Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA Groningen evalueert terugdringen werkloosheid

Datum nieuwsfeit: 22-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Werk, werk, werk.Als ergens het gelijk van Cruyff "dat elk voordeel zijn nadeel hep" onomstotelijk is bewezen, dan is het wel op onze huidige arbeidsmarkt. Wij, de PvdA dus, hebben zwaar ingezet op het terugdringen van de werkloosheid door banen te creëren en dat is succesvol gebleken. Maar wie had een paar jaar geleden durven geloven dat we anno 2000 zouden kampen (jawel, volgens het CBS) met een recordaantal vacatures? Voor wie het gemist heeft: bij particuliere bedrijven stonden eind maart 201.000 vacatures open en bij de overheid 15.000.


----------------------- Het Midden -en Kleinbedrijf maakt zich grote zorgen over het gebrek aan winkelpersoneel , de bouw zit met de handen in het haar, niemand wil nog conducteur op de trein worden, de overheid zoekt kwaliteit en toch zitten er nog mensen (tegen hun zin) thuis. Te wachten op een baan of een reïntegratietraject, tijdelijk ziek of definitief als arbeidsongeschikt afgeschreven. En er bestaan wachtlijsten, niet alleen door een gebrek aan hooggekwalificeerd personeel (artsen en verpleegkundigen bijvoorbeeld), maar ook in de thuiszorg waar het de vraag naar huishoudelijke hulp betreft. En dan zitten we ook nog behoorlijk te springen om politieagenten, leerkrachten en mensen voor kinderopvang. Kortom: er is vraag in veel sectoren, van ongeschoold tot hoogopgeleid. En dat alles terwijl geld geen rol speelt!

Niet bij loon alleen
Want de ongetwijfeld op Prinsjesdag te verdelen extra miljoenen in de sectoren onderwijs en zorg geven mij absoluut niet het vertrouwen dat binnenkort de wachtlijsten tot het verleden behoren of dat kinderen weer "gewoon" de hele week naar school kunnen met een bevoegde leerkracht voor hun klas. Of dat die mevrouw die nu een paar (al dan niet zwarte) werkhuisjes heeft zich laat registreren als officiële alfahulp in de thuiszorg. En of de overheid een aantrekkelijker werkgever wordt uitsluitend wanneer er beter wordt betaald? Als enkel het loon bepalend zou zijn bij een overheidsfunctie, zou er dan bij elke privatiseringsdiscussie direct geroepen worden dat men de ambtenarenstatus wil behouden? Nee, ik denk dat het juist ligt in de status die een beroep met zich meebrengt, het imago. En de bezuinigingen binnen genoemde overheidssectoren hebben het imago zonder meer geschaad!. Hoe word je weer een "leuke baas"? Uiteraard speelt een aardig uurloon daar een rol, maar ook de secundaire arbeidsvoorwaarden. En bij de overheid krijg je nu eenmaal geen lease-bak, en in de gesubsidieerde sector ook niet. Nou wil ik daar zeker niet voor pleiten, maar ben wel van mening dat we eens heel goed moeten kijken naar die secundaire arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden. Hoe concurrerend wil de overheid zijn als werkgever, en hoe doe je dat vervolgens in de praktijk? Hoe bieden we beginnende krachten carrièreperspectief naast een aantrekkelijk aanvangssalaris? Betalen we niet alleen de kosten van scholing, maar maken we het ook mogelijk in de vorm van extra vrije tijd en kinderopvang op ongeregelde uren? Stimuleren we mensen voldoende om eens een frisse neus te gaan halen op een andere afdeling of in een andere sector? Kun je (tijdelijk) wat minder uren werken zonder dat je werk blijft liggen? Is de werkplek aantrekkelijk, de koffie lekker, de werkdruk acceptabel en kun je een vrije dag opnemen als het nodig is of uitsluitend wanneer het mogelijk is? Mag je wat vinden en wordt er ook naar je geluisterd? Mogen er fouten gemaakt worden zonder dat meteen de guillotine uit de kast komt? Wordt er tijdig gekeken naar je wensen en mogelijkheden in het kader van leeftijdsbeleid? Wordt initiatief beloond? Allemaal factoren die mijns inziens een baan leuker maken, en die door een werkgever direct beïnvloedbaar zijn - dus ook door de werkgever in de publieke sector. En dat gaat geld kosten, zeker, maar ook hier gaat op dat je niet kunt blazen en het meel in de mond willen houden

Arbeidsreserve
Blijft over het probleem bij het bedrijfsleven om vacatures vervuld te krijgen. Als we niet uitkijken voeren we binnenkort weer een discussie over de noodzaak om gastarbeiders uit te nodigen. Mij lijkt dat we eerst nog maar eens heel goed naar de hier aanwezige arbeidsreserve moeten kijken, autochtoon en allochtoon, mannen en vrouwen, mét en zonder arbeidshandicap. En naar de bereidheid van de werkgever om te investeren in dat personeel in de vorm van begeleiding, scholing en de mogelijkheid tot parttime werken, al dan niet gecombineerd met een kinderopvangregeling. Als ooit de tijd rijp is geweest om bijvoorbeeld de budgetten voor reïntegratie van mensen met een arbeidshandicap ook werkelijk te benutten, dan is het nu wel! En ook de arbeidsparticipatie van gehuwde én alleenstaande vrouwen met kinderen zou veel hoger kunnen zijn dan zij nu is als werkgevers maar rekening willen houden met de voor deze categorie werknemers specifieke problemen van bijvoorbeeld ziekte van een kind en schoolvakanties (kinderopvang had ik al genoemd, en daar hoort naschoolse opvang nadrukkelijk bij). Overigens: ondernemers die te lijden hebben onder personeelsgebrek op basis van hun eigen leeftijdsdiscriminatie hoeven bij mij niet op begrip te rekenen

Werkgevers aan het werk
Echter, als we van werkgevers een extra inzet en inspanning verwachten (al is het dan ook op basis van welbegrepen eigenbelang) , mogen we dat dan ook van de werkzoekende? Het gaat immers niet meer over de vraag of er wel werk is (dat is er), maar over de vraag of dat passend werk is. Om het maar eens hard te stellen: vinden wij het verantwoord om tegen iemand in de bijstand die prima in staat is zelfstandig zijn huishouding te doen te zeggen dat íe dus ook, zolang er geen andere baan is gevonden, in staat is als alfahulp te functioneren? Uiteraard tegen een beloning die rekening houdt met een eventuele armoedeval - mochten de belastingmaatregelen van Vermeend nog niet voldoende soelaas bieden dan zou ik me een gerichte premie op dit soort werk heel goed voor kunnen stellen. We komen dan in de buurt van het "Zweedse model": terwijl je geregistreerd staat als werkzoekend archeoloog kun je intussen uitstekend ander werk doen totdat je een bij je opleiding passende baan hebt gevonden. Tegelijkertijd mag het niet zo zijn dat je financieel gestraft wordt wanneer je , terwijl je een WW-uitkering hebt, tijdelijk een lager betaalde baan accepteert. Waar bij het inschakelen van mensen als alfahulp het mes aan twee kanten snijdt, geldt dat m.i. ook voor de uitbreiding van de werkmogelijkheden van asielzoekers. En vervolgens heb ook ik geen antwoord op de vraag hoe de bouw aan leerling steigerbouwers en ander personeel moet komen: aan het geld ligt het niet, maar ik moet toegeven dat parttime vanuit Groningen werken op een klus in Hilversum erg lastig te realiseren isdus dat zal het wel zijn. Werk aan de winkel dus, niet alleen in het MKB, maar voor iedereen die betrokken is bij arbeidsmarktbeleid om creatief te zijn in de zoektocht naar mogelijkheden en kansen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; om te investeren in mensen ( en dus in scholing); om te kijken naar mogelijkheden in plaats van naar "vlekjes"; om niet bang te zijn voor de "boefjes" en vies van de "stumpers"; om duidelijk te zijn over rechten en plichten; om te stimuleren in plaats van te straffen; om, kortom, te geloven dat onze maatschappij nog steeds gebaat is bij het standpunt dat iedereen erbij hoort en daaraan rechten mag ontlenen, maar tegelijkertijd ook de plicht heeft om -naar vermogen - zelf een bijdrage te leveren!

Marjo van DijkenDeze pagina staat onder verantwoording van de PvdA Groningen - Niets uit deze uitgaven mag worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de redactie. Wij zijn te bereiken via E-mail of bekijk de adressenlijst

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie