdA wijziging AWBZ

Datum nieuwsfeit: 22-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

21 september 2000,Schriftelijke bijdrage van de leden van de fractie van de PvdA voor het verslag over wetsvoorstel 27 253 Wijzigingen van de AWBZ in verband met de invoering van het gebruik van het sofi-nummer etc.

De leden van de fractie van de PvdA hebben met belangstelling kennis genomen van de voorgestelde wijzigingen.

De leden delen de doelstelling van de regering om de invoering van het gebruik van het sofi-nummer in de AWBZ te verplichten, teneinde de administratieve lasten voor de uitvoerders van deze wet te verlichten en de fraudebestrijding te ondersteunen.

Bij de invoering van het sofi-nummer in het ziekenfonds kon niet gelijktijdig het gebruik bij de AWBZ ingevoerd worden. De toenmalige grondslag voor gebruik van het sofi-nummer diende fraudebestrijding te zijn. De regering acht, door voortschrijdend inzicht, dat invoering dient te geschieden om, zoals uit de memorie van toelichting blijkt, de administratieve lasten van de uitvoeringsorganen te verlichten.

Tevens kan in de memorie van toelichting gelezen worden dat de invoering van het sofi-nummer in de AWBZ wordt ingezet voor fraudebestrijding op het brede terrein van de sociale zekerheid. Kan de minister uit één zetten hoe de AWBZ gebruikt gaat worden voor deze brede fraudebestrijding? Welke ontwikkelingen zijn er de oorzaak van er dat nu wel een grote bijdrage aan de fraudebestrijding wordt verwacht?

Deze leden vragen zich af of de Wet Persoonsregistratie uitwisseling van informatie over AWBZ-verzekerden tussen particuliere instellingen mogelijk maakt? Op welke wijze wordt gecontroleerd of dit om de informatie gaat die nodig is om de wet uit te voeren? Is het mogelijk dat twee organisaties met elkaar gegevens uitwisselen als zij de mogelijkheid tot het gebruik van het sofi-nummer ontlenen aan verschillende wetten?

De AWBZ-uitvoeringsorganen worden verplicht gebruik te maken van het sofi-nummer. Tot deze uitvoeringsorganen behoren ook particuliere verzekeraars. Gebruik van sofi-nummers is uitsluitend toegestaan voor het uitvoeren van de AWBZ. De leden vragen zich af welke mogelijkheden de verzekeraars hebben om de bestanden voor interne commerciële doelen te gebruiken. Het is de leden opgevallen dat er regels zijn voor wat betreft het verstrekken, ontvangen en verkrijgen, maar niet voor het interne gebruik van de bestanden. De minister heeft, naar de mening van deze leden, toezeggingen hiertoe gedaan (Handelingen 1995-1996, Tweede Kamer, 32 2443-2450). Kan de minister aangeven op welke wijze zij het gebruik van het sofi-nummer in de AWBZ gaat controleren en welke sanctiemiddelen zij heeft bij overtreding hiervan? Of is de minister van mening dat de Wet Persoonsregistratie hierin voorziet?

De leden van de PvdA vragen tevens hoe de afstemming tussen de belastingdienst en de (particuliere) verzekeraars plaatsvindt. Eerder heeft de minister naar de mening van deze leden, aangegeven dit als een complexe vraagstuk te zien (Tweede Kamer, 1995-1996, 24 142, nr. 5).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie