Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng PvdA over homohuwelijk en adoptie

Datum nieuwsfeit: 22-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

21 september 2000

Inbreng PvdA wetsvoorstel Aanpassing van wetgeving in verband met de openstelling van het huwelijk en de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht 27256

Woordvoerder: Usman Santi

Verslag

De leden van de fractie van de PvdA hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel tot aanpassing van wetgeving in verband met de openstelling van het huwelijk en de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht. Er zijn nog enkele punten waarover deze fractie graag een nadere toelichting van de regering ontvangt.

Algemeen

In de toelichting wordt medegedeeld dat het onderhavige wetsvoorstel alle relevante wetgeving aanpast. Op basis waarvan is de regering zo zeker dat alle relevante wetgeving in onderhavige wetsvoorstel aan bod komt?

In de toelichting deelt de regering mee dat de term "bloedverwantschap" in de fiscale wetgeving kan worden beschouwd als synoniem voor het begrip "familierechtelijke betrekkingen" zoals gehanteerd in het BW. Ondanks deze passage in de toelichtingen zijn deze leden van mening dat in praktijkgevallen er misverstanden zou kunnen ontstaan tussen deze twee - op zich verschillende- begrippen. Kan de regering nader toelichten waarom zij geen aanleiding ziet om de fiscale wetgeving ter wille van de rechtszekerheid in die zin aan te passen?

Artikel I

Op pagina 2 van de toelichting deelt de regering mede dat in de GBA een ouder-kind relatie zoveel mogelijk sekseneutraal zal worden aangeduid. De leden van deze fractie vragen zich af wat de regering precies bedoelt met de zinsnede "zoveel mogelijk". Impliceert dit dat er situaties blijven bestaan waarbij de registratie van het geslacht van een der ouders relevant is? En zo ja, dan vernemen de leden van deze leden graag welke gevallen dat zijn.

De regering zegt dat als uitgangspunt wordt genomen dat ingeval van de registratie van geslachtwijzigingen geen van de betrokkenen ongewild mag worden geconfronteerd met de registratie van een geslachtswijziging op de eigen persoonslijst. Graag vernemen deze leden van de regering hoe deze uitspraak zich verhoudt tot de opmerking dat de geslachtswijziging voortaan automatisch wordt verwerkt op de persoonslijst van de actuele echtgenoot van de transseksueel.

Graag vernemen de leden van deze fractie waarom in het onderhavige wetsvoorstel zo voorzichtig wordt gedaan over de vermelding van het geslacht van betrokkenen in de diverse GBA-documenten en -bestanden?

Op pagina 3 van de toelichting zegt de regering bij de gemeenten aandacht te zullen vragen voor de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor een adequate uitvoering van de taken die zij hebben ten aanzien van het beheer, van de eigen gemeentelijke basisadministratie automatiseringstechnische of procedurele waarborgen, moeten treffen. Graag vernemen deze leden van de regering wat voor concrete voorstellen zij daartoe heeft gedaan. Heeft er overleg met de VNG plaats gevonden en heeft de regering overwogen om de gemeenten een termijn te stellen waarbinnen genoemde waarborgen zijn gerealiseerd?

Artikel II, onderdeel B

Alhoewel deze kwestie reeds aan bod is geweest bij het debat betreffende de openstelling van het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht en adoptie door personen door hetzelfde geslacht blijft de vraag gerechtvaardigd waarom de wijziging nodig is als niet Nederland, maar het buitenland de beslissing neemt om al dan niet interlandelijke adoptie toe te staan door personen van hetzelfde geslacht? Wat is het principiële bezwaar om de huidige regeling ongewijzigd te laten? Wat als op enig moment interlandelijke adoptie wel wordt toegestaan? Denk bij voorbeeld aan adoptie van kinderen uit de niet traditionele adoptielanden.

Tenslotte blijven de leden van deze fractie erop aandringen dat onderhavig wetsvoorstel met voortvarendheid wordt behandeld. De invoering van de wetsvoorstellen openstelling huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht en adoptie door personen van hetzelfde geslacht mag geen vertraging oplopen omdat de behandeling van onderhaving wetsvoorstel te lang op zich laat wachten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie